Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2010-2011 MARYMONT
2010 - 2011 MARYMONT
2011 06 02    Festyn z okazji Dnia dziecka. Film prawd? Ci powie   jak by?o...
           
  
    Obejrzyj pierwsze filmy z wyst?pów  na naszej scenie:
                      >>>  
Laleczka z saskiej porcelany
                                 >>>  Uk?ad gimnastyczny zespo?owy
                                    
>>>   Monika wyst?p solowy
                                         >>>  Ola  i Zespó? szkolny
                                            >>>  Cud w szafie 

                        >>>   Zobacz Zdj?cia


2011 05 31     Dzisiaj odwiedzi?a nas  Ksi??na Renata Sapieha  prosto z Anglii.
              Wywiad  
  >>>> Obejrzyj zdj?cia  z wr?czenia serca - "PRZYJACIEL OGNISKA MARYMONT"            


2011 05 09                         NASI NA MOPT-CIE
   Wyst?p Oli i dziewczyn na tegorocznym festiwalu mo?na ju? zobaczy? na You Tube!
                        Obejrzyjcie  film 1   (Wyst?p Oli)
                                                film 2    ( Piosenka fina?owa)

 2011 04 28                              WIELKANOCNE  "JAJECZKO"
 
 
W tym roku ze wzgl?du na wyjazd cz??ci naszych dzieci na turnus rehabilitacyjny uroczysto?? odby?a si?... po ?wi?tach.Na smaczn? uczt? trzeba by?o zapracowa? bior?c udzia? w turnieju "Z Jajem" na sali gimnastycznej-oj dzia?o si?!!!  
Obejrzyjcie  zdj?cia  
    


 2011. 04 16                                     WOLONTARIAT BG?       
W dniu 14 kwietnia spotka?o nas wielkie wyró?nienie. Mogli?my wzi?? udzia? w projekcie wolontarystycznym Banku BG? pod has?em „Mo?esz na mnie polega?”. Go?cili?my u siebie 24 pracowników banku, którzy z potrzeby serca postanowili wesprze? nas prac? swoich r?k i nóg (48 nóg pi?karskich- do stonogi jeszcze troch? brakowa?o). Ekipa okaza?a si? by? wszechstronnie utalentowana. Znale?li si? w niej arty?ci malarze ?cienni, kopciuszki i grabiarze-ogrodnicy, znalaz? si? równie? niezast?piony Pan ?rubka- przygotowany do zaj?? z wkr?cania, wyposa?ony we w?asn? wkr?tark?.Skutkiem dzia?a? by?o „zmalowanie” trzech pomieszcze?, posegregowanie gier planszowych i puzzli, zgrabienie terenu oraz z?o?enie sto?u dla 10 osób, tyllllle? krzese? i szafy.Do historii spotkania przeszed? niezapomniany mecz pi?ki no?nej Ogniskowcy kontra Bank. Atmosfer? podgrzewa?y „Czar-liderki”. Wynik meczu Ognisko- Bank 4 do 3. Tak, jak to w banku bywa zaci?gn?li?my kredyt d?ugoterminowy, handlowo zwanym „D?ugiem wdzi?czno?ci”.

By?o to bardzo cenne do?wiadczenie i ch?tnie je powtórzymy.

  Zdj?cia...  2011 02                         AKCJA ZIMA W MIE?CIE


     
2010 12                      MO?NA JU? OBEJRZE? NASZE JASE?KA 2010 !!! 2010 12 13        Prezenty od ?wietnego Miko?aja czyli od sponsora SAS Institute

 


                       
2010.12.10 Ruszy?a V ?wi?teczna aukcja prac plastycznych wychowanków Ogniska "Marymont" na forum MURATORA !2010 10 04         Piknik Profilaktyczny na Mokotowie
Jak co roku wzi?li?my udzia? w jesiennym pikniku profilaktycznym w Ognisku Mokotów.Wszystko rozpocz??o si? od biegów w pobliskim parku(biegali?my w kilku grupach wiekowych- oddzielnie ch?opcy i dziewczyny).Potem ka?dy ,po wcze?niejszym krótkim przeszkoleniu, móg? ?wiczy? akcj? reanimacyjn? na specjalnym manekinie.Wujek Kazio zadba? o stron? artystyczn? , my tradycyjnie os?adzali?my wszystkim ?ycie wat? cukrow?....
Zobacz Foto


2010 09 23                   Chopin na M?ocinach "23 wrze?nia br. w Parku na M?ocinach odby?a si? impreza zatytu?owana „Jesienne Spotkanie z Fryderykiem Chopinem”. Impreza mia?a charakter edukacyjno-integracyjny. W ten sposób chcieli?my przy??czy?  si? do obchodów Roku Chopinowskiego w Polsce i uhonorowa? dwustulecie urodzin naszego wybitnego kompozytora"-   to  cytat  z tekstu organizatorów projektu -Ogniska Bielany.My?my te? tam byli. Dobrze si? bawili?my,ale przede  wszystkim utrwalili?my zabaw? wiedz? o naszym najwybitniejszym kompozytorze. No i bez nas nie by?o by tam tak s?odko ! (wata cukrowa)
  Zdj?cia z projektu

0 Komentarzy · 13868 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR