Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 GOC?AW - III Mi?dzyogniskowy Konkurs Wiedzy o Warszawie ( zasady, program, pytania )
2011.04.28 III Mi?dzyogniskowy Konkurs Wiedzy o Warszawie ( zasady, program, pytania )
Zasady Konkursu:

 1. W konkursie wyst?puj? dru?yny sk?adaj?ce si? z trzech zawodników.
 2. Ognisko winno by? reprezentowane przez jedn? dru?yn?.
 3. Termin konkursu: 28.04.2011r. w godz. 1630 do ok. 1800 (czwartek) w Ognisku Goc?aw ul. Meissnera 13, tel. 22.613.69.91 

Program Konkursu:

 1. Pisemne odpowiedzi zespo?u na test wiadomo?ci – czas 20 minut, za ka?d? prawid?ow?  odpowied? zespó? otrzymuje 2 punkty (maksymalna ilo?? punktów – 40).
 2. Konkurencja „brakuj?ce kawa?ki” -  zespó? dopasowuje fragment obrazka do ca?o?ci - czas 5 minut, 1 punkt za ka?d? prawid?ow? odpowied? (maksymalna ilo?? punktów – 10).
 3. Konkurencja „mapa” - znalezienie na mapie obiektów, których wspó?rz?dne znajduj? si? w tek?cie - czas 5 minut, za ka?de odpowiednio odczytane miejsce 1 punkt ( maksymalna ilo?? punktów - 10).
 4. „Krzy?ówka z has?em” - czas 10 minut, za ka?de prawid?owo rozwi?zane has?o 0.5 punktu + 2 punkty za has?o ko?cowe (maksymalna ilo?? punktów – 16,5).
 5. Konkurencja „niepasuj?ce obiekty” - rozpoznanie 5-ciu obiektów, nieznajduj?cych si? w Warszawie - czas 3minuty,za ka?dy prawid?owo rozpoznany obiekt 1punkt ( maksymalna ilo?? punktów - 5).
 6. Kalambury rysunkowe – filmy i seriale, których akcja rozgrywa si? w Warszawie - 1 osoba z dru?yny losuje has?o i rysuje je tak, aby w?asna dru?yna je odgad?a – czas zadania 2 minuty (maksymalna ilo?? punktów – 3,5).
 7. Konkurs fotograficzny – ka?de Ognisko zobowi?zuje si? dostarczy? do dnia 11.04.2011 r. jedn? fotografi? formatu A4 (210x297 mm), wykonan? samodzielnie na temat „Mam tak samo jak Ty, miejsce swoje w Warszawie”.
Pytania konkursowe:

 1. Wymie? dwa miasta, które by?y stolicami Polski przed Warszaw?.
 2. Zaznacz legendy zwi?zane z Warszaw?.a)     o smoku Wawelskim,
  b)    o Bazyliszku,
  c)     o ma?ej Syrence,
  d)    o Warsie i Sawie
 3. Kto przeniós? stolic? Polski do Warszawy ?

         a)     Kazimierz Wielki,
         b)    Zygmunt III Waza,
         c)     Jan III Sobieski,
         d)    Stanis?aw August

    4. Grób Nieznanego ?o?nierza, to ocala?y fragment zburzonego w roku 1944:

        a)     Pa?acu Staszica,
       
b)    Pa?acu Saskiego,
       
c)     Pa?acu Branieckich,
        
d)    Pa?acu Ossoli?skich
 

    5. Dlaczego ?azienki tak si? nazywaj??

        a)     by?a tam ?a?nia,
        b)    by?a wioska o tej nazwie,
        c)     p?yn??a rzeka o tej nazwie

     6. Gdzie obecnie mieszka Prezydent Rzeczypospolitej Polski?

        a)     Pa?ac Namiestnikowski,
       
b)    Zamek Królewski,
       
c)     Pa?ac w Wilanowie,
       
d)    Belweder

     7. Przy jakiej ulicy usytuowany jest gmach g?ówny Uniwersytetu Warszawskiego?

     8. Jak nazywa si? pa?ac, w którym jest Polska Akademia Nauk?

         a)     Radziwi??a,
        
b)    Staszica,
         
c)     Ossoli?skich,
         
d)    Kronenberga

      9. Jak nazywa si? aktualnie urz?duj?cy Prezydent Warszawy?

         a)     Jaros?aw Kaczy?ski,
        
b)    Julia Pitera,
        
c)     Stefan Starzy?ski,
        
d)    Hanna Gronkiewicz-Waltz

     10. W którym miejscu naszego miasta urz?duje Prezydent Warszawy?

         a)     Plac Narutowicza,
         
b)    Plac Bankowy,
        
c)     Plac Mirowski,
        
d)    Plac Wilsona

     11. Powstanie Listopadowe rozpoczyna si? w Parku ?azienkowskim. Jak nazywa? si? ich przywódca oraz kim by? ?
    12.Jak nazywa si? studnia, pobieraj?ca i filtruj?ca wod? z dna Wis?y dla mieszka?ców Warszawy?

     13. Co jest herbem Warszawy? Wymie? dwa miejsca, w których stoj? pomniki przedstawiaj?ce herb.

     14. W jakiej dzielnicy znajduje si? Muzeum Powstania Warszawskiego?

     15. W którym budynku obradowa? Sejm Polski, kiedy uchwali? Konstytucj? 3-Maja 1791 roku?

     16. Jak nazywaj? si? teatry lalkowe w Warszawie (podaj dwie nazwy)?

     17. Jak nazywa si? Mi?dzynarodowy Port Lotniczy w Warszawie?

        a)     Im. Miko?aja Kopernika,
       
b)    Im. Fryderyka Chopina,
       
c)     Pyrzowice,
       
d)    Balice

      18. Który z królów Polski by? za?o?ycielem i w?a?cicielem Wilanowa?

        a)     Zygmunt III Waza,
       
b)    Zygmunt August,
       
c)     Jan III Sobieski,
       
d)    Stanis?aw August Poniatowski

     19. Kto by? prezydentem Warszawy w latach 1934-1939r?

        a)     Aleksander Kwa?niewski,
       
b)    Stefan Starzy?ski,
       
c)     Ignacy Paderewski,
       
d)    Krzysztof Penderecki

    20. Jak nazywa si? pomnik, który stoi przed Pa?acem Prezydenckim?

0 Komentarzy · 16331 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR