Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 19-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]Warsztaty dla Rodziców
2012 Centrum Pracy ?rodowiskowej "BASTION"
                                                       - WARSZTATY DLA RODZICÓW

Zespó? Ognisk Wychowawczych – Centrum Pracy ?rodowiskowej „Bastion”, w ramach dzia?a? wspieraj?cych rodziców naszych podopiecznych, od marca 2012 r.  organizuje cztery projekty mi?dzyogniskowe, z czego trzy s? nasz? now? propozycj?, a  jedna kolejn? edycj? projektu realizowanego ju? od kilku lat.

1.     8 marca br. zako?czy?a si? II w tym roku szkolnym edycja Warsztatu Umiej?tno?ci Wychowawczych dla rodziców naszych podopiecznych z ognisk „Bielany” i „Marymont”. 

W cyklu spotka? uczestniczy?o 9 rodziców, którzy przy wsparciu psychologa Anny W?glarskiej i pracownika socjalnego Marzenny Szmyt poszerzali swoje kompetencje rodzicielskie, dziel?c si? przy tym swoim do?wiadczeniem. Wszystkim rodzicom bior?cym udzia? w warsztatach gratulujemy ich uko?czenia i dzi?kujemy jednocze?nie za wspólnie sp?dzone mi?e i ucz?ce chwile.

Jednocze?nie informujemy, ?e 12 kwietnia br. rozpoczyna si? III  i ostatnia w tym roku edycja Warsztatu Umiej?tno?ci Wychowawczych. Tym razem zapraszamy rodziców  naszych podopiecznych z ognisk „W?ochy” i „Ok?cie”. Spotkania b?d? odbywa?y si? w ka?dy czwartek w godz.  17 – 19 w siedzibie ogniska „W?ochy”. Jak zwykle zapewniamy mi?? i ?yczliw? atmosfer?.  Wszystkich ch?tnych rodziców serdecznie zapraszamy.

2.     W marcu, w ognisku „Grochów” i „Muranów” rozpocz??y si? spotkania rodziców, prowadzone w formie treningu umiej?tno?ci psychospo?ecznych. Jest to kolejna propozycja ZOW dla rodziców naszych podopiecznych, realizowana przez Centrum Pracy ?rodowiskowej „Bastion”. Obydwie grupy prowadzi  pedagog Danuta  Olesik – Rzepli?ska, która podczas warsztatów dostarczy rodzicom wiedzy i umiej?tno?ci z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz     rozwi?zywania sytuacji dla nich trudnych wychowawczo.

3.     W bie??cym miesi?cu rozpocz?ta te? zosta?a rekrutacja do programu „Samotne rodzicielstwo”. Program adresowany jest do wszystkich ch?tnych rodziców, samotnie wychowuj?cych  swoje pociechy. B?dzie go realizowa?a  psycholog Kamila Prokopczyk, która podczas spotka? powsta?ej grupy wsparcia zajmie si? udzieleniem pomocy rodzicom w realizowaniu ich bie??cych zada? opieku?czo – wychowawczych.

4.     W najbli?szym czasie uruchomimy te? program socjalny, realizowany przez Marzenn? Szmyt, naszego pracownika socjalnego. Program obejmuje 4 spotkania po 3 godziny, przy czym ka?de b?dzie po?wi?cone odr?bnej tematyce z zakresu „Zarz?dzania w rodzinie”. Adresatami s? wszyscy ch?tni rodzice, niezale?nie od ogniska, do którego ucz?szczaj? ich dzieci.  
0 Komentarzy · 14792 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR