Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Praga] Wypoczynek wakacyjny

WYPOCZYNEK WAKACYJNY i ZIMOWY

2013 Lato w Mie?cie
 
01.07-12.07.2013 - Lato w mie?cie na Pradze

01.07-12.07.2013- Dwa tygodnie trwa?a akcja "Lato w Mie?cie". W tym czasie ka?dego dnia pod opiek? wychowawców wychodzili?my poza ognisko. Cz?sto korzystali?my z basenu i kr?gielni przy ul. Jagiello?skiej, uczestniczyli?my w zaj?ciach plastycznych, teatralnych i innych ciekawych warsztatach w Domu Kultury "Praga", zaj?ciach sportowych w Ogródku Jordanowskim, byli?my w CNK i na Stadionie Narodowym zwiedzaj?c go "Tras? pi?karza" oraz w Blue City. Dzi?kujemy wszystkim wychowawcom za opiek? nad nami. Podczas drugiego weekendu lata, tj. 6 i 7 lipca niektórzy z nas uczestniczyli w charakterze wolontariuszy podczas Warszawskiej Strefy Rodziny w ZOW przy ul. Starej 4. Przez te dwa dni nasze ognisko prowadzi?o stref? aktywno?ci. Nasze propozycje to ró?nego typu urz?dzenia zr?czno?ciowe do ?wicze? manualnych, koordynacji r?k i oczu, ?onglerka przy u?yciu talerzy cyrkowych, ogromne skakanki, mini szczud?a a tak?e nauka robienia gigantycznych baniek mydlanych i zwierz?tek z balonów modelin. Pani Ela Zawadzka jak zwykle niezawodna wspiera?a nas przy malowaniu twarzy ch?tnych dzieci. Powstawa?y na twarzach uczestników WSR  pieski, motylki, elfy i powsta? nawet spiderman. Ognisko "Goc?aw" prowadzi?o stoisko z wytworami plastycznymi, szczególnie przypad?y nam do gustu gniotki robione z m?ki i balonów a tak?e warsztaty po?wi?cone poezji Tuwima. Szczegó?y i zdj?cia na stronie g?ównej ZOW w relacji z Warszawskiej Strefy Rodziny.2012 Lato w Mie?cie


02.07-13.07.2012
- Lato w mie?cie na Pradze

  Akcja letnia w naszym Ognisku trwa?a od 2 lipca do 13 lipca w godzinach od 9.00 do 15.00.Program by? bardzo bogaty i atrakcyjny.
Ju? pierwszego dnia udali?my si? do Centrum Zabaw „ Kolorado”, gdzie dzieci du?e i ma?e wyszala?y si? na ca?ego. Kolejne dni to wodne zabawy na krytej p?ywalni przy ul. Namys?owskiej, zaj?cia w Ogrodzie Jordanowskim , wyj?cie do Cinema City na film „Avengers”, zaj?cia w Parku Praskim organizowane przez Dom Kultury „Praga” - „Kram Artystyczny.” oraz wyj?cie na kr?gielni? przy ul. Jagiello?skiej.
  
  Drugi tydzie? akcji troszk? z bardziej ?askaw? pogod? - by?o mniej gor?co - by? równie? wype?niony atrakcjami. Oprócz wyj?? na basen, by?o kino i fantastyczny film: „Epoka lodowcowa 4”, wizyta w Centrum Nauki Kopernik (teatr robotyczny) oraz bardzo ciekawa gra mi?dzykulturowa zorganizowana przez Praski Dom Kultury i Fundacj? Ocalenie. W trakcie gry dzieci otrzymywa?y mi?dzykulturowe paszporty i odwiedza?y ró?ne kraje spotykaj?c si? z ich miesza?cami, uzyskuj?c wiele informacji na temat danego kraju. W czasie gry uczestnicy spotkali si? z mieszka?cami Egiptu, Gruzji, Sudanu, Czeczeni i Tybetu. By?a to naprawd? wspania?a przygoda i podró? do nieznanych miejsc.
           
 
Akcja „ Lato w mie?cie” zako?czy?a si?, ale mamy nadziej?, ?e na d?ugo zapadnie nam w pami?ci. Wszystkie pozytywne wra?enia, uzyskane wiadomo?ci i umiej?tno?ci wkrótce zostan? wykorzystane
.2011 Lato w Mie?cie czyli "Wakacyjna frajda na Pradze"
2011 VI Mi?dzyogniskowy Obóz Artystyczny w Sopotni Wielkiej...

 


                                                              2011 „Zima w Mie?cie”

 

Dzie? tygodnia

Zrealizowane zaj?cia podczas akcji

Zima w mie?cie”

Uwagi

I TYDZIE? AKCJI

PONIEDZIA?EK

(14.02.2011)

 • Wyj?cie na lodowisko przy ul. Namys?owskiej

 • Basen przy ulicy Namys?owskiej


WTOREK

(15.02.2011)

 • Zaj?cia ?wietlicowe w Ognisku

 • Warsztaty rze?biarskie w Domu Kutury „Praga”


?RODA

(16.02.2011)

 • Wyj?cie na lodowisko przy ul. Namys?owskiej

 • Basen przy ulicy Namys?owskiej


CZWARTEK

(17.02.2011)

 • Basen przy ulicy Namys?owskiej

 • Warsztaty b?bniarskie w Domu Kultury „Praga”


PI?TEK

(18.02.2011)

 • Wyj?cie na lodowisko przy ul. Namys?owskiej

 • Basen przy ulicy Namys?owskiej


II TYDZIE? AKCJI

PONIEDZIA?EK

(21.02.2011)

 • Wyj?cie na lodowisko przy ul. Namys?owskiej

 • Wystawa Józefa Wilkonia (rze?by i ilustracje do bajek) w Teatrze „Baj”


WTOREK

(22.02.2011) • Wyj?cie na seans filmowy do kina 5D


?RODA

(23.02.2011)

 • Zaj?cia ?wietlicowe w Ognisku

 • Basen przy ulicy Namys?owskiej


CZWARTEK

(24.02.2011)

 • Wyj?cie na lodowisko przy ul. Namys?owskiej

 • Basen przy ulicy Namys?owskiej


PI?TEK

(25.02.2011) • Wyj?cie do Teatru „Guliwer” na przedstawienie pt. „Planeta Futboll”

 • Podsumowanie akcji zimowej w placówce


2010 "Lato w mie?cie"
           
Akcja odby?a si? w terminie 28.06.2010 r.- 09.07.2010 r.. By?y to g?ównie zorganizowane wyj?cia poza placówk?. W ramach akcji odby?y si? 2 jednodniowe wycieczki. Pierwsza do Parku Linowego w Powsinie, druga do Wólki D?u?ewskiej do gospodarstwa agroturystycznego „Doliny Bobrów”, podczas której dzieci uczestniczy?y w licznych warsztatach, w tym zwi?zanych z wyrobem chleba, obróbk? lnu i wykonywaniem wycinanek ludowych.
Dzie? tygodniaZrealizowane zaj?cia podczas akcji„Lato w mie?cie”Uwagi
I TYDZIE? WAKACJI
PONIEDZIA?EK(28.06.2010)·         Basen przy ulicy Namys?owskiej
·         Zaj?cia z artyst? plastykiem
 
WTOREK(29.06.2010)·          Basen przy ulicy Namys?owskiej
·          Wyj?cie na kr?gle do DOSiR przy ulicy Jagiello?skiej
 
?RODA(30.06.2010)·          Basen przy ulicy Namys?owskiej
·         Wyj?cie do Fotoplastikonu -wystawa zdj?? o Meksyku
 
CZWARTEK(01.07.2010) ·         Ca?odzienna wycieczka do Powsina do Parku Linowego  
PI?TEK(02.07.2010)·          Basen przy ulicy Namys?owskiej
·         Wyj?cie do Muzeum Etnograficznego
 
II TYDZIE? WAKACJI
PONIEDZIA?EK(05.07.2010)·          Basen przy ulicy Namys?owskiej
·         Wyj?cie do Muzeum Techniki w PKiN
 
WTOREK(06.07.2010) ·         Ca?odzienna wycieczka autokarowa do „Doliny Bobrów” do Wólki D?u?ewskiej   
?RODA(07.07.2010)·          Basen przy ulicy Namys?owskiej
·         Zaj?cia z koszykówki w DOSiR przy ul. Szanajcy
 
CZWARTEK(08.07.2010)·          Wyj?cie do kina Femina na „Disco Robaczki”
·          Wyj?cie zwi?zane z wykonaniem zdj?? na konkurs „Mój pupil na tle Pragi”
 
PI?TEK(09.07.2010)l        Basen przy ulicy Namys?owskiej
l        Wyj?cie do ZOO
l        Podsumowanie akcji letniej 
 
 
zobacz zdj?cia....

2009 "Lato w mie?cie"
W akcji „Lato w mie?cie 2009” uczestniczy?o 30 wychowanków. By?y to g?ównie zorganizowane wyj?cia poza placówk? pod opiek? dwóch wychowawców.
W ramach akcji odby?y si? 2 jednodniowe wycieczki : pierwsza do Kiermus woj. podlaskie, druga do W?adzina ko?o Ko?bieli do zaprzyja?nionej z placówk? fundacji Alaska. Zrealizowano zaplanowane zaj?cia.
Szczegó?owy program z akcji poni?ej.
 
Dzie? tygodniaZrealizowane zaj?ciaUwagi
I TYDZIE? „LATO W MIE?CIE”
PONIEDZIA?EK(22.06.2009) ·       Basen przy ul. Jagiello?skiej·       Wyjazd do IKEA na lekcj? na temat ekologii 
WTOREK(23.06.2009) ·       Basen przy ul. Jagiello?skiej·       Zaj?cia ruchowe w Parku Praskim 
?RODA(24.06.2009) ·       Ca?odniowa wycieczka do Kiermus w woj. podlaskim 
CZWARTEK(24.06.2009 ·       Basen przy ul. Jagiello?skiej·       Wycieczka do klasztoru Kamedu?ów na Bielanach 
PI?TEK(25.06.2009) ·       Basen przy ul. Jagiello?skiej·       Kr?gle przy ul. Jagiello?skiej  
II TYDZIE? „LATO W MIE?CIE”
PONIEDZIA?EK(29.06.2009) ·       Basen przy ul. Jagiello?skiej·       Wyj?cie do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcj? muzealn? 
WTOREK(30.06.2009) ·       Basen przy ul. Jagiello?skiej·       Wyj?cie do ?azienek Królewskich 
?RODA(01.07.2009) ·       Ca?odzienna wycieczka do W?adzina ko?o Ko?bieli 
CZWARTEK(02.07.2009) ·       Basen przy ul. Jagiello?skiej·       Kr?gle przy ul. Jagiello?skiej  
PI?TEK(03.06.2009) ·       Basen przy ul. Jagiello?skiej·       Zaj?cia ruchowe w Parku Praskim  

2009 "ZIMA W MIE?CIE " 
   
Podczas tegorocznej akcji zimowej w terminie 19.01-30.01.2009 r.: 
l        25 wychowanków zadeklarowa?o swój  udzia? w akcji „Zima w mie?cie”, 6 wychowanków wyjecha?o w II tygodniu ferii na 5 dni do Górzna z zaprzyja?nionym  ksi?dzem z parafii Matki Boskiej z Lourdes ,
l        pozostali wychowankowie wyje?d?ali do swoich rodzin poza Warszaw?, w tym 3 wychowanków wyjecha?o na dwa tygodnie do Londynu,
l        placówka by?a czynna dla uczestnikow w godzinach 8.30-14.30. Zdecydowan? wi?kszo?? stanowi?y zaj?cia zorganizowane poza placowk?. Codziennie grupa wychowankow wychodzi?a pod opiek? dwóch wychowawców. 

Dzie? tygodniaZrealizowane zaj?ciaUwagi
I TYDZIE? FERII 19.01-23.01.2009
PONIEDZIA?EK(19.01.2009) ·       Basen ul. Jagiello?ska·       Wyj?cie na lodowisko przy ul. Namys?owskiej   
WTOREK(20.01.2009)·       Teatr „BAJ” spektakl „Sza?aputki” godz. 10.00·       Kryte lodowisko przy ul. Namys?owskiej 
?RODA(21.01.2009)·       Basen ul. Jagiello?ska·       I Spotkanie z czworono?nymi podopiecznymi Fundacji „Alaska” godz. 11.30 
CZWARTEK(22.01.2009·       Basen ul. Jagiello?ska·       Kryte lodowisko przy ul. Namys?owskiej 
PI?TEK(23.01.2009)·       Basen ul. Jagiello?ska·       Zaj?cia plastyczne – maski weneckie godz. 11.30 
II TYDZIE? FERII
PONIEDZIA?EK(26.01.2009)·       Basen ul. Jagiello?ska·       Wyj?cie na lodowisko przy ul. Namys?owskiej 
WTOREK(27.01.2009)·       Wyj?cie do kina Femina na film „Król Maciu? I”·       Zaj?cia ?wietlicowe 
?RODA(28.012009)·       Basen ul. Jagiello?ska ·       Wyj?cie na wystaw? akwarystyczn? do PKiN 
CZWARTEK(29.01.2009·       Basen ul. Jagiello?ska ·       II Spotkanie z czworono?nymi podopiecznymi Fundacji „Alaska” godz. 11.30 
PI?TEK(30.01.2009)·       Teatr „Baj”- spektakl „Bajka o szcz??ciu”·       Kryte lodowisko przy ul. Namys?owskiej 
 
Zdj?cia z ferii...2008


Akcja „Lato w mie?cie 2008”  odby?a si? w terminie 23.06-04.07.2008 r.
Udzia? zadeklarowa?o 28 wychowanków, deklaracja potwierdzona zosta?a pisemn? zgod? rodziców.
Ramowy program akcji „Lato w mie?cie” przedstawia? si? nast?puj?co:
l        godziny pracy: 8.45-14.45
l        8.45- zbiórka w Ognisku
l        8.45- zorganizowane wyj?cia poza placówk? pod opiek? dwóch wychowawców
l        darmowe przejazdy ?rodkami transportu miejskiego i ?ywienie.

Dzie? tygodniaZrealizowane zaj?ciaUwagi
I TYDZIE? AKCJI
PONIEDZIA?EK(23.06.2008)·       Basen ul. Jagiello?ska
·       Plac zabaw przy ul. Grochowskiej
 
WTOREK(24.06.2008)·       Basen ul. Jagiello?ska
·       Zaj?cia teatralne w Staromiejskim Domu Kultury
 
?RODA(25.06.2008)·       Ca?odzienna wycieczka do Ba?towskiego Parku Jurajskiego dla 45 wychowanków jako podsumowanie ca?orocznej pracy Ogniska 
CZWARTEK(26.06.2008) ·       Rejs statkiem po Wi?le 
PI?TEK(27.06.2008)·       Basen ul. Jagiello?ska
·       Wyj?cie do McDonald's
 
II TYDZIE? AKCJI
PONIEDZIA?EK(30.06.2008)·       Basen ul. Namys?owska
·       Wyj?cie do redakcji Gazety Wyborczej
 
WTOREK(01.06.2008)·       Basen ul. Namys?owska
·       Wyjazd do Magic City
 
?RODA(02.06.2008)·       Basen ul. Namys?owska
·       Zaj?cia teatralne w Staromiejskim Domu Kultury
 
CZWARTEK(03.06.2008)·       Wyj?cie na plac zabaw przy Placu Wilsona 
PI?TEK(04.06.2008)·       Wyj?cie do kina „Femina”
·       Uroczyste podsumowanie akcji 
 
 Akcja zima 2008 
Podczas  akcji zimowej 11.02-22.02.2008: 
·       2 wychowanków wyjecha?o na mi?dzyogniskowy obóz narciarski do Sopotni Wielkiej, 
·       27 wychowanków zadeklarowa?o swój udzia? w akcji, skorzysta?o 21 wychowanków.
·       Pozostali wychowankowie wyjechali do rodzin poza Warszaw?. 

Ramowy program akcji „Zima w mie?cie” przedstawia? si? nast?puj?co:
·         godziny pracy: 8.30-14.30
·         8.30- zbiórka w Ognisku
·         8.45- zorganizowane wyj?cia poza placówk? pod opiek? dwóch wychowawców

Dzie? tygodniaZrealizowane zaj?ciaUwagi
I TYDZIE? FERII
PONIEDZIA?EK(11.02.2008) l        Basen ul. Jagiello?ska
l        Kryte lodowisko przy ul. Namys?owskiej
 
WTOREK(12.02.2008)l        Basen ul. Jagiello?ska
l        Kryte lodowisko przy ul. Namys?owskiej
 
?RODA(13.02.2008)l        Basen ul. Jagiello?ska
l        Zaj?cia teatralne w Staromiejskim Domu Kultury
 
CZWARTEK(14.02.2008)l        Basen ul. Jagiello?ska
l        Walentynki
 
PI?TEK(15.02.2008)l        Basen ul. Jagiello?ska
l        I Spotkanie z czworono?nymi podopiecznymi Fundacji „Alaska”
 
II TYDZIE? FERII
PONIEDZIA?EK(18.02.2008)l        Basen ul. Jagiello?ska
l        Kryte lodowisko przy ul. Namys?owskiej
 
WTOREK(19.02.2008)l        Basen ul. Jagiello?ska
l        Wyjazd do Magic City
 
?RODA(20.02.2008)l        Basen ul. Jagiello?ska
l        Wyj?cie do kina Femina
 
CZWARTEK(21.02.2008)l        Basen ul. Jagiello?ska
l        II Spotkanie z czworono?nymi podopiecznymi Fundacji „Alaska”
 
PI?TEK(22.02.2008)l        Basen ul. Jagiello?ska
l        Kryte lodowisko przy ul. Namys?owskiej
 

Czterech wychowanków wyjecha?o na mi?dzyogniskowy obóz taneczny do Sopotni Wielkiej w terminie 19.07-30.07.2008 r.


 
Akcja lato 2007

Podczas tegorocznej akcji letniej:
 
 1. 10 wychowanków z 2 wychowawcami wyjecha?o na dwutygodniowy obóz do Sopotni Wielkiej ko?o ?ywca w terminie 24.06-07.07.2007 r.
 2. 10 wychowanków uczestniczy?o w akcji „Lato w mie?cie”,
 3. 10 wychowanków po zako?czeniu roku szkolnego wyjecha?o na dwutygodniowe obozy letnie do Jaros?awca i Domaniewic,
 4. Pozostali wychowankowie wyjechali do swoich rodzin poza Warszaw?.
            
Podczas tegorocznej akcji „Lato w mie?cie” zrealizowany zosta? cykl zaj?? prowadzonych przez animatorów z Akademii Pstryk w ramach projektu „Wehiku? czasu”, w ramach którego dzieci  wykonywa?y zdj?cia w warszawskich miejscach szczególnych. Pierwszego dnia  wykona?y w?asnor?cznie aparaty fotograficzne z tekturowych pude?ek po sokach. W kolejnych dniach robi?y zdj?cia przedstawiaj?ce miejsca zwi?zane z histori? Warszawy. Zrobione zdj?cia codziennie wywo?ywane by?y i suszone w ciemni, która powsta?a w jednym z pomieszcze? Ogniska.We wrze?niu rozpocz?? si? dalszy ci?g projektu: ze zrobionych zdj??  powstan? filmy animowane, które zostan? umieszczone w multimedialnym przewodniku po historii warszawskich miejsc szczególnych (w polskiej i angielskiej wersji j?zykowej), który zostanie wydany na p?ycie CD, a tak?e umieszczony w Internecie. Planowana jest wystawa zdj?? wykonanych przez dzieci – w formie plansz o historii Warszawy, która zostanie zaprezentowana na Dworcu Centralnym w Warszawie oraz na stacji Metro Centrum.

Wi?cej informacji o realizowanym projekcie na stronie www.akademia.pstryk.pl
 

Rozk?ad dnia podczas realizacji projektu „Wehiku? czasu”
Poniedzia?ek (25.06.2007)Przygotowanie aparatów, ciemnii, prezezntacja dzia?ania camery obscura. 
Wtorek (26.06.2007)Planowana wycieczka na Cytadel? i  na Plac S?oneczny (Warszawa oficerska) –  sko?czy?a sie na Placu Inwalidów z powodu za?amania pogodowego i potwornego deszczu; wykonane zosta?y pierwsze,  wstepne animacje – opowie?? o tym jak nie uda?o  dotrze? na Cytadel?; po powrocie praca w grupach: jedna grupa wyszukiwa?a informacje o Cytadeli i Placu S?onecznym w internecie, druga grupa – w ciemni wywo?ywa?a zdj?cia i zak?ada?a papier do pude?ek na nast?pny dzie?.
?roda (27.06.2007)Pozosta?o?ci posocjalistyczne: zdj?cia na Placu Konstytucji, MDM-ie  i Placu Zbawiciela; praca w grupach: jedna grupa wyszukiwa?a informacje o miejscach, które odwiedzili?my w internecie, druga grupa – w ciemni wywo?ywa?a zdj?cia i zak?adala papier do pude?ek na nast?pny dzie?. 
Czwartek (28.06.2007)Warszawa ?ydowska: Cmentarz ?ydowski na Woli – dzika cz??? cmentarza, namioty pogrzebowe Ohel, pomnik Korczaka i dzieci zabitych w czasie wojny; pozosta?osci muru getta na ulicy Wolno?? i ostrzelany budynek; ?ydowskie dzisiaj,czyli: powstajace Muzeum ?ydów Polskich i instalacja Ohel ko?o pomnika Bohaterów Getta; po drodze  Pawiak; druga cze?? dnia jak w dniach poprzednich.
Pi?tek (29.06.2007)Warszawa nowoczesna: Biblioteka Uniwersytecka i ró?owe jelonki nad Wis??; druga cze?? dnia jak w dniach poprzednich.
Poniedzia?ek (02.07.2007)Warszawska woda, czyli studnia oligocenska przy ulicy Strzeleckiej; na warszawskiej pla?y nadwi?la?skiej; dodatkowo – warszawskie napisy: Skwer im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”;druga cze?? dnia jak w dniach poprzednich.
Wtorek (03.07.2007)Samo centrum czyli: fontanna w Parku Pi?sudskiego, Grób Nieznanego ?o?nierza, Budynek Metropolitana (nowoczesne city) i Plac Teatralny – Teatr Wielki; druga cze?? dnia jak w dniach poprzednich.
?roda (04.07.2007)Samo centrum cd., czyli PKiN widok z 30 pietra, zabawa w odnajdywanie miejsc w których realizowany by? projekt; zwiedzanie wystawy dotycz?cej komunikacji Cogito ergo sum; wykonanie animacji dooko?a  PKiN; druga cze?? dnia jak w dniach poprzednich. 
Czwartek (05.07.2007) Warszawa wielu wyzna? -  wizyta w cerkwi prawos?awnej na Pradze, zwiedzanie katakumb pod cerkwi? z przewodnikiem ( klerykiem); opowie?ci o  historii miejsc, ludziach, wierzeniach i obrz?dach ko?cio?a prawos?awnego;animacje na zewn?trz i w ?rodku cerkwi; druga cze?? dnia jak w dniach poprzednich.
Pi?tek (06.07.2007)Podsumowanie pierwszej cz??ci projektu, analiza zrobionych zdj??; test weryfikuj?cy wiedz? o Warszawie nabyt? w trakcie realizacji projektu.
  
  


0 Komentarzy · 35724 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR