Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 08-03-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Bastion] Od Juniora do Seniora

„OD JUNIORA DO SENIORA”


Je?li jeste?:
babci? lub dziadkiem mieszkaj?cym na terenie miasta st. Warszawy,
babci? lub dziadkiem opiekuj?cym si? wnukami w ramach rodzinnego systemu wsparcia,
babci? lub dziadkiem wychowywuj?cym dziecko z tytu?u pe?nienia roli rodziny zast?pczej, 

i chcia?by?:
poszerzy? swoj? wiedz? dotycz?c? rozwoju dziecka
rozwin?? swoje umiej?tno?ci wychowawcze, tak by opieka by?a ?ród?em przyjemno?ci i satysfakcji z osi?ganych efektów,
stworzy? pr??n? grup?, która wraz ze swoimi wnukami b?dzie w kreatywny i ciekawy sposób sp?dza?a czas ze sob? i ze swoimi wnukami
stworzy? warunki do pog??bienia emocjonalnej wi?zi z wnukami
 
TO TEN PROGRAM JEST W?A?NIE  DLA CIEBIE I TWOJEGO WNUKA! 

Spotkajmy si? dnia 23 maja 2011r. w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 w Warszawie, sala nr 13, o godzinie 16.30.  

Szczegó?owy plan zaj?? jest dost?pny poni?ej. 

Koordynator Programu
Agnieszka Patrza?ek 


Program ma charakter pilota?owy i jest przewidziany dla 15 - 20 rodzin (babcia, dziadek i ich wnukowie).
Dla osób zainteresowanych proponujemy cykl 10 -12 spotka?, w tym: 
Spotkania warsztatowe dla seniorów:„Oni mówi? innym j?zykiem”-  jak rozmawia? by dzieci nas s?ucha?y?, jak si?  komunikowa? by lepiej si? rozumie??
„?wiat virtua?” - poznaj ?wiat dziecka „A ja rosn? i rosn?” - co powinienem wiedzie? o rozwoju dziecka 
„Babcia, dziadek - to kto? wa?ny” – o roli dziadków w rodzinie i nie tylko
 
„Wcale nie nudno” – jak ciekawie organizowa? czas wolny dla dzieci i m?odzie?y
              

II.        Sp?d?my mi?o czas – zaj?cia dla seniorów i juniorów
1. „Nie tylko dla or?ów”– zaj?cia komputerowe dla dzieci, m?odzie?y i seniorów2. „Odkryj swoje talenty” – to cykl spotka?, umo?liwiaj?cych „oddanie si?” takim formom aktywno?ci, które sprawiaj? rado??, wywo?uj? u?miech na twarzy, w tym:    - zaj?cia sportowe, ogólnorozwojowe,    - zaj?cia taneczne,    - wernisa?e plastyczne    - zaj?cia ceramiczne i decoupage,    - ciekawe formy ?wietlicowe.  

III. Spotkania z kultur? Warszawy – imprezy sobotnie
1. „Poznaj nieznane w Warszawie” – zwiedzanie ciekawych miejsc, wyj?cia plenerowe
2. „Poznajmy si?” – spotkania z ciekawymi lud?mi np. kultury czy sportu  

Prosimy o zg?aszanie si?  osób zainteresowanych do dnia 20.05.2011r. na adres e-mail: pprbastion@op.pl z dopiskiem Program pt. „Od Juniora do Seniora” lub pod nr tel. 22 831 73 55 wew. 200.

Pierwsze spotkanie b?dzie mia?o charakter informacyjny, podczas którego zostan? uzgodnione z uczestnikami pozosta?e terminy spotka?. 

 
0 Komentarzy · 14810 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR