Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] MOPTA 2008
 

MOPTA 2008

obejrzyj foto...

DZIA?O SI?!!!

zobacz szczegó?owy program imprezy...

 
W dniu 3 listopada br., w Teatrze na Woli im. Tadeusza ?omnickiego, odby?a si? IV edycja MOPTA, czyli Mi?dzyogniskowy Otwarty Przegl?d Twórczo?ci Artystycznej dzieci i m?odzie?y. Tym razem jubileuszowa ,bo przypadaj?ca w roku 80-rocznicy powstania Ognisk Dziadkowych.   
 mopta1.jpg mopta2.jpg

  img_0397.jpg p1030312.jpg img_0574.jpg 

N
asz? kilkugodzinn? imprez? poprowadzi? znakomity aktor teatralny, wiceprezydent Klubu Rotary-Józefów, pan Robert Tondera.
Po powitaniu drogich Go?ci, m. in. Przedstawicieli Biura Polityki Spo?ecznej Miasta Sto?ecznego Warszawy, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Mazowieckiego Centrum Polityki Spo?ecznej, O?rodków Pomocy Spo?ecznej, Wydzia?ów Spraw Spo?ecznych oraz Kultury danych dzielnic, a tak?e by?ych i obecnych wychowanków wraz z rodzinami, zostali?my zaproszeni przez pani? Dyrektor Z.O.W. – El?biet? Tatarowicz do za?piewania Hymnu Ogniskowego „Kurier Czerwoo...”. Wczuwaj?c si? w powag? chwili ?piewali?my z dum? i rado?ci?.
Wyst?py artystyczne dzieci i m?odzie?y poprzedzi?a grupa „Mamutów”, czyli by?ych wychowanków Dziadka, którzy dzi? tworz? Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Byli?my bardzo wzruszeni s?uchaj?c ulubionej piosenki Dziadka – „W?ród ryku burzy” przy akompaniamencie gitary...

Po chwili zadumy i wspomnie? przyszed? czas na wyst?py naszych wychowanków.  Zabawa by?a wy?mienita! Na scenie Teatru wyst?pi?y grupy ze wszystkich warszawskich Ognisk. Z wielkim skupieniem ogl?dali?my przedstawienia teatralne, które nie tylko bawi?y, ale tak?e wzbogaca?y swym przes?aniem (np. „Pawe? i Gawe?”, „?pi?ca Królewna”, „Tr?bka”).  

 img_0429.jpg img_0544.jpg img_0620.jpg img_0468.jpg

Podziwiali?my rewelacyjne uk?ady taneczne (od Polki poprzez hip-hop i taniec indyjski!) wprawiaj?ce w ruch tak?e publiczno??. 
  

 img_0604.jpgimg_0660.jpg  img_0490.jpg img_0693.jpg

 
Ws?uchiwali?my si? w wiele znanych i mniej znanych piosenek (np. „Serduszko puka w rytmie cha-cha”, „Piosenka ksi??ycowa”, „Za jeden u?miech”). Gromkie brawa publiczno?ci, po ka?dym wyst?pie, ?wiadczy?y o tym, jak wspania?a by?a zabawa a 2,5 godziny w Teatrze min??y, jak jedna chwila!   

 img_0672.jpg img_0629.jpg img_0505.jpg img_0618.jpg img_0454.jpg

Po licznych wyst?pach przyszed? czas na podsumowanie naszej imprezy, podzi?kowania, wyró?nienia oraz wr?czenie uczestnikom dyplomów. Z rak przedstawicielki z Biura Polityki Spo?ecznej m.st. Warszawy, które by?o fundatorem upominków rzeczowych, ka?de Ognisko otrzyma?o  nagrod? – aparat cyfrowy.
Zosta? równie? doceniony wysi?ek wychowawców- instruktorów, którzy tak wspaniale przygotowali m?odzie? ogniskow? do dzisiejszego wyst?pu. Wyró?nienia MOPTA 2008 otrzymali: Teresa Wachnicka i Monika Poliwczak z Ogniska „Muranów” za przygotowanie spektaklu teatralnego pt. „?pi?ca Królewna” oraz Pawe? Radkowski z Ogniska „Starówka” za przygotowanie tanecznego uk?adu hip-hopowego. Gratulujemy !   

 img_0750.jpgimg_0760.jpg  img_0513.jpgimg_0714.jpg 

Na zako?czenie tegorocznej imprezy wszyscy uczestnicy (88 osób z 11 Ognisk) oraz licznie zgromadzona publiczno?? (ok. 300 osób) od?piewali wspólnie
piosenk? fina?ow? napisan? specjalnie na t? okazj? przez Jolant? Niewiadomsk? z Ogniska „Mokotów”.
Dzi?kujemy raz jeszcze wszystkim przyby?ym Go?ciom, sponsorom, pracownikom Ognisk, rodzicom oraz wychowankom za wspania??, wspóln? zabaw?.Do zobaczenia za rok ! 
                                                                                     
                                                                               Autor: Joanna ?widowicz, Ognisko „Starówka”
 
0 Komentarzy · 25542 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR