ZAPROSZENIA
Dodane przez Mira Radomska dnia 02/01/2013
                                                        LATO 2014
                               W ZESPOLE OGNISK WYCHOWAWCZYCH

W czasie wakacji 2014
 
 
190 wychowanków Zespo?u Ognisk Wychowawczych wypoczywa?o na 8 obozach:
 
1.StarówkaSopotnia Wielka25
2.GrochówSopotnia Wielka25
3.MarymontSiano??ty30
4.BielanySiano??ty28
5.Stara ProchowniaStegna Gda?ska18
6.Ok?cieKo?obrzeg25
7.MokotówUstka29
8.O?rodek Pedagogiki UlicyMikoszewo10

75 wychowanków wzi??o udzia? w „Lecie w mie?cie”, które organizowa?y ogniska: Praga, Muranów i Goc?aw.

Ponadto rodziny z dzie?mi z Warszawy i tury?ci mogli NIEODP?ATNIE wzi?? udzia? w  plenerowych warsztatach i animacjach WARSZAWSKIEJ STREFY RODZINY w ka?d? sobot? i niedziel? w godzinach 11.00 - 18.00 : na Starym Mie?cie - przy ul. Starej 4 lub na Pradze - przy ul. ?rodkowej 9 a od poniedzia?ku do pi?tku  na Starówce przy ul. Starej 4 w RODZINNEJ STREFIE SPORTU w godzinach 10.00 - 20.00  
                                                Podczas Warszawskiej Strefy Rodziny 2014
                                                       odwiedzi?o nas 23 670 osób, w tym : 
                                                            - Starówka 21 475 osób 
                                                            - Praga 2 196 osób

                                                 Rodzinn? Stref? Sportu na Starówce 
                                                      w dn. 30 czerwca – 29 sierpnia 
                                                          odwiedzi?o
6 690 osób  
                                                     

Projekty - "Warszawska Strefa Rodziny" oraz "Rodzinna Strefa Sportu" by?y realizowane w ramach programu „RODZINA” m.st. WARSZAWY             AKTYWNA
              RODZINA

kapitan_warszawa.jpg
                              Portal internetowy zwalcznude.pl
                            serdecznie zaprasza rodziny z dzie?mi 
                               do udzia?u w GRACH MIEJSKICH,

                   w ka?d? sobot? od 14 czerwca do 4 pa?dziernika ,
                       co tydzie? w innej z 18 dzielnic Warszawy.

Projekt Aktywna Rodzina jest finansowany ze ?rodków miasta sto?ecznego Warszawy.
                                                                                    czytaj wi?cej...
                      UWAGA :                       Rodzinne Kluby Malucha oraz Klub Seniora
           dzia?aj? w czasie roku szkolnego - od wrze?nia do czerwca
          RODZINNE 
              KLUBY 
           MALUCHA


DZIECI.gif
     Z przyjemno?ci? informujemy, ?e Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” realizuje projekt pn. „Rodzinne Kluby Malucha”. 
     Projekt adresujemy do rodziców z dzie?mi do lat 5, które nie korzystaj? z oferty ??obka czy przedszkola.
 
     Udost?pniamy przyjazne i bezpieczne miejsce w naszych Ogniskach w godz. 10-13.
     Proponujemy:
1. zaj?cia integracyjne,
2. zaj?cia animacyjne i wspóln? zabaw?,  
3. zaj?cia edukacyjne dla dzieci i rodziców: plastyczne, ruchowe, manualne, rytmiczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe.  
                      
     Zapraszamy do naszych Ognisk w Warszawie:
Bielany, Goc?aw, Mokotów, Muranów, Praga, Stara Prochownia i Starówka.
     KONTAKT...
       KLUB SENIORA
 Ognisko ZOW "Grochów" ul. R?bkowska 1, serdecznie zaprasza osoby powy?ej 65 r.? z dzielnicy Praga Po?udnie na bezp?atne zaj?cia w Klubie Seniora 

                                                                                  czytaj wi?cej...