Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][STARÓWKA] Konkurs Wiedzy o Warszawie w Ognisku "Goc?aw"

2009.04.22 Konkurs Wiedzy o Warszawie w Ognisku "Goc?aw"

alim0412.jpgKonkurs zorganizowa?o Ognisko „Goc?aw”.
Bra?y w nim udzia? 3-osobowe dru?yny z 9 Ognisk: Starówka, Praga, Bielany, Goc?aw, Stara Prochownia, Mokotów, Grochów, W?ochy i TPDzUl Dudziarska.

Ognisko „Starówka” reprezentowali: Ola B., Shirley S. i Mateusz S. Dru?yn? przygotowywa?a ciocia Mira Radomska.


Mimo, ?e nie uda?o nam si? zaj?? „medalowego” miejsca, bawili?my si? ?wietnie i po?ytecznie sp?dzili?my czas.Konkurs by? przygotowany ciekawie, a organizatorzy do?o?yli stara?, aby przebiega? sprawnie i w mi?ej, przyjacielskiej atmosferze. Dzi?kujemy.
Uczestnicy mieli do wykonania 6 zada?:
1.    Rozwi?za? test sk?adaj?cy si? z 20 pyta? dotycz?cych Warszawy
2.    U?o?y? z puzzle (32 cz.) przedstawiaj?ce warszawski zabytek
3.    Zaznaczy? na planie Warszawy po?o?enie 5 wylosowanych Ognisk
4.    Narysowa? Warszaw?
5.    Za?piewa? piosenk? o Warszawie lub wyrecytowa? wiersz
6.    Zaprezentowa? ( pantomimicznie)  wylosowany pomnik warszawski
 alim0427.jpg alim0438.jpg alim0465.jpg
 alim0460.jpg alim0484.jpg alim0474.jpg

Trzeba przyzna?, ?e wykonywanie zada? konkursowych sprawia?o uczestnikom sporo rado?ci i do ka?dego z nich przyst?powali z du?ym zaanga?owaniem. Poziom wiedzy i umiej?tno?ci by? wyrównany, wi?c ró?nice punktowe w finale konkursu by?y minimalne.
Jury og?osi?o, ?e zwyci?zcami konkursu zostali:
I miejsce – Ognisko „Stara Prochownia” (najm?odsi uczestnicy – wielkie brawa !)
II miejsce – Ognisko TPDzUl Dudziarska i Ognisko „Goc?aw”
Zwyci?zcy otrzymali nagrody specjalne, a wszystkie Ogniska bior?ce udzia? w konkursie – dyplomy i pami?tkowe gad?ety. Nagrodzony zosta? te? ka?dy z uczestników. 
Organizatorzy zadbali równie? o kondycj? fizyczn? uczestników, przygotowuj?c kolacj?, s?odko?ci i napoje.
Mamy nadziej?, ?e Konkurs Wiedzy o Warszawie wejdzie ju? na sta?e do kalendarza imprez ZOW. Naprawd? warto.

Autor: Mira Radomska
0 Komentarzy · 18670 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR