Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 26-10-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 CP? - opinie o wolontariacie w ZOW
2012-2013 OPINIE WOLONTARIUSZY ZOW
„Jestem wolontariuszk? w Ognisku ZOW "Starówka" ju? ponad pó?tora roku. Moja przygoda z t? placówk? rozpocz??a si?, kiedy poszukiwa?am miejsca na odbycie swoich praktyk studenckich. Ogniska Wychowawcze poleci?a mi moja Pani Profesor twierdz?c, ?e jest to dla mnie idealne miejsce. Ju? po pierwszym dniu zakocha?am si? w tym miejscu, a przede wszystkim w dzieciach. Dzi? nadal ?akn? tej ich rado?ci ?ycia, która nap?dza mnie do dalszej pracy i pomys?ów. Ogniska s? miejscem niezwyk?ym. Niezwyk?ym poprzez swoj? historie, ale g?ównie przez specyficzn? atmosfer?, jaka w nich panuje - atmosfer? RODZINY. Mnie Ognisko "Starówka" poch?on??o bez reszty ! Czuj?, ?e te? jestem jego cz??ci?. W tej placówce ka?dy odnajdzie miejsce dla siebie – ja je ZNALAZ?AM !!!
                                                                                   Magdalena K. – wolontariuszka od 2011 r.”
                                                                                                           Ognisko ZOW „Starówka” 

„Kolejny rok z  przyjemno?ci? wracam do moich obowi?zków w Ognisku ZOW „Bielany”. Czuj? si? tam ?wietnie, b?d?c w gronie niezwykle oddanych pedagogów i personelu pomocniczego. Dzieci s? wspania?e, ?wietnie "prowadzone" przez Opiekunów, którzy nie tylko je ucz?, ale te? wychowuj?, rozmawiaj? i pokazuj?, co w ?yciu jest wa?ne. Dzieciaki powinny by? super szcz??liwe z pobytu na Bielanach. Wymiar wolontariatu tutaj jest szeroki i s?u?y wszystkim.
                                                                                             Ewa Z. – wolontariuszka od 2011 r.”
                                                                                                              Ognisko ZOW „Bielany” 

Oczywi?cie, ?e nadal chc? dzia?a? na Mokotowie! Prowadz? tu z dzieciakami zaj?cia muzyczne. Aktualnie (2012-2013) ?wiczymy z dzieciakami w ?rody od 17:15-18:30. Jestem zadowolona ze wspó?pracy i mam z tego ogromn? satysfakcj?, ?e mog? do?o?y? swoj? ma?? cegie?k?. Jestem ch?tna nadal na wspó?prac? !!! My?la?am nawet, aby mo?e w tym roku na nasze próby pojawia?y si? osoby z innych Ognisk, np z Ogniska ZOW „Muranów ? Kiedy? „Mokotów” je?dzi? na próby do Ogniska ZOW „Muranów”,  to mo?e by teraz odwrotnie..? Zw?aszcza, ?e szykuje si? 20- lecie ogniska ZOW „Mokotów” ? Mam pomys?, aby dzieci z kilku Ognisk za?piewa?y razem z nami jak?? piosenk? zrobion? na t? okazj? !
                                                                                               Ewa B.- wolontariuszka od 2011 r”.
                                                                                                           Ognisko ZOW „Mokotów” 

„Niestety w bie??cym roku,  musz? zawiesi? dzia?alno?? w ramach wolontariatu, poniewa? urodzi?am dziecko i obecnie przebywam na urlopie macierzy?skim. T?skni? jednak za dzieciakami z Ogniska, mam nadal z nimi kontakt, ale sporadyczny. Praca z dzie?mi w Ognisku ZOW „Mokotów”, da?a mi du?o rado?ci i pozwoli?a oderwa? si? od mojej pracy zawodowej i stresu z ni? zwi?zanego. Nauczy?a te? cierpliwo?ci. Musia?am nabra? dystansu, bo podesz?am do "nauczania" zbyt perfekcyjnie, a  wiadomo, ?e niektóre dzieci maj? ograniczone mo?liwo?ci. By?a te? i rado?? z pierwszych sukcesów dzieciaków w szkole. Mieszkam w pobli?u ogniska, dzieci mnie poznaj?, gdy spotykamy si? na spacerze w parku. Wspó?praca z kadr? ogniska uk?ada?a mi si? dobrze, jeste?my na bie??co w kontakcie.
                                                                                                        Marlena ?. – wolontariuszka
                                                                                                          Ognisko ZOW „Mokotów”  
0 Komentarzy · 14792 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR