Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 19-01-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2007 - 2008 GOC?AW
2007 - 2008 GOC?AW
18.12.2008r.
Ogniskowcy -dzieci, m?odzie?, rodzice i wychowawcy oraz zaproszeni go?cie spotkali si? na kolacji wigilijnej w Ognisku „ Goc?aw”. Honorowymi go??mi byli pani dyrektor ZOW E. Tatarowicz, przedstawiciel Towarzystwa „ Przywróci? Dzieci?stwo” pan S. Wroniak oraz du?a grupa by?ych wychowanków „ Goc?awia”.
Spotkanie rozpocz??o si? o godzinie 15/45. Po krótkim powitaniu zebranych - m?odzie? przybli?y?a nam w?drówk? ?wi?tej Rodziny i histori? narodzin Dzieci?tka Jezus w krótkim spektaklu muzyczno-poetyckim. Tekst przeplatany by? kol?dami. W ciszy i skupieniu, w cieple blasku ?wiec s?uchaj?c nastrojowych kol?d wczuli?my si? w nastrój tej wyj?tkowej nocy.
Dziel?c si? op?atkiem wszyscy wszystkim ?yczyli samych najlepszych chwil i spe?nienia marze? w nadchodz?cym 2009 roku.
Po kolacji zawita? do Ogniska Miko?aj d?wigaj?cy paczki ze s?odyczami. Za darmo nikt paczki jednak nie dosta?. Wiersz, piosenka, kol?da to zap?ata za prezent. By?y ró?ne próby i wiele ?miechu.
Po?egnali?my Miko?aja i wszyscy zaj?li?my si? sprz?taniem......
Impreza by?a naprawd? udana i przypominamy, ?e to ju? druga Wigilia w siedzibie na Meissnera.
img_5752.jpgimg_5761.jpgimg_5770.jpg
zobacz foto...

10.12.2008r.

w sali teatralnej Bazyliki przy ul. Kaw?czy?skiej w Warszawie odby? si? wyst?p estradowy wychowanków Ognisk Goc?aw i Grochów. M?odzie? przez trzy miesi?ce bra?a udzia? w zaj?ciach teatralno-muzycznych.
Celem zaj?? by?o mi?dzy innymi przygotowanie w?asnego repertuaru -piosenek na wspomniany koncert.
Opracowanie tekstu, muzyki i aran?acji pod kierunkiem instruktorów pani Ewy i Moniki – aktorek teatralnych by?o wynikiem cotygodniowych spotka?. Wyst?py bardzo si? wszystkim podoba?y.

dsc00055.jpg dsc00056.jpgdsc00057.jpg


18.03.2008r.
spotkali?my si? na uroczysto?ci Ogniskowej Imprezy Wielkanocnej. Mimo zimowej scenerii za oknem w Ognisku by?o wiosennie, ciep?o i mi?o. ?wi?teczne potrawy, dekoracje oraz spektakl poetycko-muzyczny stworzy?y niepowtarzalny nastrój.
Honorowym go?ciem by? pan Adam Grzegrzó?ka nasz wielki przyjaciel.


14.03.2008r.
na terenie naszego Ogniska odby?o si? spotkanie z pedagogami wspó?pracuj?cych z nami szkó?. Celem spotkania by?a prezentacja nowej siedziby oraz programu pracy, wymiana do?wiadcze? oraz ustalenie zasad wspó?pracy n bie??cy i przysz?y rok szkolny.


29.01.2008
Od dnia 29 stycznia Ognisko Goc?aw ponownie ma swoja siedzib? na osiedlu Goc?aw przy ul. Meissnera 13. Ognisko istnieje w naszej dzielnicy od 1989 roku i w tym czasie czterokrotnie zmienia?o swoj? siedzib?.

Maj?c na uwadze do?wiadczenie w pomocy dzieciom i m?odzie?y Zarz?d Dzielnicy Praga P?d. Zaproponowa? dyrekcji ZOW lokal przy ul. Meissnera 13 na siedzib? Ogniska „Goc?aw”. Po przystosowaniu lokalu wychowankowie i wychowawcy znale?li swoje miejsce na pomoc w problemach szkolnych, rodzinnych dzieciom i m?odzie?y.
W imprezie otwarcia uczestniczyli przyjaciele z: Zarz?du Dzielnicy Praga P?d., Dyrekcja OPS oraz przedstawiciele innych Ognisk wchodz?cych w sk?ad Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. By?y interesuj?ce zabawy, konkursy, loteria oraz wyst?py wychowanków. Ognisko zaprasza codziennie od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 14.00-18.00.


gocaktualnosci1_t1.jpg gocaktualnosci2_t1.jpg gocaktualnosci3_t1.jpg


gocaktualnosci4_t1.jpg gocaktualnosci5_t1.jpg gocaktualnosci6_t1.jpg

0 Komentarzy · 14499 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR