Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][BIELANY] Program stypendialny w Ognisku Bielany


Program stypendialny w Ognisku Bielany


Od 2005 roku w ognisku „Bielany”, w ramach programu „Droga do dojrza?o?ci”, prowadzony jest program stypendialny. Sponsorem stypendiów dla dzieci jest Fundacja „Pomó?my Dzieciom” za?o?ona i prowadzona przez Pani? Agnieszk? Dydycz. Wielka ?yczliwo??, autentyczna troska i zainteresowanie ze strony Cioci Agnieszki i jej Fundacji codziennymi sprawami, post?pami i sukcesami naszych wychowanków stanowi dla nich i dla naszej pracy znacz?ce wsparcie. Celem programów motywacyjnych prowadzonych w?ród naszych podopiecznych jest przede wszystkim internalizacja przyj?tych norm spo?ecznych, pozytywnych zachowa? i ukierunkowanie ?yciowych ambicji. Pracujemy metod? „ma?ych kroków” i wzmocnie? pozytywnych, które dla dzieci- tak jak dla ka?dego z nas- s? nadzwyczaj wa?ne. W tym roku odeszli?my od stypendiów finansowych na rzecz nagród rzeczowych dla dzieci (pomoce szkolne, ksi??ki, s?odycze). Najwa?niejszym momentem dla dzieci jest chwila odbioru nagrody i publicznego wyczytania ich imienia i nazwiska w czasie zebrania spo?eczno?ci oraz powieszenie informacji na ten temat na tablicy og?oszeniowej w ognisku.. Trzeba przyzna?, ?e dzieci na nagrody te pracuj? bardzo rzetelnie. Kryteria programu s? tak skonstruowane, ?e ka?dy ma szans? na stypendium.

W ka?dej grupie na koniec miesi?ca wy?aniani s? liderzy, którzy w danym miesi?cu zdobyli najwi?cej punktów. 


Punkty przyznawane s? za:


1.      
Dobre i bardzo dobre wyniki w nauce.
2.       W?a?ciw? postaw? spo?eczn?: min. pomoc innym, opieka nad m?odszymi, wyrazy empatii, pomoc kole?e?sk?, kultur? osobist?, szacunek wobec innych.
3.       Aktywn? postaw? Ogniskowca: dbanie o pomieszczenie grupy, reprezentowanie Ogniska w imprezach ogniskowych i mi?dzyogniskowych, udzia? w zaj?ciach, wyst?pach itp. 
4.       Staranne wykonywanie obowi?zków w ognisku.
5.       Dodatkowe dy?ury pe?nione w zast?pstwie za osoby nieobecne.
6.       Frekwencj? w Ognisku (min. 80% obecno?ci w Ognisku w miesi?cu).

Liderzy miesi?ca wrzesie?

Grupa cioci Wisi: 
I miejsce: Inga Kunc
II miejsce: Darek Mucha
III miejsce: Magda Ger?owicz i Pawe? Ko?cielniak 

Grupa cioci Ewy: 
I miejsce: Anna Brzózko
II miejsce: Bianka Wojewódzka
III miejsce: Kasper Wojewódzki 

 Grupa cioci Mai: 
I miejsce: Beata Wysocka
II miejsce: Dawid Kopia
III miejsce: Aleksandra Sameryt 

Grupa cioci Joli: 
I miejsce: Daria Koz?owska
II miejsce: Sylwia B?za
III miejsce: Ela Doma?ska  


Liderzy miesi?ca pa?dziernik

Grupa cioci Wisi: 
I miejsce: Darek Mucha
II miejsce: Magda Ger?owicz, Monika Matera
III miejsce: Sta? Ger?owicz 

Grupa cioci Ewy: 
I miejsce: Oliwia Kami?ska
II miejsce: Bianka Wojewódzka
III miejsce: Julia Grzybowska  

Grupa cioci Mai: 
I miejsce: Ola Sameryt
II miejsce: Beata Wysocka
III miejsce: Patryk Makowski 

Grupa cioci Joli: 
I miejsce: Ela Doma?ska
II miejsce: Daria Koz?owska
III miejsce: Sylwia B?za  

Liderzy miesi?ca listopad

Grupa cioci Wisi: 
I miejsce: Piotr Ko?cielniak
II miejsce: Angela Fabian
III miejsce: Magda Ger?owicz

Grupa cioci Ewy: 
I miejsce:  Bianka Wojewódzka
II miejsce:  Kasper Wojewódzki
III miejsce:  Anna Brzózko


Grupa cioci Mai: 
I miejsce:  Aleksandra Sameryt
II miejsce: Artur Iwa?ski
III miejsce: Dawid Kopia

Grupa cioci Joli: 
I miejsce:  Ela Doma?ska
II miejsce: Daria Koz?owska
III miejsce:  Karolina Rybak

Liderzy miesi?ca grudzie?

Grupa cioci Wisi: 
I miejsce: Paulina Wernicka
II miejsce: Piotr Ko?cielniak
III miejsce: Aleksandra Ger?owicz 

Grupa cioci Ewy: 
I miejsce: Bianka Wojewódzka
II miejsce: Oliwia Kami?ska
III miejsce: Ilona Oszczyk  

Grupa cioci Mai: 
I miejsce: Aleksandra Sameryt
II miejsce: Artur Iwa?ski
III miejsce: Piotr Jaworski 

Grupa cioci Joli: 
I miejsce: Anna Doma?ska
II miejsce: Ela Doma?ska
III miejsce: Mateusz Urba? 


Liderzy miesi?ca stycze?


Grupa cioci Wisi: 
I miejsce:  Piotrek Ko?cielniak
II miejsce:  Darek Mucha
III miejsce: Angela Fabian

Grupa cioci Ewy: 
I miejsce:  Oliwia Kami?ska
II miejsce: Bianka Wojewódzka
III miejsce:  Kasper Wojewódzki

Grupa cioci Mai: 
I miejsce:  Sebastiana Jaworski
II miejsce: Piotr Jaworski
III miejsce:  Iwona Krzemi?ska

Grupa cioci Joli: 
I miejsce:  Sylwia B?za
II miejsce: Anna Doma?ska
III miejsce: Karolina Rybak 

Liderzy miesi?ca luty

Grupa cioci Wisi: 
I miejsce:  Magda Ger?owicz
II miejsce: Piotr Ko?cielniak
III miejsca: Aleksandra Ger?owicz

Grupa cioci Ewy: 
I miejsce:  Bianka Wojewódzka
II miejsce: Anna Brzózko
III miejsce: Patrycja Kami?ska

Grupa cioci Mai: 
I miejsce: Beata Wysocka
II miejsce:  Iwona Krzemi?ska
III miejsce:  Piotr Jaworski

Grupa cioci Joli: 
I miejsce: Sylwia B?za
II miejsce: Anna Doma?ska
III miejsce:  Ela Doma?ska0 Komentarzy · 19006 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR