Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][REMBERTÓW] Nasza oferta

NASZA OFERTA


                                                     OGNISKO „REMBERTÓW”
                                                           ul. Stra?acka 96  

                                                               ZAPRASZA

                                              DZIECI  ze szko?y podstawowej

                                                   otwarcie 01.09.2010r.     
                             zaj?cia b?d? si? odbywa?y w godzinach  13.00 – 18.00

PROPONUJEMY
 ·         W ognisku „Rembertów” dzieci uzyskaj? pomoc w odrabianiu lekcji, b?d? mog?y nadrobi? zaleg?o?ci szkolne. B?dziemy przyk?ada? du?a wag? do systematyczno?ci – by wyrobi? w naszych podopiecznych potrzeb? samodzielnego uczenia si?. B?dziemy utrzymywa? sta?y kontakt ze szko??, której uczniami b?d? wychowankowie. 
·         W sposób zorganizowany wype?nimy dzieciom czas wolny – tak by poprzez uczestnictwo w oferowanych zaj?ciach  wyrabia? w nich nawyk aktywnego sp?dzania czasu wolnego. Chcemy  zach?ci? naszych podopiecznych
do rozwijania zainteresowa?.
 

·      Zaj?cia :

-integracyjne (wspólne wykonywanie zada? jednocz?cych grup?)
-sportowe ca?oroczne: ping-pong, pi?karzyki, elementy fitness, aerobiku, w sezonie wiosennym i jesiennym
– gry i zabawy na powietrzu
-
plastyczne: papieroplastyka, filcowanie, decoupage i inne techniki
-   kulinarne
-   gry i zabawy ?wietlicowe 

·        
Posi?ki:

-       Naszym podopiecznym zapewniamy codziennie smaczny podwieczorek, tak by wszyscy mieli energi? do udzia?u w naszych zaj?ciach.
-       Wraz z wychowankami w ramach zaj?? kulinarnych przygotujemy drobne, proste przek?ski – np. tosty, kanapki. 

Jeste?my otwarci na propozycje i zainteresowania dzieci, w miar? mo?liwo?ci, b?dziemy  dostosowywa? ofert? zaj?? do oczekiwa? naszych wychowanków.  Chcieliby?my wprowadzi? dzieci w ?wiat kultury – organizuj?c wyj?cia do kin, teatrów, na wystawy, wernisa?e i inne imprezy kulturalne 

Planujemy prowadzenie akcji „Zima w mie?cie” i „Lato w mie?cie”, oraz wyjazd na obóz letni dla naszych wychowanków.


Nasza kadra to do?wiadczeni pedagodzy i psycholog.

Chcemy by? wsparciem dla rodziców 
Oferujemy równie?:
-       pomoc w rozwi?zywaniu problemów wychowawczych (oferta dla rodziców)
-       wspólne rozwi?zywanie problemów nurtuj?cych wychowanków
-       mediacje rówie?nicze
-       wsparcie psychologiczne dla dzieci w sytuacjach kryzysowych

Wspó?pracujemy z: 

-       Wydzia?em Spraw spo?ecznych i Zdrowia Dzielnicy Rembertów
-       O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej
-       Szko?? Podstawow? nr 217 ul. Paderewskiego 45

 Zamierzamy pozyskiwa? sponsorów, którzy umo?liwi? nam realizacj? planów i rozwój Ogniska.      
Liczymy na wspó?prac? ze ?rodowiskiem lokalnym.
     
Ch?tnie nawi??emy wspó?prac? z osobami posiadaj?cymi ciekawe zainteresowania i hobby – o czym b?d? mog?y opowiedzie? naszym dzieciom.


                        
> Jak si? zapisa? do Ogniska „Rembertów”?
   
                                             
                              Jeste?my placówk? wsparcia dziennego 
                                          zaj?cia b?d? odbywa? si?    
                                        w
pn. –pt. w godzinach 13 –18.
  
 
Uczestnictwo w zaj?ciach jest dobrowolne.  Zg?oszenia dokonuje osobi?cie rodzi? / opiekun dziecka wraz z dzieckiem podczas rozmowy z pedagogiem / psychologiem w Ognisku

po wcze?niejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania. 
0 Komentarzy · 19723 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR