Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Starówka] Aktualno?ci


2008.12.18
→Uroczysta ogniskowa Wieczerza Wigilijna
zobacz foto...
Przy pi?knie nakrytych i suto zastawionych sto?ach zasiad?o ok. 170 osób. W Wieczerzy uczestniczy?a Dyrekcja ZOW, wychowankowie Ogniska i ich rodzice, pracownicy Ogniska, nauczyciele Gimnazjum 150, byli wychowankowie, emerytowani pracownicy ZOW, pracownicy Centrum Pracy ?rodowiskowej "Bastion", studenci, wolontariusze.
p1030796.jpg  pic00016.jpg img_1653.jpg
Wieczerz? u?wietni? wyst?p ogniskowych artystów. Przedstawienie przygotowane pod kierunkiem wychowawczyni p.Joanny ?widowicz, zrobi?o na wszystkich ogromne wra?enie. M?odzie? nie u?ywa?a s?ów. Przy pomocy gestów, muzyki, ?wiat?a pokazano, jak wa?ne i g??bokie tre?ci ma nasza tradycja i religia oraz jak wielki jest jej wp?yw na wspó?czesn? rodzin?.
 img_1677.jpg img_1692a.jpg img_1732.jpg img_1735.jpg
By?y ?yczenia, dzielenie si? op?atkiem. Wszyscy degustowali wspania?e potrawy(?ledzie, sa?atki, barszcz czerwony, karpie, pierogi).
Zgomadzonych na Wieczerzy odwiedzi? ?w. Miko?aj. W tym roku Miko?aj uj?? wszystkich humorem. Wszyscy ch?tnie robili sobie zdj?cia ze ?w.Miko?ajem.

Z ca?ego serca DZI?KUJEMY Fundacji "Pomó?my Dzieciom" w Warszawie,  która jak co roku  by?a sponsorem paczek od ?wi?tego Miko?aja,
jak równie? Dyrekcji Zespo?u Ognisk Wychowawczych za pomoc w organizacji  Wigilii.

Na zako?czenie Wieczerzy by?o wspólne ?piewanie kol?d.
img_1861.jpg  img_1940.jpg img_1880.jpg img_1968.jpg
Dzi?kuj? wszystkim kolegom, bez których pomocy przygotowanie tak du?ej imprezy by?oby niemo?liwe.

                                                                                                     koordynator Anna W?glarska.

2008.12.09
Niezwyk?y spacer po  Starym  Mie?cie
Razem z cioci? Mir? wybrali?my si? na spacer - Stare Miasto by night.
Pi?knie odremontowany Nowy ?wiat, Krakowskie Przedmie?cie i niektóre z zabytkowych kamieniczek, robi? du?e wra?enie w dziennym ?wietle, ale wieczorem…. to prawdziwa BAJKA.  Przepi?kne iluminacje ?wietlne, przygotowane przez firm? MULTIDEKOR sprawiaj?, ?e zapominamy, i? jest ju? XXI wiek a niewidzialny wehiku? czasu przenosi nas w zaczarowany ?wiat…
 
 p1030699.jpg p1030706.jpg p1030707.jpg p1030750.jpg
Na Rynku Starego Miasta przyci?ga uwag? warszawska Syrenka – niezwyk?a, otoczona „fontann?” mieni?cych si? b??kitnie ?wiate?ek. Za jej plecami – ogromna prawdziwa choinka, która przyjecha?a do Stolicy z Podhala.  
 p1030696.jpg p1030751.jpg p1030703.jpg p1030743.jpg

Rozstawione wsz?dzie stragany kusz? rozmaito?ci? – mo?na kupi? niecodzienne prezenty dla najbli?szych, podziwia? kunszt rzemie?lników (wyroby futrzarskie, srebro, bursztyny, porcelana), spróbowa? regionalnych wyrobów (miód, marmolady, prawdziwe w?dliny), itp.  Je?li kto? poczuje si? g?odny – s? stragany oferuj?ce smaczny posi?ek: po?ywne staropolskie dania lub te bardziej wspó?czesne.
Rynek sprawia niesamowite wra?enie – na kilka chwil jeste?my w innym ?wiecie. To wra?enie pot?guj? jeszcze ludzie ubrani w stroje z dawnych epok i efektownie o?wietlone kamieniczki.
 p1030753.jpg p1030756.jpg p1030758.jpg p1030759.jpg

Ulice prowadz?ce od Rynku w stron? Placu Zamkowego s? bajeczne ! Przewieszone nad uliczkami rz?dy ?wiate?ek i fantazyjnych ?yrandoli sprawiaj?, ?e my te? czujemy si? jacy? wyj?tkowi, od?wi?tni… Eleganckie wystawy sklepowe przyci?gaj? uwag? zarówno doros?ych, jak i najm?odszych warszawiaków.
 p1030763.jpgp1030765.jpg  p1030766.jpg p1030767.jpg

Wchodzimy na Plac Zamkowy. M?ody d?b, rosn?cy obok Zamku Królewskiego wygl?da, jak panna m?oda w ?lubnej sukni – ubrany w setki male?kich ?aróweczek zachwyca urod?. Tu? za nim  ogromna 27-metrowa sztuczna choinka…  bajecznie kolorowa przyci?ga uwag? swoim pi?knem. Jest bardzo fotogeniczna. Chyba wszyscy przechodnie robi? jej zdj?cia. Zadziwiaj?ce iluminacje ?wietlne s? sterowane komputerowo. Jest to najnowocze?niejszy system sterowania o?wietleniem dekoracyjnym. Stanowi ewenement na skal? ?wiatow? maj?c swoj? premier? w?a?nie na choince na Placu Zamkowym.
p1030725.jpg  p1030707_1.jpg p1030710.jpg p1030739.jpgp1030740_1.jpg 

Od Ko?cio?a ?w. Anny, wzd?u? ca?ego Krakowskiego Przedmie?cia udekorowano ?wiate?kami wszystkie drzewa i latarnie. Gdy tylko zapada zmrok – rozb?yskuj? male?kie ?aróweczki nadaj?c niepowtarzalny klimat tej, i tak pi?knej, ulicy.  Warszawiacy i tury?ci z zachwytem (i aparatami foto) spaceruj? po ?wi?tecznej ulicy.  Niewa?ne, ?e jest zimno, ?e mróz szczypie w uszy, ?e marzn? d?onie. Jest CUDNIE !!!!
A na zako?czenie naszego grudniowego  spaceru dochodzimy do kolejnej fontanny. W ci?gu dnia, to tylko konstrukcja z jakich? przezroczystych rurek, ale wieczorem… Zobaczcie sami...
 p1030732.jpg p1030714.jpg p1030730.jpg p1030712.jpg

Zach?camy gor?co wszystkich do zimowego, wieczornego spaceru po Starym Mie?cie.

             Wychowankowie Ogniska „Starówka”

 


2008.11.18 →"OGIE? NADZIEI" w Warszawie ! Koncert zespo?u Feel na Torwarze
W dniu dzisiejszym uczniowie  Gimnazjum 150 i wychowankowie Ogniska "Starówka" mieli okazj? uczestniczy? w niezwyk?ej uroczysto?ci. Do Warszawy przyby?a prosto z Aten sztafeta z olimpijskim Ogniem Nadziei. To wielkie wyró?nienie dla Stolicy, gdy? jako jedyne miasto w Europie go?ci sztafet? na ?wiatowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2009 w Idaho.
Wychowankowie naszego Gimnazjum zostali zaproszeni na uroczysto?? powitania Ognia na Placu Zamkowym przez Prezydenta Warszawy - Pani? Hann? Gronkiewicz-Walz oraz na zako?czenie Biegu i zapalenie Znicza Olimpijskiego w Hali Spotowej Torwar. W imprezie na Torwarze wzi??o udzia? oko?o 3 tys. uczniów warszawskich gimnazjów i szkó? specjalnych, dla których, na zako?czenie uroczysto?ci,  zagra? godzinny koncert zespó? Feel.
 p1030490.jpg p1030496.jpg p1030521.jpg

Z wielkim zainteresowaniem ogl?dali?my Bieg Strzeg?cych Prawa (policjanci, stra?nicy miejscy, prawnicy) oraz osób niepe?nosprawnych, którzy wnie?li na Torwar Ogie? Nadziei i zapalili Znicz Olimpijski. Wys?uchali?my wzruszaj?cych przemówie? VIP-ów, którzy podkre?lali donios?o?? idei organizowania Olimpiad Specjalnych.
 p1030507.jpg p1030518.jpg p1030529.jpg

Mamy w nich równie? swój male?ki udzia?, gdy? przez 2 poprzednie lata uczniowie Gimnazjum 150 pomagali w organizacji zawodów sportowych dla niepe?nosprawnych w Warszawie, jako wolontariusze !
"Ogie? Nadziei" - to ?wietna lekcja wychowawcza dla naszych podopiecznych. Lekcja  tolerancji, wra?liwo?ci na innego cz?owieka, szacunku...
Dobrze, ?e dostali?my szns? w niej uczestniczy?. Dzi?kujemy.
Koncert fina?owy zespo?u Feel sprawi? ca?ej widowni wiele rado?ci. Wszyscy ?wietnie si? bawili, a lider zespo?u Feel okaza? si? prawdziwym showmanem, który potrafi? nawi?za? z widowni? wspania?y kontakt. 
 p1030543.jpg p1030546.jpg p1030547.jpg p1030552.jpg
zobacz foto..

                                                                                                                             autor: Mira Radomska

2008.11.06 →Integracyjna impreza rodzinna "Jesienne Zajawki" 
      W czwartek  w Ognisku „Starówka” odby?a si? integracyjna impreza rodzinna pn. ”JESIENNE ZAJAWKI”, w której uczestniczy?y rodziny naszych wychowanków (rodzice, opiekunowie, rodze?stwo, ciocie, wujkowie,  koledzy), studenci, wolontariusze. Pojawili si? równie? byli wychowankowie. Celem imprezy by?o lepsze poznanie si? poprzez wspólne dzia?anie i dobr? zabaw?.
     Ju? na pocz?tku wszyscy wykonali?my sobie wizytówki z naszymi imionami, na ró?nokolorowych li?ciach d?bowych. Nast?pnie wchodz?cych wita?o jesienne drzewo, które wszyscy udekorowali?my li??mi w kszta?cie naszych d?oni.  Przez ca?y czas trwania imprezy do zabawy zagrzewali wszystkich Kuba z grupy „NIK” i jego Mama - konferansjerzy „Jesiennych Zajawek”. Nale?y te? wspomnie? o zespole tanecznym Ogniska „Starówka” - Side by Side, który na dobry pocz?tek zata?czy? Hip Hop,  otrzymuj?c gor?ce brawa.

 pic04241.jpg p1030364.jpg img_0214.jpg img_0202.jpg

Po mi?ym powitaniu w sali zawia? silny wiatr i podzieli? uczestników imprezy wg kolorów li?ci- wizytówek  na 4 grupy zadaniowe:
  • Li?cie pomara?czowe i zielone zaj??y si? przygotowaniem jesiennego pokazu mody.
  • Li?cie zielone stworzy?y kolekcj? na deszczow? pogod? pos?uguj?c si? kolorowymi workami foliowymi, a li?cie pomara?czowe stworzy?y kolekcj? w kolorach jesieni pn. „Kolorowy zawrót g?owy”.
  • Kolejna grupa li?ci by?a odpowiedzialna za stworzenie jesiennej dekoracji sali.
  • Czwarty zespó? sk?adaj?cy si? z li?ci ?ó?tych otrzyma? zadanie kulinarne i przygotowywa? „Jesienny Bankiet”.
 img_0221.jpg p1030387.jpg img_0219.jpg pic04291.jpg

        Po pracowitej godzinie przygotowa?, mogli?my podziwia? efekty twórczo?ci wszystkich zebranych. Widok by? osza?amiaj?cy! Pokaz mody okaza? si? wielkim show i zachwyci? naprawd? wszystkich. Stroje by?y niezwykle zajawkowe, wykonane z bardzo ró?norodnych materia?ów, np. worków foliowych na ?mieci, krepiny, gumowych r?kawic, li?ci itp. Kolejna grupa zachwyci?a nas swoimi dzie?ami plastycznymi,  jakimi by?y dwa kolorowe, wcale niestraszne, strachy na wróble. Grupa kulinarna spisa?a si? doprawdy na medal ! Przygotowa?a przepyszne kanapki i koreczki, które znikn??y w tempie ekspresowym.

 img_0256.jpg pic04283.jpgp1030442.jpg img_0307.jpg 

       
W  trakcie ca?ej imprezy p?yn??a zajawkowa muzyka, miksowana przez kilku wychowanków pod czujnym okiem  dj Praktycznej Pani,  która od pocz?tku pa?dziernika prowadzi w naszym Ognisku warsztaty d’J- skie, za co OGROMNIE DZI?KUJEMY:-)


                                                                                           autor: Agnieszka Soko?owska, Anna Nowi?ska
zobacz foto...
zobacz scenariusz imprezy...2008.11.03 →Ognisko "Starówka" na MOPTA 2008
Ju? po raz czwarty Ogniskowcy ZOW mieli mo?liwo?? zaprezentowa? swoje talenty artystyczne na Mi?dzyogniskowym Otwartym Przegl?dzie Twórczo?ci Artystycznej MOPTA 2008 w Teatrze na Woli. Poziom artystyczny m?odych wykonawców by? bardzo wysoki i dostarczy? 300-osobowej widowni niezapomnianych prze?y? !
Nasze Ognisko reprezentowa?o trio wokalne - Magda, Marta i Kamila,  przygotowane przez koleg? Kazimierza Zawadzkiego oraz zespó? ta?ca hip-hopowego, Side by Side, (Ania, Dominika, Ewa, Irena, Daniel, Kuba), przygotowane przez koleg? Paw?a Radkowskiego.
Nasi wykonawcy zaprezentowali si? znakomicie a kolega Pawe? Radkowski otrzyma? g?ówne wyró?nienie MOPTA 2008 !!! Gratulujemy.
img_0629.jpg  img_0701.jpg img_0760.jpg p1030275.jpg

Ca?? imprez? filmowa? nasz m?ody operator Tomek, a kronik? z imprezy przygotowa?a ciocia Ania Stasiak 
zobacz foto...

2008.10.10 Niezwyczajne zaj?cia kulinarne
Ameryka?skie receptury w polskiej kuchni. Pod t? zagadkow? nazw? kryj? si? niezwyczajne zaj?cia kulinarne, które odby?y si? dzi? w naszym Ognisku z udzia?em go?cia z Ameryki.
Piotr Kalinowski powroci? po 30 latach do Polski z Edmonton w Kanadzie gdzie wraz z ?on? by? w?a?cicielem s?awnej restauracji, w której g?ównym i najwa?niejszym produktem by?y bajgle. Go?cia zaprosi? do nas kolega Janek Rek, by?y wychowanek Ogniska. Nasz go??, który w dniu dzisiejszym pe?ni? u nas zaszczytn? funkcj? szefa kuchni, przygotowa? przepis na dro?d?owe ciasteczka, w?a?nie BAJGLE. Ró?ni? si? one znacznie od, znanych nam,  krakowskich bajgli tym, ?e maj? inny kszta?t i s? podawane  z przeró?nymi dodatkami (prawie jak kanapki).  Pod okiem szefa i cioci Ani W?glarskiej, dziewcz?ta pracowa?y, jak zawodowe ciastkarki i wkrótce w ca?ym budynku zacz?? si? roznosi? zapach pieczonych ciasteczek.  Wszyscy z niecierpliwo?ci? oczekiwali a? upieczone dro?d?owe kó?eczka znajd? si? na talerzykach.  Niestety, musieli si? dzi? obej?? smakiem ! Ciasteczek spróbujemy dopiero w poniedzia?ek…
 p1020727.jpg p1020712.jpg p1020714.jpg p1020729.jpgp1020731.jpg  p1020732.jpg
zobacz foto...

2008.09.21 Images: sipicka.gif Sprawozdanie z III edycji pucharu Fundacji HEYPRZYGODO w Windsurfingu                      (szczeg?owy program imprezy znajdziesz na stronie:
                     http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/396379.html )

             21 wrze?nia 2008 roku, wraz z grup? m?odzie?y, wybrali?my si? nad Zalew Zegrzy?ski w celu obejrzenia zawodów o Puchar FHP. Podró? na miejsce umila? nam idol m?odzie?y – muzyk Pono.
      
            Po dotarciu w okolice Niepor?tu podzielili?my si? na dwie grupy. Cz??? m?odzie?y zabra?a ze sob? do wspólnego ?eglowania Zofia Klepacka. Natomiast druga mia?a mo?liwo?? obejrzenia zawodów,  p?ywaj?c po zalewie bark?. Wiele emocji towarzyszy?o obserwacjom zmagaj?cych si? ze sob? i z wiatrem sportowców. Szczególnie pe?ne wra?e? by?y dzieci, które na pok?adzie ?odzi „DZ” mog?y poczu? si?, jak prawdziwi ?eglarze. Po przybyciu na l?d mogli?my ogrza? si? przy ciep?ych kie?baskach z grilla. Ale nie by? to koniec atrakcji – nast?pnie autokar zawióz? nas do Yacht Klub Polska w Warszawie, gdzie odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród zwyci?zcom. Jako nagrody, mi?dzy innymi, by?y wr?czane prace plastyczne wykonane przez dzieci w Ognisku „Starówka”. Przy pysznym pocz?stunku oklaskiwali?my najlepszych. 

           
Na koniec podzi?kowali?my serdecznie Zofii Klepackiej za atrakcje minionego dnia i powrócili?my do Ogniska. By? mo?e kto? z nas poczu? w tym dniu zew ?ywio?u, jakim jest woda i b?dzie chcia? kiedy? w przysz?o?ci rozwija? swoje umiej?tno?ci ?eglarskie albo spróbuje swoich si? na desce windsurfingowej.
Serdecznie dzi?kujemy Fundacji HEYPRZYGODO za zaproszenie.

                                                                                                                       autor: Iza Artecka
(nasze podzi?kowanie mo?ecie przeczyta? równie? na stronie:
http://komentarze.ngo.pl/x/28207?mid=402122&state=Message)

 img_9915_t1.jpg img_9913_t1.jpgimg_9914_t1.jpg  img_9882_t1.jpg
zobacz foto


2008.09.14 Images: sipicka.gif Zaproszenie do TVP na Dzie? Otwarty w Telewizji Publicznej

 

Grupa wychowanków wraz z cioci? Elwir? Mukanowsk? i cioci? Mir? Radomsk? by?a na wycieczce w TVP przy ul. Woronicza. To by? niezwykle interesuj?co sp?dzony dzie?! Zwiedzili?my studia filmowe seriali "Z?otopolscy" i "Klan". Byli?my na planie Wiadomo?ci, Teleexpresu i Kawy czy herbaty. Przemierzyli?my kilometry korytarzy. Obejrzeli?my wypo?yczalni? kostiumów filmowych i studia nagraniowe.

Zainteresowanie warszawiaków dniem otwartym TVP by?o ogromne! Przed wej?ciem do gmachu Telewizji ustawia?y si? d?ugie kolejki. Z pewno?ci? ka?dy znalaz? dla siebie co? interesuj?cego – mo?na by?o zrobi? sobie zdj?cie z ulubionym prezenterem, otrzyma? autograf, spróbowa? s?odyczy z logo TVP, zwiedzi? mini muzeum sprz?tu TVP, podziwia? eleganckie kostiumy filmowe itp.

Dzi?kujemy Pani Agnieszce So?tan- ?omnickiej z TVP.SA za zaproszenie i upominki :-)

schowek01.jpgp1020280.jpgp1020254.jpgp1020276.jpg
zobacz galeri? zdj?? Images: sipicka.gif 

0 Komentarzy · 28852 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR