Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] 20 2010.05.12 Rozstrzygni?cie Konkursu Plastycznego na Plakat "Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym"
2010.05.12 Rozstrzygni?cie  Konkursu Plastycznego na Plakat "Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym"

zobacz foto...

18.jpgDnia 12 maja 2010 roku w Sali Ratusza siedzibie w?adz sto?ecznych miasta przy Placu Bankowym odby?a si? uroczysto?? wr?czenia nagród g?ównych oraz dyplomów uczestnictwa dzieciom i m?odzie?y z Ognisk im. Kazimierza Lisieckiego DZIADKA w konkursie plastycznym na plakat, którego ide? s? obchody EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPO?ECZNYM 2010.
05.jpgW uroczysto?ci wzi?li udzia? :
- Pan Wice prezydent miasta sto?ecznego Warszawy W?ODZIMIERZ PASZY?SKI,
- przedstawiciele Biura Polityki Spo?ecznej Urz?du Miasta Warszawy  Pan  BOGDAN  JASKO?D dyrektor Wydzia?u Biura  Polityki Spo?ecznej,
- Pani  wice dyrektor Biura TERESA SIERAWSKA,
- Pan ANDRZEJ ROSI?SKI naczelnik Wydzia?u Biura (juror konkursu),
- a tak?e Pan JANUSZ KOSTYNOWICZ, G?ówny Specjalista w Gabinecie Prezydenta Urz?du m.st. Warszawy. 

p1060322.jpgNagrody w obecno?ci Ambasadora EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPO?ECZNYM w Polsce,  Pani JOLANTY SOBCZAK, dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wr?czali sponsor g?ównej nagrody Pan ALEKSANDER POS?USZNY  wice prezes STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ? WARSZAWY (juror w konkursie), Pan W?ODZIMIERZ  PASZY?SKI, przewodnicz?cy jury konkursu Pan ANDRZEJ KALINA (artysta grafik, wyk?adowca w warszawskiej Akademii Sztuk Pi?knych) a tak?e Pani EL?BIETA TATAROWICZ dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” (juror w konkursie) i Pan MIKO?AJ MALESZA (malarz i scenograf wielu przedstawie? w teatrach m.in. P. Tomaszuka i T. S?obodzianka, juror w konkursie na plakat).             

          
Wszystkich uczestników wernisa?u przywita? bardzo serdecznie Pan wiceprezydent W?ODZIMIERZ PASZY?SKI a Pan ANDRZEJ KALINA  po odczytaniu  protokó?u konkursu, którego obrady odby?y si? 23 kwietnia br. wprowadzi?  go?ci w ?wiat sztuki plakatu i przypomnia? o cyklicznej mi?dzynarodowej imprezie w Muzeum Plakatu w Wilanowie. 
           

           
Na podstawie regulaminu, og?oszeni zostali laureaci g?ównych nagród.

img_6377.jpgNagroda pierwsza przypad?a MARII SOBIECKIEJ lat 16 z Ogniska GOC?AW (laureatka otrzyma?a laptop). Wydrukowan?, pachn?c? farb? drukarsk? prac? Marysi b?dziecie mogli zobaczy? na ulicach Warszawy w ramach Warszawskiego Tygodnia Integracji Spo?ecznej. Podzi?kowanie od Pana A.PASZY?SKIEGO otrzyma?a jej opiekunka artystyczna Pani HANNA KARSKA - LEDWOCH.
Nagrody II, III oraz wyró?nienie przypad?y w udziale uczestnikom Ogniska STARA PROCHOWNIA (MARIA MAKOWSKA, MATEUSZ WYROBEK i KATARZYNA GLINKA).
Drugie podzi?kowanie odebra?a Pani GRA?YNA TOMCZYK-WI?LICKA opiekun artystyczny trójki m?odych artystów.
          

Przewodnicz?cy Jury ANDRZEJ KALINA odczyta? równie? nazwiska uczestników, którzy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz m.in. albumy „Warszawski Plakat” z r?k Pa?: TERESY SIERAWSKIEJ i EL?BIETY TATAROWICZ (prace wybrane i zakwalifikowane przez jurorów do wystawy). 
 

Przedstawiamy pe?n? list? 19 dzieci wraz z ich opiekunami:

Ognisko BIELANY
1.Pawe? Ko?cielniak lat 13,
opiekun Pani Wis?awa Balas

Ognisko GROCHÓW
2.Magda Bieli?ska lat 9
3.Patrycja Filar lat 18
4. Adrian Liss lat 17
5.Piotr Sobczak lat 19
opiekun artystyczny Pan Stanis?aw Ko?sut.

Ognisko MOKOTÓW
6.Dominika Gulardowska lat 9
opiekun Pan Stanis?aw Ko?sut

Ognisko MURANÓW
7. Martyna Cie?lik lat 9
8.Zuzanna Cie?lik lat 11
9.Patrycja Gajewska lat 9
10.Kamila Sieredzi?ska lat 16
11. Mateusz Siewicz lat 15
opiekun artystyczny Teresa Wachnicka

Ognisko PRAGA
12. Marika ?elazna lat 15
opiekun artystyczny Anna Maciejewska

Ognisko STARA PROCHOWNIA
13. Natasza Jakubik lat 8
14.Sabina Muri? lat 10 
opiekun artystyczny Gra?yna Tomczyk – Wi?licka

Ognisko STARÓWKA
15. Ewelina Anczkiewicz lat 11
16. Natalia Kroc lat 12
17. Weronika Kruppe lat 11
18. Stanis?aw Sroczy?ski lat 11
opiekun artystyczny Pani Marzena Przybysz

Ognisko W?OCHY
19. Dominika Stankiewicz lat 10
Opiekun artystyczny Pan Stanis?aw Ko?sut 

Podzi?kowania w formie dyplomów od Pana dyrektora Wydzia?u Biura Polityki Spo?ecznej BOGDANA JASKO?DA za prac? dzieci w Ogniskach nad konkursem plastycznym otrzyma?o 9 ognisk:Bielany, Grochów, Mokotów, Muranów, Praga, Stara Prochownia, Starówka, W?ochy.

Wystawa prezentowana na I pi?trze w Ratuszu przy Placu Bankowym trwa? b?dzie do dnia 21 maja br.
0 Komentarzy · 21112 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR