Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Starówka] XI Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Jego Ogniskach
2009.03.18     
zobacz foto...     
alim0220.jpg18 marca 2009 roku odby? si? na terenie naszego Ogniska XI Turniej Wiedzy  o K. Lisieckim "Dziadku" i jego Ogniskach, za którego organizacj? odpowiedzialne by?y wszystkie Ogniska, na czele z Ogniskiem „Grochów” i „Starówka”.
       W Turnieju uczestniczy?o: 12 Ognisk wchodz?cych w sk?ad Zespo?u Ognisk Wychowawczych (w tym po raz pierwszy w historii Ognisko „Grochów” i „Rembertów”) oraz Szko?a Podstawowa  Nr 247,  której patronem jest Kazimierz Lisiecki, Ognisko „?wider” i Ognisko TPDzUl „Dudziarska”. Razem 15 zespo?ów. Zespo?y mog?y liczy? max. 10 osób.


alim0193.jpgJury obradowa?o w sk?adzie :
El?bieta Tatarowicz – Dyrektor ZOW, przewodnicz?ca jury
Teresa Sierawska – z-ca Dyrektora Biura Polityki Spo?ecznej M. ST. Warszawy
Wac?aw Skudniewski- Prezes T.P.D.Ul. "Pzywróci? Dzieci?stwo" 
    
Zadaniem dru?yn uczestnicz?cych w Turnieju by?o:
·         odpowiadanie w formie pisemnej na zadawane pytania dotycz?ce "Dziadka" i historii Ognisk,
·         narysowanie portretu "Dziadka"
·         przedstawienie 2-minutowej prezentacji swojego Ogniska. 
 Pada?y równie? pytania do publiczno?ci, które mog?y zasili? lub uszczupli? konto punktowe dru?yn.

    WIELKIE GRATULACJE dla dru?yny Ogniska „STARÓWKA” za zaj?cie pierwszego miejsca w XI Turnieju Wiedzy  o Dziadku Lisieckim – wszyscy  byli?cie wspaniali !

alim0154.jpgSk?ad naszego zespo?u:
Reprezentacja: Rafa? F. – kapitan, Ola K, Natalia Sz,  oraz Piotrek B, Marta N, Kamila D, Magda L, Ola B, Janek S, Shirley S .

    Nasza dru?yna bezb??dnie odpowiedzia?a na wszystkie pytania.
Refleksem i wiedz? popisa? si? Janek - odpowiadaj?c trafnie na pytanie dla publiczno?ci i wzbogacaj?c jej konto o 2 dodatkowe punkty.
Shirley - narysowa?a w?glem portret "Dziadka", który oceniony alim0213.jpgzosta? maksymaln? liczb? punktów.
Palim0254.jpgrezentacj? naszego Ogniska by?a piosenka autorstwa Cioci Miry Radomskiej, któr? wykonali Piotrek, Marta, Magda, Ola i Kamila. Piosence towarzyszy?a prezentacja multimedialna przedstawiaj?ca czasy minione i tera?niejsze Ogniska.

Bardzo dzi?kujemy Pani Teresie Sierawskiej, za punkt przyznany w ramach bonusów jakimi dysponowali cz?onkowie Jury, cieszymy si?, ?e w?a?nie prezentacja naszego Ogniska podoba?a si? Pani najbardziej.
Na ten sukces zapracowali wszyscy cz?onkowie naszej 10- osobowej dru?yny oraz wychowawcy przygotowuj?cy dzieci i m?odzie? - w szczególno?ci Ciocia Ma?gosia Wi?niewska, Ania Stasiak, Marzena Przybysz oraz Mira Radomska. 
       
To  drugie zwyci?stwo STARÓWKI w historii Turnieju. Pierwsze mia?o miejsce a? 10 lat temu, wi?c rado?? nasza jest tym bardziej OGROMNA !
                                                                                                              Autor: Ma?gorzata Wi?niewska 

         zobacz wideoklip i ?piewaj z nami...
     PREZENTACJA OGNISKA "STARÓWKA"
                             piosenka
  Mieli?my tak?e piosenk? rezerwow?
w wersji hip-hopowej

                                        S?owa :Mira Radomska
                                         Na melodi?: „Srebrne wesele


        WITAJ,  „STARÓWKO” (2009r)

W Warszawie, na Starej, odnajdziesz ten dom
tu ka?dy ci drog? poka?e.
Ognisko „Starówka” znalaz?o tu k?t
- jak z ba?ni, jak z pie?ni i marze?.
Ref:
Witaj „Starówko”
Dzie? dobry, Ognisko, tak mówi? co dzie?
Witaj „Starówko”,
Gdy jestem daleko, to wraca? tu chc?.
Witaj, „Starówko”
Wci?? m?odsza, pi?kniejsza, otwarta na ?wiat.
Witaj , „Starówko”
?yczymy ci wszyscy, by? ?y?a 100 lat
By? ?y?a 100 lat ! 

Gdy Dziadek przed laty zak?ada? ten dom
Dla m?odych, samotnych, w potrzebie,
To marzy?, by by? on podobny twym snom,
by sta? si? on domem dla ciebie ! 
Ref:Witaj, „Starówko”….. 

A kiedy po latach powrócisz tu znów,
by goni? dzieci?ce marzenia
cho? inny - znajomy jest tu ka?dy k?t,
bo w ka?dym zosta?y wspomnienia. 
Ref: 
Witaj, „Starówko”……..
 

alim0254.jpg
                    Piosenk? wykonali:
                         Piotrek B,
                    Ola B, Magda L, 
                  Marta N, Kamila D
   

                                       s?owa: Ma?gorzata Wi?niewska

                      OGNISKO

-       Wiecie co ? My si? tu tak szlajamy...

-       mo?e miejsca jakiego? poszukamy...

 

Tu wszystkie dzieci znajd? schronienie

Na twarzach wida? ju? zadowolenie
Kolega Pawe? i ciocia Mira
Znaj? sposoby na ka?dego ?wira
Jak masz problemy
to wal bez ?ciemy
z cioci? Agnieszk? wyj?cie znajdziemy
Kolega Tadek zna procedury
z nim nie straszne ?yciowe awantury         
  
Ref.
                       
Wi?c przybywajcie...
                              
 
- Gdzie ?
- na Starówk?
je?li masz do?a ...
-       to co?
-       Ognisko  

Ciocia Asia ma sto pomys?ów
z ni? mo?na robi? prawie wszystko
Wi?c je?li pomys? masz jaki? w g?ówce
zrealizujesz go na Starówce
U cioci Ani naszej psycholog
mo?esz wyg?osi? ka?dy monolog
Ona wys?ucha i ci poradzi
wszystkim bol?czkom zaraz zaradzi           
ref.
Wi?c przybywajcie...                                  
- Gdzie ?
- na Starówk?
je?li masz do?a ...
-       to co?
-       Ognisko 

Gdy w domu jako? ci si? nie wiedzie
to w hoteliku miejsce znajdziecie
Iza, Ma?gosia, Stasia i Ania
warunki tworz? tutaj do spania
Aby to wszystko jako? dzia?a?o
kierownicze potrzebne jest cia?o
Tu ciocia Ania wszystkim kieruje
Dzi?ki niej ka?dy dobrze si? czuje....
ref.
Wi?c przybywajcie...                                  
- Gdzie ?
- na Starówk?
je?li masz do?a ...
-       to co?
-       Ognisko 
     
0 Komentarzy · 19823 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR