Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2007 - 2008 MARYMONT
2007 - 2008 MARYMONT

Akcja „Lato w mie?cie”- 23.06.- 4.07.08.

Ognisko „Marymont” w tym roku nie wyjecha?o na obóz. Zostali?my w Warszawie i wcale tego nie ?a?owali?my. By?o super. Okaza?o si?, ?e miasto latem mo?e dawa? wiele mo?liwo?ci atrakcyjnego sp?dzenia czasu. Po pierwsze mamy rowery a Park M?oci?ski tu?, tu? ( zobaczcie na zdj?ciach). Po drugie 40 minut drogi, korzystaj?c z komunikacji miejskiej od naszego Ogniska jest Zalew Zegrzy?ski, który naprawd? daje wiele mo?liwo?ci: rowery wodne, kajaki, deski windsurfingowe a tak?e przys?owiowe moczenie si? w wodzie. Amatorów tych atrakcji nie brakowa?o. Po skorzystaniu z naszych propozycji ch?tnie zajadali si? przysmakami z grilla. Dwa tygodnie up?yn??y jak z bicza strzeli?.


2008.05.29 Dzie? Dziecka w Ognisku "Marymont"

 

Jest taki jeden dzie? w roku, w którym ca?y ?wiat zamienia si? w wielki plac zabaw i wszystko jest o Nich i dla Nich - to Dzie? Dziecka. Nawet doro?li tego dnia odrywaj? si? od swego ?wiata, wracaj? do ?wiata dzieci?stwa i „m?odniej?” dla swoich pociech. Szkoda, ?e niektórzy robi? to tylko z tej okazji.

Tegoroczne ?wi?towanie w naszym Ognisku i O?rodku Szkolno - Wychowawczym Nr 9 przy ulicy J. Ch. Paska 10 odbywa?o si? pod has?em „U?miechnij si?!”. Kolejny ju? raz zorganizowali?my na terenie naszych placówek festyn dla dzieci, ale i dla ich rodziców. Nasz? imprez? wspó?organizowali?my z ?oliborskim O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej. W zabawie uczestniczy?o ponad 400 dzieci ze szkó? i placówek warszawskich. Teren boiska zamienili?my w du?y plac zabaw. Jak co roku wystawili?my „Scen? Dla Ka?dego”, na której przez ca?y czas trwania festynu wyst?powa?y wszystkie ch?tne dzieci - i te, które przygotowywa?y si? specjalnie do wyst?pów razem z opiekunami i te, które samodzielnie chcia?y tego dnia pochwali? si? swoimi umiej?tno?ciami. Widzieli?my wi?c taniec, ?piew i uk?ady gimnastyczne do muzyki, wyst?py solistów, duetów i kilkuosobowych zespo?ów. Wyst?pi? równie? klown i towarzysz?ca mu tajemnicza kobieta z w??em. Tu? obok sceny „realizowali?my marzenia dzieci” -malowa?y je na balonach, zamykali?my ich najskrytsze pragnienia w balony, które na koniec ca?ego wydarzenia wypu?cili?my, by polecia?y do nieba. Magiczna chwila...
Teren boiska podzielony by? na kilkana?cie stoisk, przy których dzieci mog?y wykaza? si? przeró?nymi zdolno?ciami i umiej?tno?ciami od plastycznych, przez zr?czno?ciowe, a? do typowo sportowych. Jednocze?nie zdobywa?y „zaliczenia” na karcie uczestnika, któr? potem (zape?nion?) mog?y wymieni? na podarunek w stoisku z nagrodami. Przy?wieca?a nam zasada, ?e ?adne dziecko nie mo?e odej?? od nas z pustymi r?kami. Przygotowali?my: miasteczko rowerowe (dzieci doskonali?y technik? jazdy rowerem i przypomina?y podstawowe zasady ruchu drogowego) ,tory przeszkód, boisko do kometki, ?ciank? wspinaczkow? z profesjonalnym zabezpieczeniem i opiek?, slalomy, „Namaluj swój u?miech” i „Marzenia do nieba” (wspomniane balony), strza? pi?k? do bramki, „Studio tatua?u”. Du?ym zainteresowaniem cieszy? si? Punkt Stra?y Miejskiej (g?ównie ch?opców, którzy mogli posiedzie? sobie za kierownic? pojazdu SM ) .Nad ca?o?ci? imprezy unosi? si? zapach kie?basek, bigosu i kaszanki przygotowanych i podawanych przez pracowników OPS-u.
Kiedy wypu?cili?my do nieba balony z ?yczeniami i zacz?li?my si? rozchodzi?, wszystkim zrobi?o si? ?al, ?e to ju? koniec ?wi?ta dzieci. Nic straconego - za rok te? si? tu spotkamy i ju? teraz zapraszamy wszystkich.


Jerzy Makarewicz

Zobacz zdjecia z Dnia Dziecka!


2008.04.11-24 Turnus rehabilitacyjny w D?bkach

W tym terminie dziewi?ciu z naszych wychowanków uczestniczy?o w zorganizowanym przez cioci? Hanie Fabirkiewicz Turnusie Rehabilitacyjnym. Dzieciaki razem z cioci? Agnieszk? Ciepielewsk? by?y w D?bkach nad morzem.

Bra?y udzia? w licznych wycieczkach i spacerach po pla?y. Byli w Parku wodnym w Dar?owie. Uczestniczyli w grach i zabawach na ?wie?ym powietrzu.
Ci, co zostali w Warszawie, troch? im zazdro?cili!!! Wyjazd by? udany i wszyscy wrócili zadowoleni.

2008.04.24 XXI Festiwal "Piosenka w ?widrze"

Znowu mamy si?, czym pochwali? nasza wychowanka Aleksandra Ga??zka otrzyma?a wyró?nienie na XXI Festiwalu Piosenki w ?widrze.Ola, przygotowywana przez nasz? kole?ank? z O?rodka Szkolno Wychowawczego nr 9, Ani? Soko?owsk? i Kazimierza Zawadzkiego, w piosence „?piewam i gram” zaprezentowa?a si? znakomicie. Jury doceni?o jej talent i prac?, przyznaj?c jej wyró?nienie. Ola do Ogniska wróci?a bogatsza o do?wiadczenie sceniczne i discman’a.

Olu, gratulacje ! Jeste?my z Ciebie dumni.

pic04051.jpgpic04054.jpgpic04057.jpgpic04059.jpg


2008.04.12 „Moja pierwsza praca”

9moja_pierwsza_praca.jpg W ramach programu „Moja pierwsza praca” ogniskowcy pod kierunkiem cioci Agnieszki Ciepielewskiej wykonywali 150 zaprosze? dla Stowarzyszenia Holendrów Mieszkaj?cych w Polsce. Zamówienie na wykonanie zaprosze? wysz?o od zaprzyja?nionych Holendrów z firmy DAF Trucks Polska. Projekt zaprosze? oraz nadzór nad prac? spoczywa? na barkach cioci Agnieszki. Dzieciaki dzielnie si? spisa?y i zaproszenia bardzo si? podoba?y, a na konto Ogniska wp?yn??a okr?g?a sumka -1200,00 z?.


B?dzie co wydawa? z okazji Dnia Dziecka!!!!
Co poniektórzy zm?czyli si? prac? :-)


2008.04.08 X Turniej Wiedzy o Kazimierzu Lisieckim "Dziadku"

Wydarzeniem ogniskowym sta? si? nasz pierwszy udzia? w X Turnieju Wiedzy o Kazimierzu Lisieckim „Dziadku”. Nasza reprezentacja w sk?adzie Karolina Noszczyk, Dominika Górska i Przemek Grzeszczyk pod okiem cioci Beatki Ka??basiak bardzo rzetelnie przygotowywa?a si?.

Trema i zdenerwowanie przeszkodzi?y jednak w udzielaniu poprawnych odpowiedzi.
Wierzymy, ?e w przysz?ym roku b?dzie lepiej. Cieszymy si?, ?e uda?o si? nam wystawi? dru?yn? a zaanga?owanie w przygotowanie do imprezy wszystkich ogniskowców by?o naprawd? bardzo du?e.


img_6835.jpgimg_0091.jpgimg_6817.jpg img_0097.jpg img_6837.jpg


2008.03.18 "?wi?ta Wielkanocne"

7wielkanoc.jpg Jak co roku w Ognisku uroczy?cie obchodzili?my ?wi?ta Wielkanocne. Z tej okazji w dniu 18 marca o godz. 15.30. odby? si? ?wi?teczny obiad. Przy suto zastawionym stole, za spraw? p. Ma?gosi, p. Moniki oraz cioci Agnieszki, w mi?ej atmosferze, sk?adali?my sobie ?yczenia.2008.03 "Akademia Rodzica"

6akademia_rodzica.jpg
Od marca ruszy? program „Akademia Rodzica” realizowany w ramach porozumienia z OPS ?oliborz. Za?o?eniem tego projektu jest umo?liwienie ca?ej rodzinie korzystania z oferty ciekawego sp?dzania czasu wolnego. Dzi?ki programowi nasi rodzice wraz z dzie?mi mog? korzysta? z wej?? na basen, pogra? w kr?gle. Rodze?stwa mog? pój?? razem do kina, czy na spektakl teatralny. Do ko?ca roku szkolnego zaplanowane jest rodzinne wyj?cie do ZOO z okazji Dnia Dziecka, wycieczka rowerowa do Parku w M?ocinach i rajd pieszy po Puszczy Kampinoskiej.2008.02.11-12 Zima w mie?cie”

1lyzwy.jpgW czasie ferii zimowych w Ognisku zosta?a zorganizowana akcja „Zima w mie?cie”.

Uczestniczy?o w niej oko?o 30 wychowanków. Zaj?cia odbywa?y si? od 11.02 do 22.02. w godzinach 8.30.- 15.30. Podczas pobytu w Ognisku dzieci otrzymywa?y dwa posi?ki (drugie ?niadanie i obiad w zaprzyja?nionej Szkole Podstawowej nr 53).

Zaj?cia obfitowa?y w liczne atrakcje, dzieci uczestniczy?y m.in. w:

Images: button_green_main.gif wyj?ciach na basen – (5x)
Images: button_green_main.gif zaj?ciach na kr?gielni
Images: button_green_main.gif zaj?ciach malarskich i plastycznych
Images: button_green_main.gif zaj?ciach komputerowych
Images: button_green_main.gif w domowym kinie ogl?da?y bajki i filmy
Images: button_green_main.gif zaj?cia komputerowe;
Images: button_green_main.gif zaj?cia kulinarne

by?y tak?e wyj?cia do:
Images: button_green_main.gif muzeum Techniki w Pa?acu Kultury
Images: button_green_main.gif muzeum Archeologiczego na zaj?cia z ceramiki
Images: button_green_main.gif kina interaktywnego na „Królestwo Zwierz?t”
Images: button_green_main.gif na ?y?wy

Czas sp?dzony w Ognisku dzieci wspominaj? bardzo dobrze, ?wietnie si? bawi?y i prosz? o „powtórk?” w przysz?ym roku.

5muzeum_archeologiczne.jpg2kregle.jpg3kreglegrzesio.jpg4zajecia_komputerowe.jpg

Autor: Marta D?browska
0 Komentarzy · 16767 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR