Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] REGULAMIN i ZASADY XI Turnieju Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Jego Ogniskach
2009.03.18
                           XI Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Jego Ogniskach

                                                           REGULAMIN 
 1. Sponsorami konkursu s? ZOW i Towarzystwo „Przywróci? Dzieci?stwo”.
 2. W konkursie bior? udzia? 3 – osobowe reprezentacje (osoby, które nie bra?y wcze?niej udzia?u w Turnieju) + osoby bior?ce udzia? w prezentacji Ogniska (w sumie 10 osób z jednego Ogniska).
 3. W sk?ad 4 – osobowego Jury wchodz? eksperci powo?ani przez Dyrekcj? ZOW, w tym przedstawiciel Towarzystwa.
 4. Nagrody za udzia? otrzymuj? wszyscy uczestnicy, natomiast nagrody dodatkowe za zaj?cie poszczególnych miejsc, wszystkie Ogniska proporcjonalnie do uzyskanych rezultatów.
 5. Turniej odb?dzie si? 18 marca 2009r. o godz. 16.30.
Zg?oszenia prosimy kierowa? do Ogniska „Praga”, do Pani Anny Laskowskiej tel. 022 – 619 – 23 – 48, lub e-mail: praga@zow.pl, w terminie do 4 marca 2009r.  

                                                        ZASADY TURNIEJU
 
 1. Zakres niezb?dnej wiedzy uczestników okre?la zestaw pyta? wraz z odpowiedziami.
 2. W Turnieju bior? udzia? 3-osobowe reprezentacje, które nie bra?y udzia?u we wcze?niejszych edycjach.
 3. Ka?da z dru?yn kolejno losuje pytania – w sumie 20. Pytania przeznaczone s? dla wszystkich uczestników i wszyscy jednocze?nie udzielaj? odpowiedzi na kartach A3. Czas na odpowied? 30 sekund od momentu sko?czenia czytania pytania. Po tym czasie uczestnicy podnosz? karty i pokazuj? odpowiedzi Jury. Za prawid?ow? odpowied? mo?na uzyska? 2 punkty. (Ta cz??? zostanie rozegrana w dwóch rundach po 10 pyta?.).
 4. Podczas etapu I i III b?d? dodatkowo po 2 pytania dla publiczno?ci. Punkty uzyskane za prawid?owe odpowiedzi b?d? zasila?y konto Ogniska z którego jest publiczno??. Po przeczytaniu pytania przeznaczonego dla publiczno?ci odpowiada osoba, która zg?osi?a si? jako pierwsza. Za prawid?ow? odpowied? uzyska punkty na konto swojego Ogniska, natomiast w przypadku b??dnej odpowiedzi 2 punkty zostan? odj?te.
 5. Podczas etapu III osoba z dru?yny wykonuje portret „Dziadka” (czas 10 min). Prace pokazane s? Jury, które ocenia je w skali 1-3 punkty (za pomoc? specjalnie przygotowanych kartoników z punktami).
 6. Etap IV prezentacja Ogniska w formie dowolnej (mo?e w niej uczestniczy? do 10 osób). Czas dla jednego Ogniska – 2 min. Prezentacja oceniana jest przez Jury j.w.
0 Komentarzy · 18486 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR