Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 19-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2010-2011 STARA PROCHOWNIA
2010 - 2011 STARA PROCHOWNIA
Trening Umiej?tno?ci Wychowawczych

W dniach 6.04.-18.05.2011r odby?a si? XIII edycja Treningu Umiej?tno?ci Wychowawczych dla Rodziców "Jak mówi?, ?eby dzieci nas s?ucha?y. Jak s?ucha? ?eby, dzieci do nas mówi?y" wed?ug programu A.Faber i E.Mazlish.
     Osobami prowadz?cymi  by?y Anna W?glarska - psycholog Ogniska "Starówka" i Tadeusz Truszkowski - psycholog Ogniska "Stara Prochownia".
     Odby?o si? 6 dwugodzinnych zaj??, w których uczestniczyli rodzice wychowanków Ogniska "Starówka" i po raz pierwszy rodzice wychowanków z Ogniska "Stara Prochownia".
     Dyplomy uko?czenia kursu otrzyma?o 12 osób (7 ze "Starówki" i 5 ze "Starej Prochowni").     Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej na zako?czenie warsztatów potwierdzi?y nabycie nowych umiej?tno?ci wychowawczych przez rodziców i przyczyni?y si? do pozytywnych zmian w relacjach mi?dzy rodzicami i ich dzie?mi.
     Bior?c pod uwag? wszystkie dotychczas przeprowadzone edycje Treningu, dyplomy uko?czenia warsztatów otrzyma?o 96 rodziców (opiekunów).

zobacz zdj?cia...
                                                                                      Anna W?glarska, Tadeusz Truszkowski 

Zimowisko Ogniska „Stara Prochownia” w Bukowinie Tatrza?skiej  

Zimowisko odby?o si? w terminie 12 lutego – 19 lutego 2011 roku. Obóz mia? charakter rekreacyjno-wypoczynkowy po??czony z nauk? jazdy na nartach.
W dniu 12 lutego 14 osobowa grupa wychowanków z cioci? Gra?yn? Tomczyk - Wi?lick? i cioci? Monik? Puch wyruszy?a na zimowisko do Bukowiny Tatrza?skiej. W drodze do Bukowiny zatrzymali?my si? w grodzie Kraka czyli w Krakowie, tam udali?my si? na Rynek G?ówny z pi?knymi Sukiennicami, nast?pnie zwiedzili?my Muzeum pod Sukiennicami Oddzia? Muzeum Narodowego w Krakowie (Podziemia Rynku). Bardzo wiele dzieci by?o po raz pierwszy w prastarym mie?cie. Poznali?my 1000 lat historii Krakowa (pi?? metrów! pod p?yt? Rynku). Sp?dzili?my tam oko?o 3 godzin – wszystkim którzy tam nie byli bardzo gor?co polecamy, aby to zrobili. Wieczorem dotarli?my do O?rodka STASINDA w Bukowinie Tatrza?skiej, gdzie czeka?a na nas smaczna kolacja. Po kolacji zakwaterowali?my si? w naszych pokojach. Wieczorem ciocie przeczyta?y nam regulamin  obowi?zuj?cy  w o?rodku. Nast?pnie bardzo zm?czeni udali?my si? na upragniony wypoczynek.
Kolejny dzie? powita? nas pi?knym s?o?cem i mogli?my podziwia? góry w zimowej szacie. Do po?udnia poszli?my na pierwszy spacer po najbli?szej okolicy, mróz troszeczk? poszczypa? nas w nosy, ale by?o bardzo przyjemnie i weso?o. Po po?udniu pojechali?my do miejscowo?ci Szaflary, na basen - Podhala?skie Termy; wi?kszo?? z nas by?a tam po raz pierwszy - bawili?my si? ?wietnie. 

Po kolacji mieli?my spotkanie z panami instruktorami narciarstwa ze Szkó?ki Narciarskiej Braci Wodzy?skich, którzy zapoznali nas z dekalogiem narciarza i  zasadami bezpiecze?stwa na stoku narciarskim. Ka?de z wychowanków za?o?y?o na siebie koszulk? odblaskow?. Po ?niadaniu wybrali?my si? do wypo?yczalni sprz?tu narciarskiego, wyposa?eni w sprz?t i koszulki odblaskowe ruszyli?my na spotkanie z instruktorami i na stok. Pierwsze koty za p?oty – strach przed pierwszym zjazdem zosta? pokonany. 

Ka?dy kolejny by? lepszy, chocia? by?y wywrotki to dzielnie walczyli?my ze swoimi s?abo?ciami  i doskonalili?my  swoje umiej?tno?ci. Humory nam  dopisywa?y. Nie  zapomnieli?my  o „Walentynkach”. Wybrali?my si? równie? do stolicy polskich Tatr, czyli  Zakopanego, gdzie odwiedzili?my Muzeum  Przyrodnicze Tatrza?skiego Parku Narodowego. Obejrzeli?my projekcj? filmów o faunie i florze T.P.N. i obejrzeli?my ekspozycj? starych sprz?tów sportowych  nast?pnie wybrali?my si? kolejk? linow? na Guba?ówk? – warto by?o -  widoki bajeczne, a s?o?ce pozwoli?o nam ogrza? buzie. Pó?niej spacer po Krupówkach – kupili?my   pami?tki dla naszych najbli?szych. Po po?udniu dalej doskonalili?my swoje umiej?tno?ci na stoku narciarskim. Kolejna nasza wyprawa odby?a si? z przewodnikiem do Doliny Bia?ego, pogoda znowu nam dopisa?a s?oneczko pi?knie przygrzewa?o, a pan Piotr bardzo ciekawie wprowadza? nas ?wiat przyrody tatrza?skiej. Po powrocie do o?rodka zjedli?my smaczny obiad, troch? odpocz?li?my i na stok. Po powrocie do o?rodka czeka?a na nas kolacja a nast?pnie s?odka niespodzianka. Czekoladowa fontanna z owocami. Chwila zabawy w sali gier i przygotowanie do ciszy nocnej i oczywi?cie bajka na dobranoc. W czasie pobytu na zimowisku nikt nie chorowa?. Program obozu zosta? zrealizowany.  W czasie trwania zimowiska nikt nie uleg? kontuzji i wypadkowi. Nie odby? si? kulig poniewa? aura sp?ata?a nam figla przysz?a odwil? i by?o  zbyt ma?o ?niegu, ale w zamian poszli?my kolejny raz na termy.

Oprac.zdj?cia: Gra?yna Tomczyk - Wi?licka     


zobacz zdj?cia...


Wigilia

W dniu 16 grudnia w Ognisku „Stara Prochownia” odby?a si? wigilia ogniskowa.

zobacz zdj?cia...

Miko?ajki

W dniu 9 grudnia 2010 w Ognisku „Stara Prochownia” odby?o si? uroczyste spotkanie ze ?w. Miko?ajem. W uroczysto?ci uczestniczy?y dzieci i rodzice. Wychowankowie Ogniska przygotowali przedstawienie teatralne pt. „Nie ma tego z?ego” i wyst?p taneczny. Po wyst?pach przyby? prawdziwy ?w. Miko?aj. Obdarowa? dzieci wspania?ymi prezentami.Wszyscy byli zadowoleni. 

zobacz zdj?cia...

0 Komentarzy · 15746 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR