Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 BIELANY - Piknik Profilaktyczny w Dzielnicy Bielany
2012.06.16 Piknik Profilaktyczny w Dzielnicy Bielany
045.jpgW dniu 16.06.2012 r. wzi?li?my udzia? w Biela?skim Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Dzielnicy Bielany.
Piknik organizowany by? pod has?em: „ Zdrowie, Sport, Profilaktyka”, a jego tematem przewodnim by?o zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m?odzie?y wraz z rodzinami min. poprzez aktywne realizowanie swych pasji.  By?a to te? okazja do zaprezentowania si? mieszka?com Dzielnicy oraz pokazania si? w praktycznym dzia?aniu, pokazania warsztatu pracy i podzielenia si? umiej?tno?ciami.

Nasze ognisko w tym dniu organizowa?o warsztaty artystyczno-plastyczne, a ognisko „Marymont”  w kawiarence przygotowywa?o wat? cukrow? dla dzieci. Ponadto koordynowali?my wspó?prac? poszczególnych stanowisk prowadz?c system aktywizacji uczestników Pikniku. W wielkim uproszczeniu- po wykazaniu si? przez uczestników udzia?em w proponowanych przez poszczególne organizacje aktywno?ciach mo?na by?o skorzysta? z pocz?stunku  we wspaniale przygotowanej przez m?odzie? z Klubu M?odzie?owego „Wrzeciono” kawiarence mieszcz?cej si? tu? za  p?otem „z klimatem” zbudowanym  przez ZiS  Klub.

Cennym i bardzo dobrym do?wiadczeniem z  tego Pikniku dla nas by?a min. wspó?praca z urz?dami, organizacjami i placówkami dzia?aj?cymi w Dzielnicy Bielany takimi jak:  O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Bielany, Wydzia? Sportu i Turystyki, Wydzia? Kultury, O?rodek Wsparcia dla seniorów nr 2,  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo, Oratorium ?w. Jana Bosko, Towarzystwo Przyjació? Dzieci,  Fundacja Dzieci i M?odzie?y "HOMEIK",  Klub M?odzie?owy "Wrzeciono" i  Klub M?odzie?owy "ZiS"  prowadzony przez TPDzUl,  Stowarzyszenie „Us?ysze? ?wiat”.

Wspólnie zaplanowali?my i zorganizowali?my Bajkow? Krain? Rozmaito?ci, pomagali?my  i wspierali?my si? nawzajem- by?a to dla nas bardzo du?a „warto?? dodana” przy organizacji tego Pikniku. Mi?o te? by?o s?ysze? wyrazy uznania mieszka?ców dotycz?ce w?a?nie tej wspó?pracy i organizacji pracy w tym dniu.
 
Dzi?kujemy  Burmistrzom Dzielnicy Bielany, Wydzia?owi Spraw Spo?ecznych i Zdrowia tej?e Dzielnicy za tworzenie warunków do takiej wspó?pracy, a szczególnie dzi?kujemy koordynatorowi Pikniku z ramienia Wydzia?u p. Ma?gorzacie Augustyniak za jego zaanga?owanie, Naczelnikowi Wydzia?u – Pani Iwonie Drza?d?y?skiej, Panu Kierownikowi  Micha?owi Sejdzie oraz Paniom Barbarze Sadraku?a i Monice Bobowskiej.  Sk?adamy  wyrazy podzi?kowania Panu Burmistrzowi Piotrowi Rudzkiemu za  wspieranie nas w codziennej pracy oraz w sposób szczególny w tym dniu.

 
                                                                                                             Ognisko Bielany
foto.jpg
zobacz foto...
0 Komentarzy · 18975 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR