Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 20-01-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWt¦rCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Starówka] RELACJA Mi?dzyogniskowy bal karnawalowy!

2008.02.05  Mi?dzyogniskowy Bal Karnawa?owy w Ognisku „Starówka”06.jpg„By? bal, wielki bal – milion ?wiec, tysi?c par…”
 Bylo mniej hucznie niz w tej piosence, ale za to  weso?o i sympatycznie.  Impreza karnawa?owa „?piewamy i ta?czymy w rytmie disco”  zgromadzi?a na Starówce oko?o 170 osób – przedstawicieli prawie wszystkich Ognisk ZOW i klubów Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” oraz zaprzyja?nione z nami Ognisko ‘?wider”.Bal mia? by? „zabaw?, jakiej jeszcze nie by?o” i rzeczywi?cie taki by?.Na pocz?tku ciocia Kierownik, Ania Nowi?ska, powita?a wszystkich uczestników i podzi?kowa?a w naszym imieniu sponsorom imprezy – Radzie Osiedla Starego i Nowego Miasta i wr?czy?a jej przedstawicielom – pani Ewie Kania oraz panu Stanis?awowi Wac?awczykowi, podzi?kowanie oraz upominek  wykonany przez wychowanków na zaj?ciach plastycznych, pod kierunkiem cioci Ma?gosi Wi?niewskiej. Dzi?ki  wsparciu finansowemu Rady  mogli?my fantastycznie udekorowa? sal? balow? oraz zapewni? s?odki pocz?stunek dla uczestników balu i nagrody dla osób startuj?cych w konkursach. DZI?KUJEMY!

  01.jpg  02.jpg

A potem…

Poloneza czas zacz??! Po raz pierwszy  w historii Ogniska „Starówka” , bal mi?dzyogniskowy rozpocz?? si? tym starym, tradycyjnym, staropolskim ta?cem!  Ch?tnych do ta?ca nie brakowa?o. Za cioci? Agnieszk? Soko?owsk? i Jankiem sun??o po parkiecie ponad 40 par, w rytm poloneza Ogi?skiego. By?o to niesamowite prze?ycie i cudowne widowisko ! Chyba polonez wejdzie ju? na sta?e do tradycji naszych balów… Warto.

03.jpg  04.jpg
Uczestnicy balu ta?czyli w pi?knej scenerii sali wykonanej pod kierunkiem cioci Izy Arteckiej i kolegi Staszka Ko?suta. Nie zabrak?o, oczywi?cie, tradycyjnych baloników i serpentyn.

05.jpg  06.jpg

Kolejn? nowo?ci? by?a mo?liwo?? ?piewania piosenek w wersji karaoke. Tego te? jeszcze u nas nigdy nie grali Zg?osi?o si? tak wielu uczestników, ?e zabrak?o czasu, aby wszyscy ch?tni mogli wyst?pi? ! Przepraszamy. By? mo?e Pani Dyrektor ZOW, która, jak wiemy,  bardzo lubi ?piewa?, pomy?li o zorganizowaniu Festiwalu Karaoke  dla wszystkich wychowanków.  To fantastyczna zabawa i bardzo ostatnio modna na ca?ym ?wiecie. My te?, jak wida?, nie zostali?my w tyle !!!


07.jpg  08.jpg

?piewali prawie wszyscy – wychowankowie i wychowawcy. Ciocia Mira Radomska, odpowiedzialna za organizacj? Balu i wodzirej ca?ej imprezy, potrafi?a obudzi? w nas pragnienie wspólnego ?piewania. A? mi?o by?o pos?ucha? ! Bawili?my si? g?ównie przy hitach muzyki disco polo, która w ostatnich czasach znowu wróci?a na parkiety oraz ?piewali?my piosenki w wersji karaoke. Impreza pokaza?a, ?e ogniskowcy kochaj? ta?czy? i ?piewa? !!! By?o super. Z wielk? niecierpliwo?ci? czekamy wi?c na MOPT?, aby zaprezentowa? nasze artystyczne talenty przed wi?ksz? jeszcze  publiczno?ci? w Teatrze na Woli.

09.jpg 10.jpg

11.jpg 12.jpg
 

Nie brakowa?o te? ch?tnych do udzia?u w konkursach karnawa?owych, prowadzonych przez cioci? Agnieszk? Soko?owsk?. Nagrod? by?a ?wietna zabawa i s?odki upominek.


13.jpg  14.jpg

Na spragnionych i g?odnych (?!) czeka?y w bufecie s?odkie frykasy oraz kanapki serwowane przez cioci? Ani? W?glarsk?. Dzi?ki hojno?ci naszych sponsorów – Rady Osiedla Starego i Nowego Miasta, by?o tego tak du?o, ?e ju? nie dawali?my rady wszystkiego zje??. Uf ! Jeszcze raz DZI?KUJEMY.


15.jpg  16.jpg

Na ka?dym Balu najwa?niejsza jest jednak muzyka !!! O muzyk? i nag?o?nienie imprezy zadbali wychowankowie z grupy DJ-skiej kolegi Paw?a Radkowskiego – Rafa? i Karol oraz wychowankowie z grupy multimedialnej cioci Miry Radomskiej – Tomek i Grzesiek. Podziwiali?my ich fachowe umiej?tno?ci i zaanga?owanie. To, ?e impreza by?a tak udana, to przecie?, w du?ej mierze, ich zas?uga! Oj, chyba nie b?d? mieli, w przysz?o?ci, problemów, ze znalezieniem pracy. Organizatorzy du?ych imprez b?d? zabiega? o ich wzgl?dy !


17.jpg  18.jpg

Atrakcj? wieczoru by? te? wyst?p naszej ogniskowej gwiazdy kabaretowej – Piotrka, który pod okiem kolegi Tadeusza Truszkowskiego, wyst?pi? w ?miesznym monologu i otrzyma? wielce zas?u?one brawa. Przez ca?? imprez? czynna by?a poczta walentynkowa obs?ugiwana przez niezawodnych listonoszy – Dagmar? i Patryka oraz cioci? El? Tomkiewicz. Chyba nie by?o na sali osoby, która nie otrzyma?aby walentynkowego li?ciku z mi?ym pozdrowieniem.

19.jpg  20.jpg

Nad bezpiecze?stwem naszej imprezy czuwali nasi niezawodni przyjaciele – stra?nicy miejscy. Na szcz??cie, byli tu tylko go??mi i chyba, tak jak my, ?wietnie si? bawili.

Ca?? zabaw? fotografowa?a, dla was ciocia Ania Stasiak, a efekty Jej pracy w?a?nie ogl?dali?cie.

 
W organizacji balu wspierali nas: Gimnazjum nr 150 oraz Towarzystwo „Przywróci? Dzieci?stwo” im. K. Lisieckiego „Dziadka”

Autor: Mira Radomska
0 Komentarzy · 26565 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR