Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Starówka] Specyfika Ogniska

                                                  SPECYFIKA  OGNISKA

bez-nazwy-3.jpg Ognisko „Starówka” – to  miejsce, w którym dzieci mog?
rozwija? swoje zainteresowania i osobowo?? oraz zdobywa?
 wiedz?, w rodzinnej, przyjaznej, pe?nej ciep?a atmosferze. 
Pracujemy z dzie?mi ca?odobowo- od poniedzia?ku do pi?tku.
Obejmujemy swoj? opiek? i pomoc? ok. 80 dzieci , g?ównie
uczniów klas IV- VI oraz ich rodziny. W Ognisku dzieci mog?,
za niewielk? odp?atno?ci?, codziennie zje?? ciep?y-
dwudaniowy obiad, a osoby nocuj?ce, równie? ?niadanie i
kolacj?


p1030914.jpg p1040060.jpgp1030967.jpgp1040010.jpg
        Zima w Mie?cie  Spotkanie spo?eczno?ci         Zima w Mie?cie         Zima w Mie?cie

Znajdujemy si? w sercu Warszawy - na Starym Mie?cie, w malowniczym miejscu, oddalonym od ruchu turystycznego, na Skarpie Wi?lanej.

starowka[1].gifp1030130.jpgpic01199.jpg 

Dysponujemy baz? lokalow? w postaci wolno stoj?cego budynku na ogrodzonym terenie, w którym mieszcz? si?:

Images: button_green_main.gif klubo- uczelnie (jedna dla ka?dej z 4 grup wychowawczych); 
Images: button_green_main.gif pracownie (studio ta?ca, teatralna i karaoke, plastyczna, kulinarna, si?ownia, komputerowa, multimedialna - m.in. do zaj?? DJ-skich, 2 przestronne salony gier z bilardem, sto?ami do ping- ponga, pi?karzykami
Images: button_green_main.gif Hotelik dla naszych wychowanków.


p1040021.jpgp1040037.jpgp1030938.jpgp1030923.jpg 
            Klubouczelnia           Studio ta?ca Pracownia teatralna i karaoke      Pracownia plastyczna
 p1030967.jpg  p1030948.jpg  p1030022.jpg  p1040046.jpg
       Pracownia kulinarna               Si?ownia     Pracownia komputerowa               Salon gier

Na naszym terenie znajduje si? równie? boisko do pi?ki no?nej, siatkówki i kort tenisowy oraz 2 boiska do mini koszykówki.

 05_t2[2].jpg09_t2_1[1].jpg06_t2_1[1].jpg2005-11-03_t2[1].jpg 
       Boisko do siatkówki     Boisko do pi?ki no?nej            Kort tenisowy          Kort tenisowy

 26dscf2439.jpg
               Kadra pedagogiczna Ogniska
                    Piknik Rodzinny 2008
 Nasz? kadr? stanowi? wykwalifikowani pedagodzy. Ka?dy z nich posiada swoje pasje, które stara si? zaszczepi? podopiecznym, organizuj?c dodatkowo zaj?cia instruktorskie. Wychowankowie podzieleni s? na 4 grupy. Ka?d? z nich prowadzi jeden wychowawca. 
  
  
W Ognisku dzieci mog? uzyska? pomoc w nauce.     

Szczególn? uwag? przywi?zujemy do zagospodarowania naszym podopiecznym czasu wolnego i do rozwoju zainteresowa?, poniewa? wychodzimy z za?o?enia, ?e najwi?kszym wrogiem dzieci jest nuda i brak zainteresowa?.  

W Ognisku organizowane s? warsztaty ta?ca hip- hop oraz salsy, w specjalnie do tego celu urz?dzonym studiu ta?ca. 
Zainteresowani sportem wychowankowie bior? systematyczny udzia? w zaj?ciach siatkówki, w s?siaduj?cym Technikum Architektonicznym, oraz startuj? w Turniejach Tenisa Sto?owego w Ognisku i poza nim. Ch?tnie bior? te? udzia? w Turniejach Tenisa Ziemnego, organizowanych cyklicznie wiosn? i jesieni?.

Dysponujemy równie? nowoczesn? si?owni?, przeznaczon? do organizacji zaj?? ruchowych pod opiek? instruktora. 
W studiu ta?ca dzieci mog? ?wiczy? - aerobik oraz pilates. Dzieci i m?odzie? ucz? si? te? podstaw gry w tenisa sto?owego i ziemnego, ale tak?e mog? doskonali? swoje umiej?tno?ci.

p1030955.jpgturniej_ping-ponga_mos_ul__rzymowskiego_002.jpgp1030644.jpg p1040036.jpg
   Zaj?cia taneczne (salsa)   Turniej Tenisa Sto?owego  Zaj?cia ruchowe w si?owni              Aerobik

W pracowni plastycznej zainteresowani rozwijaj? swoje umiej?tno?ci i poznaj? nowe techniki plastyczne m.in. decoupage, orgiami itp. oraz ucz? si? wykonywania bi?uterii z modeliny, http://picasaweb.google.pl/M.W.190171/OgniskoSTARWKA .

schowek01.jpgp1000954.jpg schowek02.jpgp1000955.jpg 
     Techniki plastyczne - decoupage      Bi?uteria
    z modeliny
     Techniki plastyczne - decoupage      Bi?uteria
     z modeliny

Podczas zaj?? multimedialnych, w nowoczesnej pracowni komputerowej,  mo?na nauczy? si? wielu nowych technik komputerowych a tak?e pozna? tajniki fotografii cyfrowej, tworzy? profesjonalne albumy, ulotki i foldery reklamowe.
 schowek04.jpg schowek03.jpg schowek05.jpg schowek06.jpg schowek01_t2_1.jpg
     Plakat           Fotoreporta?                            Ulotka reklamowa  Zaproszenie

p1040053.jpgp1030968.jpgWychowankowie ch?tnie uczestnicz? w organizowanych w Ognisku zaj?ciach kulinarnych pn. „Podró?e kulinarne”, podczas których mo?na nauczy? si? przygotowywa? potrawy i desery z ró?nych stron ?wiata. 
                Zaj?cia kulinarne 

    W Ognisku realizowany jest program stypendialny „LIDERZY”, w ramach którego 1 x w miesi?cu nagradzamy stypendium finansowym 6 wychowanków - wyró?niaj?cych si? pozytywnym zachowaniem, aktywno?ci? oraz wynikami w nauce i frekwencj?. Jeden raz w miesi?cu wr?czamy te? nagrody - wyró?nienia osobom, którym niewiele zabrak?o do otrzymania stypendium. Fundatorem stypendiów jest Fundacja „Pomó?my Dzieciom”. 

W naszym Ognisku pracujemy z dzie?mi planowo.  W ka?dy poniedzia?ek w godz. 12.00- 14.00 ca?y zespó? pedagogiczny analizuje sytuacj? poszczególnych wychowanków i  rozpatruje najlepsze dla nich formy pomocy i rozwoju.             

Osoby, które znajduj? si? w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej lub szkolnej,  mog? ubiega? si? o przyj?cie do ogniskowego hoteliku, w którym od poniedzia?ku do pi?tku mo?e nocowa? do 15 dziewcz?t i 15 ch?opców. Opiek? nad nimi sprawuj? wykwalifikowani wychowawcy. 
      

Nasi wychowankowie w ci?gu roku szkolnego uczestnicz? w wielu imprezach organizowanych wspólnie z rodzicami tj. :

img_0291.jpgimg_1736.jpg pic03811.jpg
               "Jesienne Zajawki"                     Wigilia  "Jajeczko", czyli Obiad Wielkanocny"
 p1000964.jpg pic00807.jpg p1040155.jpg
                  Piknik Rodzinny                    "Andrzejki"    Mi?dzyogniskowy Bal Karnawa?owy
 dsc02196.jpg dsc02194.jpg Wspomagamy rodziców i opiekunów. Dla ch?tnych organizujemy „Trening umiej?tno?ci wychowawczych”.
 "Jak mówi?, ?eby dzieci s?ucha?y. Jak s?ucha?, ?eby dzieci mówi?y" 
Od 1999 roku cieszy si? on nies?abn?cym zainteresowaniem.    
     Trening Umiej?tno?ci
        Wychowawczych
 

Corocznie organizujemy dzieciom aktywny wypoczynek letni oraz zimowy.
      
Akcja LATO
17.jpg  img_2158.jpg ostrowo.jpgwenecja.jpg 
    2008 Sopotnia Wielka          2007 Go??bki              2004 Ostrowo         2003 W?ochy (Wenecja)
Akcja ZIMA
 p1040335.jpg p1030912.jpg 2008img_6284.jpg i2007mg003.jpg
                  2009                   2009                 2008                2007
       

Ognisko jest równie? placówk? szkoleniow?, w której sta?e zawodowe odbywa rocznie ok. 30 studentów ró?nych warszawskich wy?szych uczelni. Wspó?pracujemy z wieloma wolontariuszami.


Autor: Anna Nowi?ska i Ma?gorzata Wi?niewska


 

0 Komentarzy · 33095 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR