Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] RELACJA ... z wizyt? u Pani Marii Kaczy?skiej
2008.06.17 Laureaci III Pleneru Malarskiego „Artysta z Ogrodem w tle” z wizyt? u Pani Marii Kaczy?skiej - Ma??onki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


img_0074.jpg Wyj?tkow? nagrod? dla laureatów III Pleneru Malarskiego pt. „Artysta
z Ogrodem w tle” by?o zaproszenie przez Pani? Mari? Kaczy?sk?, Ma??onk? Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na spotkanie z Ni? w dniu 17 czerwca 2008 r., o godzinie 17.00 do Rezydencji Belweder i na przedstawienie w wykonaniu dzieci z publicznej szko?y podstawowej z Waszyngtonu im. Anne Beers.Laureaci Pleneru - Zuzanna Klimko z Ogniska „Stara Prochownia”, Dominika Laskowska z Ogniska „Praga”, Joanna Dagil z Ogniska „W?ochy”, Agata Zalewska z Ogniska „Goc?aw”, Karolina Nosarzewska z Ogniska „Bielany”, Katarzyna Soko?owska z Ogniska „Starówka” wraz z opiekunami: Wac?awem Skudniewskim - Prezesem Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Markiem Makowskim - pomys?odawc? organizacji Pleneru i Alicj? So?tyka-Kami?sk? - kierownikiem Ogniska „Bielany”, z wielk? przyjemno?ci? obejrzeli wyst?py w wykonaniu dzieci z Waszyngtonu, przyby?ych do Polski na zaproszenie Pani Marii Kaczy?skiej.

Prezentacja przedstawienia zosta?a zorganizowana dla ambasad rezyduj?cych w Polsce m.in. w celu propagowania programu pt. „Ambassadors of Culture”, którego podstawowym zadaniem jest poznawanie si? wzajemne pa?stw pod wzgl?dem kulturowym. Podkre?lano, jak wa?ne jest to, aby to w?a?nie dzieci poznawa?y i prezentowa?y swoj? wiedz? sobie nawzajem, gdy? im wcze?niej zacznie si? proces poznawania i prze?amywania barier, tym jest naturalniejszy. Byli?my jedyn? grup? „dzieci?c?” zaproszon? na to spotkanie – w zwi?zku z czym czuli?my si? naprawd? w sposób szczególny wyró?nieni.

img_0011.jpg img_0044.jpgimg_0046.jpgimg_0073.jpg

Program w wykonaniu dzieci z Waszyngtonu by? bardzo ciekawy, bo…opowiada? o Polsce widzianej ich oczyma. I tak us?yszeli?my i zobaczyli?my w ich wykonaniu piosenk? „Stary nied?wied? mocno ?pi”, nasze ta?ce „Polonez” i „Krakowiak”, opowie?ci o Zamku Królewskim w Warszawie, o Krakowie, Wawelu i s?ynnym smoku, o Fryderyku Chopinie, Miko?aju Koperniku, Marii Curie – Sk?odowskiej, us?yszeli?my polskie kol?dy, opowie?ci o polskiej Wigilii, potrawach - barszczu z uszkami, kutii, karpiu, kapu?cie i grzybach. Warto podkre?li?, ?e dzieci prezentuj?ce ten program nie s? Polakami, ani ich przodkowie nie pochodz? z Polski - po prostu - nasz kraj ich zaciekawi?, uczy?y si? o nim, przygotowa?y przepi?kny program i dzi?ki pomocy wielu ludzi dobrej woli odwiedzi?y kraj, o którym ju? tak wiele wiedzia?y i sta?y si? ambasadorami naszej kultury w Ameryce.
img_0082.jpgimg_0030.jpgimg_0040.jpgimg_0042.jpg

Po programie artystycznym odby?o si? d?ugie spotkanie w ogrodzie, w czasie którego nasze dzieci mia?y okazj? pozna? swoich rówie?ników z odleg?ej - cho? ju? nie a? tak - Ameryki, zobaczy? ambasadorów ró?nych pa?stw, a przede wszystkim porozmawia? z Pani? Mari? Kaczy?sk?, któr? odebra?y jako wyj?tkowo sympatyczn?, u?miechni?t?, ciep?? osob?, otwart? dla dzieci i rozumiej?c? ich potrzeby.

img_0050.jpgimg_0053.jpgimg_0059.jpgimg_0063.jpg

img_0077.jpgimg_0068.jpgimg_0070.jpgimg_0105.jpg

Wszyscy czuli?my warto?? tego wyj?tkowego spotkania. Dzi?kujemy za t? szczególn? nagrod? dla naszych wspania?ych Laureatów.

Czytaj wi?cej…
a tak?e
Obejrzyj foto...

Zobacz relacj? i zdj?cia
z poprzednich plenerów...

Autor: Alicja So?tyka-Kami?ska
0 Komentarzy · 24511 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR