Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW - BIP] Termomodernizacja pokry? dachowych budynków

Og?oszenia powi?zane:

Og?oszenie nr 116620-2008 z dnia 02.06.2008 r.

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Warszawa
Termomodernizacja pokry? dachowych budynków kuchni i jadalni w Zespole Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej w Warszawie
Termin skladania ofert: 26.06.2008Warszawa: Termomodernizacja pokry? dachowych budynków kuchni i jadalni w Zespole Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej w Warszawie

Numer og?oszenia: 144324 - 2008; data zamieszczenia: 30.06.2008

OG?OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by?o przedmiotem og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych: Tak, numer og?oszenia w BZP: 116620 - 2008.SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara, 00-231 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 635-22-81, 0-22 831-41-94, fax 0-22 831-41-94, 0-22 635-22-81.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Termomodernizacja pokry? dachowych budynków kuchni i jadalni w Zespole Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia s? prace termomodernizacyjne pokry? dachowych budynku kuchni i budynku jadalni w Zespole Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej w Warszawie polegaj?ce na:

remoncie nakryw ?elbetowych kominów wraz z przemurowaniem kominów,
zainstalowaniu okien z tworzywa sztucznego - 10 sztuk okien (5 zespo?ów po dwa okna),
wykonaniu pokrycia dachowego z dociepleniem z styropianu grubo?ci 15 cm,
instalacji odgromowej.

Szczegó?owy zakres opracowania projektu wyznaczaj?: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa.
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera Cz??? IV SIWZ.

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 45.26.10.00-4, 45.11.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.42.11.32-8, 45.41.00.00-4, 45.32.10.00-3, 45.31.23.10-3.


II.1.5) Ca?kowita ko?cowa warto?? zamówienia (bez VAT) obejmuj?ca wszystkie zamówienia i cz??ci: 183304,82 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.06.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • M&S Transport Tomasz Malarski, ul. Zamo?cie 15, 07-306 Brok, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ?CYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI?SZ? I NAJWY?SZ? CEN? (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 168745.34

  • Oferta z najni?sz? cen?: 168745.34 / oferta z najwy?sz? cen?: 183237.99

  • Waluta: PLN.1/ ww. informacja w formacje PDF
2/ ww. informacja w formacie DOC
0 Komentarzy · 20527 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR