Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][W?ochy] Nasza oferta


NASZA OFERTA


G?ówne kierunki naszej dzia?alno?ci to:

Ø     
Umacnianie psychiczne dziecka i rozwijanie jego talentów.

Ø     
Rozwijanie aktywno?ci poznawczej i twórczej w trakcie zaj??: plastycznych, teatralnych, wokalnych, ruchowych, ?wicze? koncentruj?cych oraz relaksacyjnych;

Ø     
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez:
wyrównywanie braków, pomoc w odrabianiu zada? domowych (od poniedzia?ku do czwartku w godz. 15.00-16.30) oraz indywidualn? prac? z dzieckiem nad opanowaniem programu nauki.

Ø     
Przepracowanie problemów osobistych i interpersonalnych poprzez:
Grupowe zaj?cia: po?wi?cone doskonaleniu komunikacji, socjoterapeutyczne, tematyczne oraz  indywidualne spotkania dostosowane do potrzeb danego wychowanka (zw?aszcza dla dzieci zaburzonych emocjonalnie lub prze?ywaj?cych aktualnie jaki? ?yciowy problem).

Ø     
Przekazywanie warto?ci i norm spo?ecznych.

Ø     
Przekazywanie w?a?ciwych wzorców zachowa? spo?ecznych.

Ø     
Profilaktyka uzale?nie?.

Ø     
Umo?liwienie uczestniczenia w ?yciu kulturalnym:
wyj?cia do obiektów kultury oraz uczestniczenie w festiwalach piosenki, konkursach zarówno wewn?trznych - ogniskowych, mi?dzyogniskowych jak i zewn?trznych organizowanych przez dzielnic?, miasto .

Ø     
Nauka sp?dzania wolnego czasu w sposób spo?ecznie akceptowany. Pokazywanie ró?nych form sp?dzania wolnego czasu.

Ø     
Organizowanie wyjazdów zimowych i letnich.

Ø     
Udzielanie pomocy  w zakresie spraw socjalnych (pracownik socjalny).

Ø     
Zapewnienie wychowankom dwóch posi?ków dziennie (obiad w szkole, podwieczorek w Ognisku).


Autor: Anna Junczyk
0 Komentarzy · 35188 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR