Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 19-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Goc?aw] Pytania do Konkursu Wiedzy o Warszawie

2009.04.24

                     KONKURS WIEDZY O WARSZAWIE

1. W którym wieku zosta?a utworzona osada o nazwie Warszawa?
a ) w XIII wieku
b ) b w X wieku
c ) w XV wieku
d ) w XVI wieku

2. W którym roku Warszawa zosta?a stolic? Polski?
a ) 966 rok
b ) 1914 rok
c ) 1596 rok
d ) 1682 rok.

3. Któr? z kolei stolic? Polski jest Warszawa?
a ) pierwsz?
b ) trzeci?
c ) czwart?
d ) drug?

4. Kto przeniós? stolic? Polski do Warszawy?
a ) Aleksander Jagiello?czyk
b ) Zygmunt III Waza
c ) Jan III Sobieski
d ) Stanis?aw August

5. Która z podanych legend jest o Warszawie?
a ) o smoku wawelskim,
b ) o bazyliszku,
c ) o M?ciwoju i Dobrochnie,
d ) O Lechu, Czechu i Rusie.

6. Co przedstawia herb Warszawy?
a ) rycerza w z?otej zbroi
b ) Ko?ció? Mariacki
c ) Trzy korony
d ) Syren?

7. W jakim województwie le?y Warszawa?
a ) mazowieckim,
b ) warszawskim,
c ) wielkopolskim,
d ) sto?ecznym.

8. Jaka rzeka przep?ywa przez Warszaw??
a ) Warta,
b ) Odra,
c ) Wis?a,
d ) Wis?oka.

 9. Jaki Park Narodowy znajduje si? niedaleko Warszawy?
a ) ?wi?tokrzyski Park Narodowy
b ) Poleski Park Narodowy
c ) Warszawski Park Narodowy
d ) Kampinoski Park Narodowy

10. Który z podanych zabytków znajduje si? w Warszawie?
a ) Pa?ac Biskupi,
b ) Panorama Rac?awicka,
c ) Ko?ció? Mariacki,
d ) Zamek Królewski.

11. Co znajduje si? w ?azienkach Królewskich?
a ) Pa?ac na wodzie
b ) Pa?ac Kultury i Nauki
c ) Teatr Wielki
d ) Kolumna Zygmunta

12. Jak nazywa si? Mi?dzynarodowy Port Lotniczy w Warszawie?
a ) K?osowskie,
b ) Ok?cie,
c ) Opatów,
d ) Balice

13. W którym roku wybuch?o Powstanie Warszawskie?
a ) 1942
b ) 1943
c ) 1944
d ) 1945

14. Grób Nieznanego ?o?nierza zbudowano by uczci?:
a ) Powstanie Ko?ciuszkowskie,
b ) Poleg?ych na Westerplatte,
c ) Powstanie Warszawskie,
d ) ?mier? wszystkich nieznanych ?o?nierzy, którzy walczyli w obronie
Polski.

15. Cmentarz w Warszawie gdzie spoczywa wielu zas?u?onych Polaków dla
naszej ojczyzny to:
a ) Niepodleg?o?ci
b ) Honoru
c ) Pow?zki,
d ) Saski.

16. Jaki jest najwy?szy budynek w Warszawie?
a ) Hotel Marriott,
b ) Centrum Daewoo
c ) Pa?ac Kultury i Nauki,
d ) Biurowiec PKO

17. Który z wymienionych pomników nie znajduje si? w Warszawie?
a ) Kolumna Zygmunta,
b ) Pomnik poleg?ych Stoczniowców,
c ) Pomnik Kopernika,
d ) Pomnik Syreny

18. Dawna rezydencja Króla Jana III Sobieskiego to:
a ) Pa?ac na Wyspie,
b ) Pa?ac w Wilanowie,
c ) Pa?ac Prezydencki,
d ) Pa?ac ?azienkowski.

19. Obecna siedziba Prezydenta Rzeczpospolitej Polski:
a ) Pa?ac Namiestnikowski,
b ) Zamek Królewski,
c ) Pa?ac w Wilanowie,
d ) Sejm.

20. Najbardziej znana dru?yna pi?ki no?nej w stolicy to:
a ) Wis?a
b ) Skra,
c ) Ruch,
d ) Legia.

21. Wymie? 5 dzielnic Warszawy

22. Jak nazywa si? aktualnie urz?duj?cy Prezydent Warszawy?
a ) Lech Kaczy?ski,
b ) Julia Pitera,
c ) Stefan Starzynski,
d ) Hanna Gronkiewicz-Waltz.

23. W którym miejscu naszego miasta urz?duje Prezydent Warszawy?
a ) Plac Narutowicza,
b ) Plac Bankowy,
c ) Plac Mirowski,
d ) Plac Wilsona.

24. Ile mieszka?ców liczy aktualnie Warszawa?


25. W jakiej cz??ci Warszawy znajduj? si? tory wy?cigów konnych?
a ) S?u?ewiec,
b ) Ok?cie,
c ) Goc?aw,
d ) ?ródmie?cie.


26. Podaj miejsce rozpocz?cia Powstania Listopadowego  w Warszawie w 1830 roku?
a ) Wilanów,
b ) ?azienki,
c ) Królikarnia,
d ) Pow?zki.


27. Podaj miejsce zwi?zane z powstaniem styczniowym w Warszawie?
a ) Cytadela,
b ) Park ?azienkowski,
c ) Park Skaryszewski,
d ) Park Paderewskiego.
 

28. Wymie? 5 Pomników w Warszawie


29. Ile jest mostów pieszych w Warszawie?


30. Jak nazywa si? najd?u?sza ulica w Warszawie?
a ) Pu?awska,
b ) Królewska,
c ) Stara,
d ) D?uga.

31. W której cz??ci Warszawy mie?ci si? Dyrekcja ZOW?

a ) Ok?cie,
b ) Starówka,
c ) Muranów,
d ) Mokotów.

32. Jaki pomnik stoi na Rynku Starego Miasta?

33. Wymie? nazwy  dwóch mostów w Warszawie

34. Jak nazywa si? ulica biegn?ca wzd?u? murów obronnych na Starówce?

35. Wymie? dwa pomniki stoj?ce przy murach obronnych na Starym Mie?cie
a ) Pomnik Ma?ego Powsta?ca,
b ) Kolumna Zygmunta III Wazy,
c ) Pomnik Jana Kili?skiego.


36. Wymie? nazwy trzech parków Warszawy.


37. Gdzie lubi? mieszka? ostatni Król Polski ST. August Poniatowski?


38. Gdzie znajdowa?y si? laboratoria, w których pracowa?a Maria Sk?odowska
przed wyjazdem do Pary?a?

Muzeum Przemys?u i Rolnictwa przy Krakowskim Przedmie?ciu (budynek pomi?dzy
Domem Polonii a Ko?cio?em ?wi?tej Anny),

39. Wymie? trzy ulice w obr?bie Starego Miasta.


40. Wymie? nazwy czterech stron Starego Miasta.
a ) Pó?nocna – Dekerta,
b ) Wschodnia – Barssa
c ) Po?udniowa – Zakrzewskiego,
d ) Zachodnia – Ko???taja.
0 Komentarzy · 23506 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR