Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][STARÓWKA] 2010 Piknik Rodzinny
2010.06.11 Wakacyjny PIKNIK RODZINNY "Na góralsk? nut?"
zobacz foto..
obejrzyj wyst?p grupy tanecznej "Big Stars"...
obejrzyj wyst?p grupy teatralnej...
              
                                                      PIKNIK RODZINNY „NA GÓRALSK? NUT?” 
alim2209.jpg
Po raz trzeci ju? w tym roku szkolnym wspólnie z dzie?mi i ich Rodzinami zorganizowali?my wielkie ?wi?to naszej Ogniskowej Rodziny. By?a to integracyjna impreza plenerowa zorganizowana metodami aktywizuj?cymi na rozleg?ym, malowniczym terenie Ogniska „Starówka” . W tym roku bawili?my si? „NA GÓRALSK? NUT?” , poniewa? tegoroczne wakacje sp?dza? b?dziemy w górach. HURA !!! Ju? si? cieszymy!


Pomimo obezw?adniaj?cego upa?u na imprez? przyby?o ok. 200 osób. Cieszymy si?, ?e kolejny ju? raz do organizacji Pikniku w??czy?y si? dzieci i wychowawcy z Ogniska „Stara Prochownia”- nasi niezawodni s?siedzi.
Nie zabrak?o równie? waty cukrowej, któr? s?odko zakr?ci?o dla nas Ognisko Marymont. DZI?KUJEMY!!! 
 
Imprez? uroczo poprowadzi?y Pani Basia – mama Weroniki i Pani Aneta – mama Artura. Brawa za pi?kn? prezencj?!
 dsc03791.jpg dsc03681.jpgp6110113.jpg  p6110092.jpg
W góralski nastrój wprowadza? nas nasz Ogniskowy DJ Grzesio - wychowanek gr. NIK.
Zacz?li?my od wspólnej dekoracji sceny „na góralsk? nut?” oraz wykonania wizytówek w kszta?cie górskich owieczek. W tym roku by?o wyj?tkowo tanecznie i ?piewnie. Wyst?py grup tanecznych „STARÓWKA TEAM”  i  „BIB STARS” oraz grupy FITNES przeplatane by?y ta?cami integracyjnymi, które wy?mienicie podnosi?y energi? bawi?cych si?. 
 dsc03754.jpg dsc03726.jpg dsc03802.jpg dsc03832.jpg
Grupa wokalna by?a w tym roku bardzo cz?sto i licznie obecna na naszej scenie. Na estradzie pojawili si? równie? Ogniskowi aktorzy z przedstawieniem pt. „Ju? za chwil? wakacje”.  Gromkie brawa otrzymali równie? nasi instrumentali?ci Bartek i Jurek, którzy zagrali na gitarach utwór Erica Claptona oraz Marta, która wykona?a na keybordzie utwór pt. „Karuzela”
p6110068.jpg  p6110200.jpgdsc03784.jpg  dsc03790.jpg
By?y równie? konkursy rodzinne, gry i zabawy sportowe na boisku i korcie.
Du?ym zainteresowaniem cieszy?a si?, jak zwykle, kawiarenka, suto zaopatrzona i obs?ugiwana przez rodziców. Szczególne podzi?kowania dla Pani Jadzi - mamy Pauliny oraz innych Rodziców, którzy byli autorami przepysznych wypieków.
 p6110229.jpg dsc03719.jpg p6110104.jpg p6110154.jpg
Wiele atrakcji dostarczy?a równie? Góralska R?kodzielnia, w której pod du?ym namiotem mo?na by?o wykona? dla siebie lub osoby bliskiej beskidzk? wycinank?, kwiatek z g?bki, lub dzwoneczek na góralsk? nut?.  Nie zabrak?o równie? malowania twarzy i zabaw z chust? na trawie. Tradycyjnie ju? mogli?my zrobi? zakupy na kiermaszu bi?uterii z modeliny i filcu, wykonanej przez dzieci na zaj?ciach plastycznych. Kiermasz poprowadzi?a niezwykle cierpliwa i wytrwa?a Pani Magda - mama Micha?a i Mateusza.
 
 p6110084.jpgdsc03707.jpg  p6110132.jpgp6110081.jpg 
Impreza zako?czy?a si? wielkim grillowaniem, które niezwykle sprawnie,  mimo tropikalnej aury, poprowadzili równie? niezawodni i niezwykle wytrwali tego dnia rodzice. Podzi?kowania dla Pana Tomasza - taty Benka, Pana Mariusza – wujka  Artura, Pa?stwa Magdy i Miros?awa - rodziców Uli oraz Pani Joanny - mamy Lindy.
Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? te? konkurencje sportowe, które, z wielkim zaanga?owaniem i profesjonalizmem, prowadzili : J?drek – brat Ma?gosi oraz Pan Miros?aw – tata Uli.
Wszystko, co dzia?o si? tego dnia w Ognisku „Starówka” mo?na zobaczy? na fantastycznych zdj?ciach, które, w trakcie ca?ego Pikniku, wykonywali: Pan Szymon – tata Ma?gosi oraz Pan Stanis?aw – tata Stasia.
 p6110178.jpg p6110186.jpg p6110074.jpg 01.jpg
Na najwytrwalszych czeka?y nagrody w naszej wakacyjnej loterii- zestawy kosmetyków firmy Oriflame i dr I. Eris oraz robot kuchenny (nagroda g?ówna) oraz zaproszenia na lody do lodziarni Grycan.  
Ogromne brawa dla dzieci, które prezentowa?y si? tego dnia przepi?knie oraz dla wszystkich wychowawców, którzy zadbali o wy?mienit? atmosfer? imprezy.
Szczególne podzi?kowania dla wszystkich RODZICÓW, którzy jak zwykle bardzo licznie i wytrwale w??czyli si? do organizacji tak wspania?ego Pikniku. 
           

Do zobaczenia na "JESIENNYCH ZAJAWKACH" po wakacjach !

                                                                                                              autor: Anna Nowi?ska 

p6110147.jpg
Z ca?ego serca dzi?kujemy równie? wolontariuszom oraz wszystkim naszym przyjacio?om – sponsorom, którzy wsparli organizacj? naszej rodzinno-ogniskowej  imprezy !!!

DZI?KUJEMY i serdecznie zapraszamy do nas, na Starówk? !

                                                                                                     ogniskowcy
 


Piknik Rodzinny oczami uczestników :
 

dsc03705.jpgW Pikniku Rodzinnym na Starówce wzi??o udzia? bardzo wiele osób z naszych rodzin.
By?o mnóstwo atrakcji : stoiska plastyczne, pokazy taneczne i fitness, ta?ce integracyjne dla wszystkich, karaoke, zabawy sportowe, przedstawienie teatralne i in. Mo?na by?o pomalowa? sobie twarz i bawi? si? kolorow? ogromn? chust?. Dzia?a?a s?odka kawiarenka, grill z kie?baskami i stanowisko z wat? cukrow?.  
Bardzo podoba?y mi si? stanowiska plastyczne, w których mo?na by?o zrobi? sobie kwiat z g?bki lub dzwoneczek z gliny.
Mimo, ?e na Pikniku na Starówce by?am po raz pierwszy, to s?dz?, ?e takie imprezy powinny odbywa? si? co roku. Najbardziej podoba?o mi si? wspólne ?piewanie karaoke, w których brali udzia? nie tylko dzieci, ale tak?e rodzice. To by? niezapomniany dzie? !

                                                                                                                      Martyna Sawicka 

p6110068.jpg11 czerwca [pi?tek] odby? si? w Ognisku „Starówka” Piknik Rodzinny. Odbywa?o si? tam wiele ciekawych zaj??. Jednym z nich by?o karaoke, na którym ?piewali wychowankowie Ogniska. Pocz?tkowo ?piewali sami wychowankowie, ale pó?niej ka?dy móg? si? do nich przy??czy?.
W trakcie imprezy mo?na by?o równie? przek?si? co? s?odkiego lub si? czego? napi? w kawiarence.
Na Pikniku wyst?powa?a te? grupa fitness i grupa taneczna, która przygotowa?a proste uk?ady, które ka?dy móg? zata?czy?. Równie? grupa starszych wychowanków - Big Stars – przygotowa?a,  taniec który mia?a okazj? zaprezentowa?.
Atrakcj? imprezy by?y te?  pieczone kie?baski. Piknik by? otwarty dla ca?ej naszej ogniskowej Rodziny i naszych przyjació?. Mnie si? podoba?o. Do zobaczenia za rok
                                                                                                                              
Ola Dryniak 
0 Komentarzy · 17563 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR