Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][MOKOTÓW] 2010 - Jesienny Piknik Profilaktyczny
2010.10.04  - Jesienny Piknik Profilaktyczny
zobacz foto...   
     
alim0080.jpg  W dniu 4.X.2010r. odby? si? na Mokotowie IV JESIENNY PIKNIK PROFILAKTYCZNY.
  Tegoroczna impreza zosta?a przygotowana w ramach PARTNERSTWA dla MOKOTOWA.

   G?ównymi organizatorami byli: ZOW Ognisko „MOKOTÓW” oraz O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ Dzielnicy Mokotów. Du?e wsparcie otrzymali?my równie? ze strony:Wydzia?u Spraw Spo?ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, Zarz?du Wojewódzkiego PCK,SP nr 98 z ul. Grottgera, SP nr 260 z ul. Zakrzewskiej, ?wietlicy ?rodowiskowej z ul. Gagarina,Stra?y Miejskiej i Ogniska „Marymont”.

 
W Pikniku wzi??o udzia? ponad 200 osób, w tym bardzo Wa?ni Go?cie:

W?odzimierz Paszy?ski – Wice Prezydent M. St. Warszawy
Bogdan Piec – Naczelnik WSSiZ dla Mokotowa
Ewa W?sik – Dyrektor OPS Dzielnicy Mokotów
El?bieta Zylc – Wice Dyrektor OPS
El?bieta Tatarowicz – Dyrektor ZOW
oraz kierownicy i wychowawcy z grupami dzieci i m?odzie?y z 13 placówek i szkó?.         

 
W I cz??ci imprezy zosta?y rozdane nagrody i wyró?nienia za najlepsze prace plastyczne
w konkursie „POCZTÓWKA  z WAKACJI”.
  Konkurs oraz bardzo kolorow? wystaw?, z?o?on?
ze  117 wakacyjnych pocztówek przygotowa?a Katarzyna Jab?o?ska z Ogniska „Mokotów”, dyplomy oraz nagrody wr?cza?a Pani Dyrektor OPS Ewa W?sik.        

 
Kolejnym punktem programu by?y BIEGI PRZE?AJOWE w Parku Morskie Oko, które zosta?y przeprowadzone w 3 kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcz?t i ch?opców /w sumie 6 biegów /.
  W tym roku w biegach bra?a udzia? rekordowa liczba zawodników: startowa?o 10 Ognisk ZOW oraz dwie Szko?y Podstawowe i ?wietlica ?rodowiskowa, razem blisko stu m?odych ludzi, podzielonych na trzy kategorie wiekowe i p?e?.
        
 
Organizacj? biegów oraz przygotowaniem podium dla zwyci?zców zaj?li si? wychowawcy: Micha? Zieli?ski oraz Krzysztof ?askowski.
       
 
Wszyscy zwyci?zcy otrzymali nagrody, dyplomy i pami?tkowe medale, nowo?ci? by?o nagrodzenie czwartego miejsca w ka?dej kategorii wiekowej oraz nagroda specjalna dla „najmniejszego/najm?odszego zawodnika”.
        

 
Uroczystej dekoracji medalowej  dokonali:
Pani Ewa Dobrowolska /Kierownik OPS z ul. Iwickiej/ oraz Pan Naczelnik Bogdan Piec.       

 
W towarzystwie Pani Ireny Dro?d? przyby?y do nas dwie ratowniczki medyczne z PCK,
które  zabezpiecza?y imprez? od strony medycznej  i rozdawa?y ulotki z „instrukcj? pierwszej pomocy”.       
 
Jesienny Piknik uprzyjemnia?y wyst?py wokalne dzieci z ró?nych Ognisk ZOW, przygotowane przez Kazimierza Zawadzkiego.
       
 
Na koniec - pocz?stunek i m.in. s?ynny bigos Cioci Gra?yny z Ogniska „Mokotów”oraz Pani Zosi ze SP nr 98  oraz jak zawsze „hit” ka?dej imprezy – wata cukrowa z Ogniska „Marymont”.
  
    
Podczas tegorocznej imprezy nagrody dla laureatów konkursu plastycznego, zwyci?zców w biegach prze?ajowych oraz pocz?stunek ufundowa? O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Mokotów, natomiast czekolady i upominki za udzia? dla 220 uczestników Pikniku ufundowa?a Dyrekcja ZOW oraz PCK.
       

 
Wszystkim wspó?organizatorom imprezy dzi?kujemy za pomoc, sympatykom za rozp?dzenie deszczowych chmur i „zaczarowanie” pi?knej pogody oraz wszystkim go?ciom, dzieciom i  ich opiekunom za wspóln? zabaw?...
                                                          
DZI?KUJEMY !!!

0 Komentarzy · 21277 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR