Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 25-09-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][W?OCHY] Obóz letni w Dar?ówku 04.07.- 17.07.2009

2009.07.04 - 17 Obóz letni w Dar?ówku

zobacz foto...          
alim1531.jpgW obozie uczestniczy?o 30. wychowanków Ogniska „W?ochy” i 5 osób kadry wychowawczej (czterech wychowawców i komendant obozu).

W trakcie obozu odby?y si? trzy wycieczki. 
» W czasie I wycieczki byli?my na Górze Che?mskiej oraz zwiedzili?my Koszalin i  Ko?obrzeg. W Ko?obrzegu obejrzeli?my eksponaty w Muzeum Or??a Polskiego, Katedr?, przeszli?my si? te? Starym Miastem, nadbrze?em portowym, gdzie widzieli?my port jachtowy. Podziwiali?my te? latarni? morsk?. Byli?my te? na Wyspie Solnej.
» II wycieczka by?a okazj? do doskona?ej zabawy, poniewa? odwiedzili?my Wiosk? Hobbitów w Sierakowie S?awie?skim. Specjalizacja wsi opiera si? na zagadnieniach zwi?zanych z twórczo?ci? J.R.R. Tolkiena. Mieszka?cy wioski, g?ównie cz?onkowie stowarzyszenia „Hobbiton”, oferuj? go?ciom: udzia? w fabularnej grze terenowej „Hobbit czyli tam i z powrotem”, pokazy sztuki kowalskiej w „Ku?ni Krasnoludków”, warsztaty ceramiczne, wizyt? w Palantirze oraz szereg hobbickich gier i zabaw. Mieszka?cy wioski chcieli nam porwa? ciocie Mari? i wrzuci? ja do gara.
» Na III wycieczk? pop?yn?li?my tramwajem wodnym. Naszym celem by?o zwiedzenie pobliskiego Dar?owa. Poniewa? byli?my w tych okolicach po raz drugi  podzielili?my si? na grupy. Jedna grupa, która by?a w Dar?owie po raz pierszy zwiedza?a Zamek Ksi??at Pomorskich pod opiek? cioci Majki. Druga grupa ogl?da?a Ko?có? Mariacki,  pere?k? gotyku skandynawskiego - Ko?ció? ?wi?tej Gertrudy oraz  XIV wieczn? Bram? Wysok?. Bardzo podoba?a nam si? tak?e fontanna z pomnikiem rybaka znajduj?ca si? przed ratuszem miejskim.  
alim1720.jpg  alim2031.jpg alim2300.jpg

W trakcie obozu pogoda nam sprzyja?a: opalali?my si? na s?ó?cu, k?pali?my w morzu pod czujnym okiem ratownika, puszczli?my latawce na pla?y oraz objadali?my ró?nymi smako?ykami tj. wat? cukrow?, gotowan? kukurydz? i orzeszkami w karmelu. Starali?my si? przebywa?, jak najwi?cej na powietrzu. Dzi?ki sprz?towi sportowemu zabranemu z ogniska mogli?my gra? w pi?k? no?n?, siatkow?, w kosza, badmingtona, rzuca? bumerangiem, skaka? na skakance.
Wieczorami ch?tni chodzili ogl?da? zachód s?o?ca. Mieli u?atwione zadanie, poniewa? nasz O?rodek  znajdowa? si? oko?o 100 m. od morza. Gdy by?o mniej s?onecznie chodzili?my na spacery: w stron? wiatraków, na falochronie, po mie?cie. Odwiedzili?my tak?e Domek Baby Jagi, gdzie p?ywali?my po zalewie rowerami wodnymi. Naj?adniejszy by? w kszta?cie bia?ego ?ab?dzia.           
Na niepogod? mieli?my ró?ne gry (przywiezione z Ogniska) i zabawy ?wietlicowe oraz przygotowane przez ciocie konkursy: geograficzny, z wiedzy uzyskanej na wycieczkach, na naj?mieszniejsze przebranie, króla i królow? obozu oraz liczne rysunkowe. Odby?a si? te? spartakiada z licznymi konkurencjami. Nagrody stanowi?y s?odycze przywiezione specjalnie w tym celu z ogniska.
 alim1869.jpg alim1890.jpgalim2448.jpg 
Pragn? nadmieni?, ?e dzi?ki pomocy rodziców mieli?my sprz?t sportowy i s?odycze. Przewie?li je oni samochodem na miejsce zbiórki  tj. Dworzec Centralny. 
   
        
Du?a cz??? naszej pracy na obozie polega?a na rozwi?zywaniu problemów wychowawczych. Wielu wychowanków Ogniska ma ró?nego rodzaju problemy emocjonalne, co utrudnia?o im prawid?owe funkcjonowanie na wyje?dzie. 
 
          
Pomimo tych utrudnie? obóz oceniam jako udany. Dzieci du?o zobaczy?y, nauczy?y si? (konkurs geograficzny) oraz solidnie wypocz??y. Pogoda nam sprzyja?a. W czasie obozu tylko jedno dziecko lekko si? przezi?bi?o.
           
Na zako?czenie pobytu w Dar?ówku wszyscy uczestnicy obozu otrzymali pami?tkowe pude?ka z malutkimi bursztynkami. Niektóre dzieci zosta?y dodatkowo wyró?nione za zas?ugi na obozie (np. ?yczliw? postaw? wobec m?odszych dzieci itd.).  Upominki otrzyma?y równie?  dwie najm?odsze uczestniczki obozu: Paulinka i Oliwka
     
      
Obóz oceniam, jako udany. Dzieci by?y zadowolone, nie chorowa?y, nie zdarzy? si? te? ?aden wypadek.
 
0 Komentarzy · 20885 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR