Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][STARÓWKA] 2010 - Warsztaty szkoleniowe dla wychowanków "Starówki"

2010.04.07
AKCJA "Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym"
- warsztaty szkoleniowe dla wychownków "Starówki"

zobacz foto...

 Rok 2010 jest Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym.
Wielk? AKCJ? promocyjn? organizuje miasto sto?eczne Warszawa.
Zespó? Ognisk Wychowawczych ma zaszczyt by? Partnerem i Wspó?organizatorem tej akcji !!!

Wielki FINA? odb?dzie si? 22 maja w Parku Praskim, a tymczasem wszystkie Ogniska przygotowuj? si? aktywnie do udzia?u w FINALE.

22.03.2010 odby?y si? warsztaty szkoleniowe dla wychowawców i wychowanków, koordynowane przez Ognisko „Bielany” , które przybli?y?y uczestnikom podstawowy problem, tematyk?   i cel AKCJI.
Kolejnym zadaniem, z którym zmierzaj? si? Ogniska, jest przekazanie zdobytej wiedzy i umiej?tno?ci, pozosta?ym wychowankom Ognisk, a po?rednim celem  (dzi?ki zdobytej wiedzy) – przygotowanie plakatu reklamuj?cego AKCJ?.
Plakaty, przygotowane przez wychowanków, wezm? bowiem udzia? w Konkursie ! Zwyci?zca otrzyma znacz?c? nagrod?, wr?czon? przez przedstawiciela Prezydenta m,st. Warszawy, w dniu MOPTY, tzn. 10 maja 2010, w Teatrze na Woli. Zwyci?ski PLAKAT b?dzie powielony w setkach egzemplarzy i rozwieszony w ca?ej Warszawie, aby promowa? AKCJ? !!!!

alim1945.jpg07.04.2010
w naszym Ognisku odby?y si? warsztaty szkoleniowe dla najm?odszych wychowanków przygotowane i prowadzone przez cioci? Ani? Stasiak ( pomaga?y Ola B. i Ola K.).
Warsztaty, prowadzone metodami aktywizuj?cymi (praca w zespo?ach), by?y bardzo interesuj?ce ! Wychowankowie, z ogromn? ochot?, przygotowywali kolejne zadania i ze zdumieniem odkrywali, ?e w ich najbli?szym otoczeniu ?yj? ludzie, którzy mog? si? czu? wykluczeni...,

alim1949.jpgNa zaj?ciach nikt si? nie nudzi? !!!  Wychowankowie potrafili formu?owa? bardzo m?dre i s?uszne spostrze?enia !!! Ciocia Ania prowadzi?a warsztaty rzeczowo, konkretnie i bardzo profesjonalnie. Brawo ! Szkoda, ?e mieli?my tak ma?o czasu !

Dzi?kujemy, cioci Ani, oraz dwóm Olom !!! To by?o bardzo ciekawe do?wiadczenie ! Chyba ju? wiemy, jak namalowa? PLAKAT… We?miemy udzia? w KONKURSIE !!!!
Dzi?kujemy.  

                                                                                                             autor: Mira Radomska
0 Komentarzy · 18319 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR