Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 BIELANY - "Lato w mie?cie"
2012.07.20-02  Projekt wakacyjny - „Lato w mie?cie czyli podró?e za jeden u?miech” z Ogniskiem Bielany.

15.jpgW czasie tegorocznego lata w mie?cie trwaj?cego od 02.07 do 20.07.2012 r. postanowili?my pokaza? dzieciom najró?niejsze zak?tki i mo?liwo?ci w Warszawie. Zwykle wyruszali?my po ?niadaniu, zabezpieczeni w prowiant „na drog?” i wracali?my na dwudaniowy obiad z deserem. Dzi?ki pomocy wielu Ludzi, mogli?my dzieciom organizowa? te posi?ki, ró?norodne i bogate  w witaminy w formie szwedzkiego sto?u. Pierwsze zaj?cia po?wi?cone by?y w?a?nie na savoir-vivre przy szwedzkim stole. Przyznajemy, ?e wszyscy stosowa?y si? do jego zasad do ko?ca trwania projektu. Zadaniem dzieci by?o te? ka?dego dnia oznaczanie na mapie lokalizacji miejsca, które danego dnia odwiedzili?my, a pod koniec dnia ma?y egzamin z wiedzy czym i jakim numerem danego ?rodka lokomocji mo?na tam dojecha?- i tak uczyli?my si? „czytania mapy” i poruszania si? po Warszawie. W tym miejscu pragniemy pochwali? uczestników naszych wypraw – a by?o ich dwadzie?cia troje za wzorowe zachowanie si? w czasie wycieczek pieszych i ?rodkach komunikacji miejskiej - dzieci stosowa?y si? do regulaminu, zasad bezpiecze?stwa,  by?y uprzejme i u?miechni?te, a my ch?tnie z nimi na te wakacyjne wyprawy wyruszali?my.
Byli?my:

·         w Muzeum ?azienki Królewskie, gdzie dzieciom min. pokazali?my i opowiedzieli?my histori? ?awek stoj?cych w Ogrodzie Ró?anym przy starej Pomara?czarni („?awka dla ?azienek Królewskich-dom dla dzieci ulicy”)
·         w kinie Femina na filmie z przes?aniem na temat tolerancji i akceptacji p.t.„Goryl ?nie?ek”
·         na warszawskiej Starówce
·         na Podzamczu
·         2-krotnie w Parku Fontann (który pomóg? nam znosi? najwi?ksze upa?y)
·         2-krotnie  na odkrytym basenie w o?rodku Inflancka (z tych samych powodów co wy?ej)
·         na placyku zabaw przy ul. Kochanowskiego, na którym oprócz tradycyjnych sprz?tów znajduje si? ma?a si?ownia na powietrzu dla ca?ej rodziny
·         w czasie wycieczki do Ikea najm?odsze dzieci skorzysta?y z tamtejszego placyku zabaw, a starsze wraz z nami projektowa?y zmiany w wystroju ogniska. Zjedli?my obiad w tamtejszej restauracji i lody – wycieczka ta pozwoli?a te? przetrwa? nam kolejn? fal? upa?u w klimatyzowanym pomieszczeniu
·         w Muzeum Kolejnictwa, gdzie mogli?my podziwia? okaza?e i zabytkowe lokomotywy 

Wrócili?my:

·         jeszcze raz wirtualnie do ?azienek Królewskich, w których rozpocz?li?my gr? terenow?  p.t.  „Muzealne ?apiduchy” oraz zwiedzali?my ?azienki szlakiem Odkrywców i Wiewiórek 

Na miejscu w Ognisku dzieci wzi??y udzia? w:
 

 • elementarnym kursie pierwszej pomocy w nag?ych wypadkach prowadzonym przez ratownika medycznego mgr Tomasza Leszczy?skiego, który w czasie czerwcowego Pikniku Profilaktycznego zadeklarowa? si? jako wolontariusz przeprowadzi? te zaj?cia- i tak te? uczyni?
 • zaj?ciach warsztatowych prowadzonych przez wolontariuszy Orange Polska przygotowuj?cych dzieci do wzywania pomocy przez telefon 112 wraz z  og?oszeniem wakacyjnego konkursu plastycznego  pt. „Bezpieczne wakacje”.
 •  zaj?ciach z Capuery prowadzonych przez Fundacj? „Sport i Zdrowie”
 • konkursach: warcabowym, „??cze 4”, rummikub, warcaby, plastycznym
 W tym czasie anga?owali?my dzieci do:
 
 • porz?dków w ognisku
 • przygotowania obozu
 Zorganizowali?my te? zebranie z rodzicami w sprawie obozu  i przekazali?my im informacje na temat gry rodzinnej  „Muzealne ?apiduchy”. Wakacyjnym zadaniem rodziców jest doko?czenie tej?e gry z dzie?mi  przez które? z niedziel do 13 pa?dziernika w Muzeum ?azienki Królewskie, Muzeum
w Wilanowie oraz Muzeum Józefa Pi?sudskiego w Sulejówku. 
 

Dzi?kujemy:
.
 • Miastu Sto?ecznemu Warszawa za to, ?e dzieci w czasie Lata w mie?cie mog? korzysta?
  z nieodp?atnych przejazdów (Wydzia? O?wiaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany) i mog? skorzysta? za u?miech i s?owo dzi?kuj? z wakacyjnej oferty miasta- i tu polecamy warszawskie muzea, a w szczególno?ci Muzeum ?azienki Królewskie i jego ofert? edukacyjn? dla dzieci, a na upa?y basen Inflancka i pluskowisko przy Parku Fontann. Zach?camy te? do korzystania z portalu internetowego  „Czas dzieci” na którym zawsze co? ciekawego mo?na znale??.
 • osobom bior?cym udzia? w projekcie „Gary ?wiata”- za pomoc w zorganizowaniu dodatkowego wy?ywienia dla dzieci
 • wszystkim tym, którzy okazali nam pomoc w tej sprawie za po?rednictwem p. Sylwii Matuszak
 • jak równie? w tej samej sprawie wolontariuszom Orange Polska, a w szczególno?ci Pani Kindze Matyjasiak
 • Piekarni SPC „?oliborz” za codzienne ?wie?e pieczywo
 • Bernardowi i Irenie Marcinkowskim z 5 s?oików pysznego miodu oraz wszystkim Darczy?com, którzy bardzo pomogli nam wzboga? wakacyjne menu dla dzieci. Pyszne jedzenie by?o dla dzieci niew?tpliwie jedn? z atrakcji tego lata!
 • Panu Tomaszowi Leszczy?skiemu za czas nam po?wi?cony i super atrakcyjne, warto?ciowe zaj?cia dla dzieci
 • Wolontariuszom Orange Polska i Fundacji Sport i Zdrowie- j.w.
 • Pani Elizie Marcinkowskiej za zaanga?owanie w sprawach najró?niejszych…
 • Jeronimo Martins Polska czyli „Biedronce” za nagrody dla dzieci upami?tniaj?ce „Euro 2012”
 • i innym osobom prywatnym……
 •  Agnieszce Dydycz i Fundacji „Pomó?my Dzieciom” za to, ?e za chwil? min. dzi?ki niej nasze dzieci wyrusz? na kolejny obóz profilaktyczny…….
  ?yczymy Wszystkim lata pe?nego wra?e? i zas?u?onego odpoczynku w czasie urlopów!
foto.jpgzobacz foto...
0 Komentarzy · 13499 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR