Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-08-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2008 - 2009 MOKOTÓW
2008 - 2009 MOKOTÓW
2009.07.05 - 06.22 Obóz letni w Ustce (foto...)


Obóz Letni „Ostrowo” 31 VI-04VII
Ognisko „Mokotów”
ul.Grottgera 25a Warszawa
 


Jak w latach ubieg?ych, dzieci i m?odzie? z Ogniska „Mokotów” zako?czy?y rok szkolny i ogniskowy, „obozem letnim„. W tym roku by?a to przepi?kna, nadmorska, miejscowo?? letniskowa, po?o?ona pomi?dzy Karwi? a Jastrz?bi? Gór? ,Ostrowo.

Trzydziestka dzieci wypoczywa?a w O?rodku - „ H2O”, który pozostawi? niezapomniane wspomnienia pod wzgl?dem komfortu i doskonalej kuchni.

Wspania?a pogoda i „ba?tyckie fale” oraz mnóstwo wycieczek, pozostawi?y wiele u?miechu i opalenizny na twarzach obozowiczów.

Zwiedzali?my port w Gdyni, p?yn?li?my prawdziwym statkiem na Hel (zwiedzaj?c jego atrakcje: fokarium ,latarnie morsk? ,port), zwiedzili?my Karwie, Jastrz?bi? Gór?, ferm? strusi w Kniewie, rejs statkiem po jeziorze ?arnowieckim, wizyta w skansenie w Nadolu , to tylko niektóre atrakcje.

Mnóstwo konkursów, dyskotek, gier terenowych w chwilach wolnych od pla?y i wycieczek, sprawi?y, ?e oczy wi?kszo?ci uczestników w dniu wyjazdu by?y „zamglone”
L i wszyscy obiecali sobie wróci? nad morze za rok !


Akcja letnia:
 
Po zako?czeniu roku szkolnego organizujemy obóz letni dla oko?o 30 dzieci. Sp?dzamy wakacje w ró?nych rejonach Polski. Byli?my w górach: Istebna, Sopotnia Wielka,
nad morzem: Mielno, Ostrowo, Krynica Morska , Ustka, nad jeziorami: Go??bki, Giby.

W bie??cym roku szkolnym planujemy wyjazd na obóz letni do Ostrowa. Podczas wakacyjnych wyjazdów realizowane s? programy profilaktyczno – rekreacyjne.
 

Akcja zimowa:
 
W czasie ferii zimowych organizujemy w Ognisku akcj? “Zima w mie?cie”. W ramach tej akcji przewidziane s? zaj?cia plastyczne, sportowe, muzyczne oraz turnieje i konkursy na terenie placówki oraz wyj?cia do kin, na basen, lodowisko, do Kolorado, do Zoo.

Zespó? Ognisk Wychowawczych organizuje mi?dzyogniskowy obóz  narciarski w Sopotni Wielkiej, w którym wezm? udzia? dzieci wybrane nagrodowo.


01.06.2009 DZIE? DZIECKA

Dnia 1.06.2009 odby? si? u nas Dzie? Dziecka. Na dzieci czeka?o jak co roku du?o atrakcji. Impreza zacz??a si? na patio gdzie przy d?wi?kach ulubionej przez dzieci muzyki rozpalili?my grilla. Dzieciaki ze smakiem zajada?y kie?bask? i czu?y si? jak na wakacjach.
 

Ale to nie koniec. Nasza ciocia Gra?yna przygotowa?a przepyszny tort z bit? ?mietan? co spowodowa?o,?e nawet najwi?ksze niejadki ustawia?y si? z talerzykami w kolejce. Kiedy wszyscy troch? och?on?li po jedzeniu zacz??y si? konkursy. Dzieciaki z wielk? rado?ci? bawi?y si? razem . Na koniec otrzyma?y ma?e prezenciki i lody. Tak im si? podoba?o, ?e nikt nie chcia? wraca? do domu. Ale g?owa do góry nast?pny Dzie? Dziecka ju? za rok.


2009.04.28 PRZEGL?D ARTYSTYCZNY DRU?YN NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP

 Ju? po raz kolejny Ognisko „Mokotów” wzi??o udzia? w Przegl?dzie Artystycznym Dru?yn Nieprzetartego Szlaku  ZHP, który w tym roku mia? has?o przewodnie „ Z Przyjacielem przez ?wiat”,  przygotowane pod kierunkiem Cioci Kasi  Jab?o?skiej i Wujka Staszka Ko?suta. Oddali?my swoje prace na konkurs plastyczny „Europa moimi oczami” oraz „Podarunek dla Przyjaciela”.
W dniu 28.04.2009  nasze ?piewaj?ce dziewczyny, przygotowane przez wujka Kazika Zawadzkiego  wyst?pi?y w konkursie wokalnym „ Z piosenk? przezn Europ?” oraz muzycznym „Muzyka ?wiata”. Otrzyma?y gor?ce brawa, a tak?e zosta?y nagrodzone okrzykiem harcerskim „ Jutro damy im kompotu i pojad? do Sopotu!”.
Teraz czekamy na zaproszenie na imprez? fina?ow?, podczas której zostan? wr?czone nagrody i wyró?nienia.
  ZIMA W MIE?CIE 2009

W dniach 19.01-30.01.2009 w Ognisku Mokotów odby?a si? akcja "Zima w mie?cie". Dzieci uczestniczy?y w wielu atrakcjach: dwie imprezy : rozpoczynaj?ca i ko?cz?ca akcj? "Zima w mie?cie", w Sali Kongresowej, spacer w ?azienkach, Muzeum ?owiectwa, teatrzyki dla dzieci, zaj?cia plastyczne, zaj?cia „handmade” - wyrób bi?uterii z koralików. Dzieci bra?y udzia? w konkursach plastycznych. Pierwszy dotyczy? wizji Warszawy w przysz?o?ci a drugi tego kim dzieci chc? by? jak dorosn?. Mieli?my 5 laureatów pierwszego konkursu, organizowanego przez Pa?ac M?odzie?y. Dzieci otrzyma?y pi?kne nagrody i dyplomy. Wszystkim bardzo podoba?y si? ferie i ju? my?l? o nast?pnych.


Wigilia 2008

Dnia 15.12.2008 w naszym Ognisku odby?a si? Wieczerza Wigilijna. Z tej okazji mieli?my specjalnych go?ci: Pani? El?biet? Tatarowicz Dyrektora Zespo?u Ognisk Wychowawczych oraz Pana Wac?awa Skudniewskiego Prezesa Towarzystwa „Przywróci? dzieci?stwo”. Dzieciaki w cz??ci artystycznej wyst?powa?y w Jase?kach i ?piewa?y kol?dy. Potem wszyscy dzielili?my si? tradycyjnie chlebem.
Dzi?ki Cioci Gra?ynie, która przygotowa?a wspania?e potrawy wigilijne nastrój by? wyj?tkowo ?wi?teczny. Jak co roku odwiedzi? nas równie? Miko?aj z workiem wype?nionym po brzegi prezentami. Zachwyt i rado?? dzieci udzieli? si? równie? doros?ym.

ZOBACZ ZDJ?CIA...!!!Dzie? Rodziny

Dnia 28 listopada 2008 roku w naszym Ognisku odby? si? Dzie? Rodziny. Rodzice z tej okazji otrzymali specjalne, w?asnor?cznie przygotowane przez dzieci zaproszenia. Impreza sk?ada?a si? z cz??ci artystycznej: przedstawienia „Ja? i Ma?gosia” przygotowanego przez dzieci, wyst?pów wokalnych , bankietu i dyskoteki. W sali teatralnej umieszczone by?o drzewo z ga??zi, na którym dzieci powiesi?y karteczki z imionami swoimi i rodziców. Go?cie byli dumni ze swoich pociech i bawili si? razem z nimi na dyskotece. Impreza by?a bardzo udana.

0 Komentarzy · 14055 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR