Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 21-09-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 ZOW - Mi?dzyogniskowy Obóz Artystyczny w Sopotni Wielkiej
2011.07.20-08  VI Mi?dzyogniskowy Obóz Artystyczny w Sopotni Wielkiej

img_1888.jpgW dniach 08-20.07.2011 r. odby? si? kolejny, ju? szósty, mi?dzyogniskowy artystyczny obóz w Sopotni Wielkiej. Uczestnikami obozu by?y dzieci i m?odzie? z ognisk: Bielany, Mokotów, Marymont, Praga, Starówka. Program obozu obejmowa? realizacj? warsztatów tanecznych, zaj?? plastycznych, integracyjnych i sportowych.  

Uczestnicy, podzieleni na trzy grupy zaj?ciowe, systematycznie przez 2 godziny dziennie doskonalili swoje umiej?tno?ci taneczne pod opiek? fantastycznego instruktora Dawida, któremu dzi?kujemy za cierpliwo??, konsekwencj? i profesjonalizm. Ka?da z grup ?wiczy?a  jedn? z wybranych technik tanecznych: looping, popping, hip-hop dance. Dawid ch?tnie dzieli? si? z nami wiedz? na temat historii i pochodzenia ró?nych technik ta?ca, ciekawostek , wa?nych wydarze? tanecznych, kulisów konkursów tanecznych- by? prawdziw? kopalni? wiedzy na ten temat. B?d?c pasjonatem ta?ca potrafi? t? wiedz? przekazywa? arcyciekawie - s?uchali go uwa?nie i mali i duzi. Warsztaty taneczne zosta?y zako?czone pokazem umiej?tno?ci wszystkich grup.  

Jednym z za?o?e? obozu, by?o to, ?e dzieci zamiast kupowa? pami?tki, wytworz? je samodzielnie w czasie warsztatów  decoupage, quilingu, filcowania, malowania, termoplastyki. Pracuj?c w grupach zaj?ciowych niektórzy stworzyli oko?o 15-20 prac - po?wi?caj?c w ten sposób swój czas najbli?szym. Wystawa prac pokaza?a w pe?ni zapa? z jakim m?odzi ludzie, przez ca?y czas trwania obozu, pracowali. 

Za?o?eniem obozu by? te? aktywny wypoczynek w formie zaj?? sportowych, integracyjnych, wyj?? w góry. Pod opiek? pana Paw?a, wspania?ego przewodnika górskiego, kolejnego prawdziwego pasjonata, zdobyli?my Pilsko i Rysiank?.  

Dyskotek nie by?o zbyt wiele - ale to z jednego powodu - nie by?o na nie czasu, a je?li ju? by?y dyskoteki, to Piotrek z Bielan prowadzi? w ich czasie konkursy - co mocno integrowa?o uczestników obozu.  

Pogoda sprzyja?a zaj?ciom w plenerze oraz organizacji wycieczek ca?odniowych: wycieczki do Ustronia (muzeum Adama Ma?ysza w Wi?le, rodzinny Park Rozrywki na Równicy, wjazd kolejk? na Szyndzielni?), do Zatoru (Park Ruchomych Dinozaurów i park rozrywki oraz  „ Warsztaty M?odego Paleontologa”), do Zubrzycy Górnej (skansen oraz lekcja edukacyjna „Od ziarna do chleba”, ?ywiec). Jak uwa?nymi s?uchaczami byli uczestnicy obozu w czasie tych wycieczek i innych zaj?? pokaza? konkurs wiedzy obozowej, w czasie którego 80% uczestników wykaza?o si? 100% wiedz?, a pozostali 95%-tow?.  

Przez ca?y obóz uczestniczyli?my w akcji „Korek”, przyczyniaj?c si? do zakupienia kolejnego wózka dla potrzebuj?cych.  

Ch?opcy zawsze dzielnie przygotowywali sal? do zaj?? tanecznych, niektórzy w czasie wypraw w góry, nosili dziewcz?tom plecaki w zamian za jagody. Na koniec obozu odby?y si? rozgrywki w siatkówk?, w których udzia? wzi??a równie? kadra, zajmuj?c zaszczytne przedostatnie miejsce.   Ka?dy dzie? obozu by? wype?niony ca?kowicie zaj?ciami - ale nikt z tego powodu nie narzeka?. Uczestnicy obozu byli dzielni i pracowici, dzi?ki czemu wypoczynek mia? ca?kowicie aktywny charakter. Podsumowanie obozu i rozmowy kuluarowe ukaza?y fakt, ?e niektórzy nie chcieli wyje?d?a?, a inni chcieliby taki obóz powtórzy? w przysz?o?ci.

Bardzo wa?ne jest te? to, ?e w czasie tego pobytu w Sopotni zetkn?li?my si? na swojej drodze ze wspania?ymi lud?mi, ??cznie z pracownikami o?rodka „Kordon”.
Wszystkim im bardzo dzi?kujemy! 
 

Kadra obozu:
Komendant- El?bieta Tatarowicz
Wychowawcy: Ewa Hunkiewicz, Kamila Prokopczyk, Alicja So?tyka-Kami?ska, S?awomir K?pka.
foto.jpg  zobacz foto...
0 Komentarzy · 17164 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR