Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Starówka] programy2006/2007

 

TYTU? PROGRAMU

CEL

TERMIN

REALIZACJI

OSOBA REALIZUJ?CA

Trening umiej?tno?ci wychowawczych dla rodziców" wg A. Faber, B. Mazlish

Nauka zast?powania starych, negatywnych wzorców post?powania wychowawczego z dzieckiem nowymi umiej?tno?ciami wychowawczymi

Kwiecie? - maj

2006

A. W?glarska T.Truszkowski

Trening zast?powania agresji" wg A. Goldsteina

Eliminowanie czynników agresji i przemocy u wychowanków oraz wzmacnianie czynników chroni?cych przed agresj?

Ca?y rok

A.   W?glarska - T. Truszkowski

Liga mistrzów"- Zamiana zachowa? agresywnych u wychowanków grupy w zachowania konstruktywne na jej rzecz.

 -Podniesienie samooceny wychowanków.

- Zamiana postawy konsumpcyjnej w zachowania prospo?eczne i traktowanie ich jako obowi?zuj?c? norm? ?yciow?

Ca?y rok

M. Radomska, E. Tomkiewicz,

A. Soko?owska

Ch?opaki nie p?acz?"

- Wyrabianie nawyków czysto?ciowych u ch?opców nocuj?cych

Ca?y rok

M. Wi?niewska

Rusz si?!"

Promowanie aktywnego, zdrowego sp?dzania czasu wolnego poprzez udzia? w zaj?ciach sportowych i tanecznych.

Ca?y rok

P. Radkowski

Kolorowy ?wiat"

Wzrost wra?liwo?ci artystycznej wychowanków.

Ca?y rok

S. Ko?sut

Podró?e po kulturze"

-  Aktywne uczestnictwo wychowanków Ogniska w ?yciu
kulturalnym stolicy

-  Rozwijanie twórczo?ci i kreatywno?ci u wychowanków

poprzez udzia? w zaj?ciach pn. teatr ruchu oraz plastycznych

Ca?y rok

A. Grochowska

Droga w doros?o??"

Kszta?towanie w?a?ciwych postaw w zakresie zachowania, higieny osobistej i otoczenia

Ca?y rok

S. Zembura

Weekendowe podró?e"

Wyrabianie nawyków w?a?ciwych form sp?dzania czasu wolnego

-  aktywna turystyka

-  udzia? w imprezach kulturalno - sportowych

Ca?y rok

B. Mukanowska

Razem"

Kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie

Ca?y rok

Ognisko, Gimnazjum 150, Bastion"

Liderzy"- program stypendialny

- Promowanie aktywno?ci ?yciowej wychowanków

Ca?y rok

Wszyscy wychowawcy 0 Komentarzy · 29973 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR