Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Starówka] 2009 Impreza gwiazdkowa w OSiR przy ul. Polnej

2009.12.09 Impreza gwiazdkowa w OSiR przy ul. Polnej

zobacz foto...
alim1366.jpgW dniu dzisiejszym zostali?my zaproszeni przez Urz?d Dzielnicy ?ródmie?cie  na zabaw? gwiazdkow? w O?rodku Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej 7a.
Zabawa odbywa?a si? na hali sportowej. Ju? na wst?pie mo?na si? by?o pocz?stowa? s?odyczami, przygotowanymi przez organizatorów.
Bardzo sympatyczny prowadz?cy z agencji Kulturka (http://www.kulturka.pl.tl/) wprowadzi? nas w nastrój dzisiejszego wieczoru i przedstawi? pokrótce czekaj?ce nas alim1371.jpgatrakcje.
Na pocz?tku uczestniczyli?my w prawdziwym pokazie naukowym, przygotowanym przez Centrum Nauki Kopernik. Tematem dzisiejszego pokazu by?a aerodynamika, czyli prawie wszystko, co jest zwi?zane z powietrzem i jego w?a?ciwo?ciami. By?o to bardzo pouczaj?ce i jednocze?nie wcale nie nudne !! Szkoda, ?e tak w?a?nie nie odbywaj? si? lekcje w szko?ach !

alim1380.jpgPo zako?czeniu pokazu podzielili?my si? na grupy wed?ug kolorów wizytówek, które dostali?my przy wej?ciu na sal?. My, tzn. Ognisko "Starówka", byli?my pomara?czowi.
By?y przygotowane 4 stanowiska. Ka?da z grup pracowa?a przy nim przez 15 minut.
Przy pierwszym stanowisku le?a?y przygotowane pierniczki w ró?nych kszta?tach. Panie instruktorki dawa?y nam p?dzelki i kolorowy lukier w kubeczkach oraz inne ozdoby do pierników. Ka?dy z nas mia? za zadanie ozdobi? 2  pierniki, które móg? alim1391.jpgpotem wzi?? do domu. ( z ka?dego kolejnego stanowiska te?)
Przy kolejnym stanowisku ozdabiali?my bombki szklane. Ka?dy wybiera? sobie bombk? w swoim ulubinym kolorze i przyozdabia? j? przygotowanymi ozdobami - naklejkami, farbami, gad?etami - wed?ug swojego uznania.
Przy kolejnym stanowisku malowali?my drewniane ozdoby choinkowe. By?y one w ró?nych kszta?tach - choinka, gwiazdki, ba?wanki i inne. Ka?dy z nas mia? za zadanie pomalowa? takie 4 ozdoby,
alim1394.jpgOstatnim stanowiskiem by?o "studio fotograficzne". Mogli?my przebra? si? np. za bab? Jag?, Miko?aja lub inne postacie z bajek, a instruktora robi?a nam zdj?cia. Obiecano nam, ?e te zdj?cia b?d? przes?ane do O?rodków, z których przyjechali?my.
Ostatnim elementem zabawy by?y ZAGADKI zadawane przez prowadz?cego. Dziecko, które odgad?o zagadk? (by?y dosy? trudne) dostawa?o s?odk? nagrod?.
Ju? przy wyj?ciu dostali?my jeszcze torby ze s?odko?ciami.


Impreza by?a bardzo udana. Wracali?my do Ogniska zadowoleni i pe?ni wra?e?. Je?li zostaniemy zaproszeni w przysz?ym roku - przyjedziemy na pewno !
Bardzo dzi?kujemy Urz?dowi Dzielnicy ?ródmie?cie, ?e o nas - Ogniskowcach ze Starówki - pami?ta? ! By?o super !!!! 
 
                                                                                                                     autor: Ania Nale?yty
0 Komentarzy · 17496 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR