Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][BIELANY] Akcja letnia

 
OBÓZ NAD MORZEM


W dniach od 26 czerwca do 09 lipca br. odby? si? letni obóz profilaktyczny w Sztutowie nad morzem,  w którym uczestniczyli podopieczni naszego Ogniska. Dzieci wypoczywa?y w bardzo ?adnym i zadbanym o?rodku „Promyk”, który znajduje si? na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi?lana. Do naszej dyspozycji na miejscu by? kryty basen, boisko do pi?ki no?nej, siatkówki oraz koszykówki, plac zabaw dla dzieci, sto?y do tenisa sto?owego, ?wietlica do organizowania zaj??, miejsce na grill i ognisko. Codzienne spacery nad morze by?y dla nas przyjemno?ci?, poniewa? droga prowadzi?a przez pachn?cy ?ywic? i igliwiem las, a podczas pieszej w?drówki cz?sto spotyka?y nas przyrodnicze niespodzianki. Morze nas tak?e nie zawiod?o. S?o?ce, ciep?a woda, fale i opieka ratowników sprawi?a, i? k?piele w morzu by?y przyjemno?ci? i dla wszystkich bardzo bezpieczne. Poza pla?owaniem dla uczestników obozu zosta?y zorganizowane dwie ciekawe, ca?odniowe wycieczki autokarowe: do miasta Miko?aja Kopernika - Fromborka oraz Malborka, gdzie mogli?my podziwia? coraz pi?kniejszy Zamek Krzy?acki. Udali?my si? tak?e w podró? kolejk? w?skotorow? do Mikoszewa, aby podziwia? uj?cie Wis?y do Ba?tyku oraz poszuka? bursztynów na okolicznej pla?y. Poza tym zwiedzili?my kilka ciekawych miejsc znajduj?cych si? w samym Sztutowie m. innymi Pa?stwowe Muzeum Stutthof, most zwodzony nazywany „Mostem Czterech Pancernych” oraz Rezerwat Kormorana  Czarnego i Czapli Siwej  po?o?ony w nadmorskim lesie. W?ród innych atrakcji obozu nie zabrak?o wspania?ych dyskotek, weso?ego ogniska z pieczonymi kie?baskami, emocjonuj?cej olimpiady obozowej zorganizowanej w kompleksie boisk sportowych „Orlik 2012”, konkursów i pasjonuj?cej codziennej gry terenowej. Codziennie odbywa?y si? zebrania spo?eczno?ci, na których podsumowywali?my miniony dzie? i wr?czali?my podzi?kowania za ka?dy dobry uczynek czy przyjacielski gest - bali?my si?, ?e zabraknie nam podzi?kowa? – tyle dobrych rzeczy si? wydarza?o. W ramach programu profilaktycznego by?y realizowane zaj?cia z zakresu dba?o?ci o zdrowie (?ywienie, ruch i aktywno?? fizyczn?, higien? psychiczn?, osobist?), u?wiadamiania  zagro?e? p?yn?cych ze stosowania u?ywek, a tak?e zaj?cia integracyjne i poznawcze. Organizacja obozu by?a mo?liwa dzi?ki znacz?cej pomocy Wydzia?u Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Dzielnicy Bielany oraz Fundacji „Pomó?my Dzieciom”. Dzi?ki temu dzieci mog?y sp?dzi? dwa wspania?e tygodnie nad morzem.
Dzi?kujemy!!!

zobacz zdj?cia...


0 Komentarzy · 18339 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR