Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011-2012 MOKOTÓW
2011 - 2012 MOKOTÓW
2012.06.22 Dzie? S?siada na Sielcach

alim1454.jpgW pi?tek 22 czerwca 2012 roku odby? si? Dzie? S?siada na Skwerku przy ul. Górskiej. Na dzieci czeka?y atrakcje: chodzenie na szczud?ach, k?cik malucha, animacje, warsztaty plastyczne oraz s?odki pocz?stunek. Imprez? u?wietni?y wyst?py dziewcz?t z Ogniska „Mokotów” oraz Kapela Czerniakowska.
Go?ciem specjalnym by? Pan Wiceburmistrz Piotr Boresowicz oraz Naczelnik Wydzia?u Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Pan Bogdan Piec.
zobacz foto...


2012.06.15 VIII Mokotowski Festyn Wakacyjny

alim1368.jpgVIII Mokotowski Festyn Wakacyjny odby? si? w Ogródku Jordanowskim przy ul. Ody?ca. Nasze Ognisko by?o jednym z organizatorów. Ciocia Kasia i ciocia Marta prowadzi?y konkurencje: „Uk?adanie puzzli” dla najm?odszych oraz wy?cigi w tunelu Klanza dla starszych dzieci. Wujek Kazik, ciocia Jola oraz wolontariuszki ciocia Ewa i ciocia Jola opiekowa?y si? zespo?ami ?piewaj?cymi.
Imprez? u?wietni? swoj? obecno?ci? Wiceburmistrz Dzielnicy Mokotów Pan Piotr Boresowicz oraz Naczelnik Wydzia?u Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Pan Bogdan Piec. W?ród zaproszonych go?ci by?a Dyrektor ZOW Pani El?bieta Tatarowicz oraz Kierownik OPS Pani Ewa Dobrowolska.
Festyn rozpocz?? si? o godz. 10:00 i trwa? do 14:00, dzieci mog?y bra? udzia? w konkursach na scenie, zje?d?a? na dmuchanym zamku, skaka? na trampolinie, je?dzi? na byku, pozna? technik? nornic walking i spróbowa? waty cukrowej, pomalowa? twarz oraz zdoby? piecz?tki i gad?ety od Policji i Stra?y Miejskiej.

Wszyscy ?wietnie bawili si?, czekamy na Festyn za rok!
zobacz foto...


2012.06.04 Przegl?d artystyczny dru?yn Nieprzetartego Szlaku

Od 11 lat Namiestnictwo Dru?yn Nieprzetartego Szlaku zaprasza nas do udzia?u w Przegl?dzie Artystycznym ZHP. W bie??cym roku has?o przewodnie przegl?du brzmia?o „Ze sportem za pan brat”.

17 dzieci z naszego Ogniska wykona?o prace plastyczne, a 4 dziewczynki zrobi?y prac? technik? decoupage na konkurs „podarunek dla przyjaciela” pod kierunkiem cioci Kasi Jab?o?skiej. 12 prac zosta?o nagrodzonych. Uczestnicy konkursu plastycznego i konkursu „podarunek dla przyjaciela” odebrali nagrody podczas imprezy fina?owej 4 czerwca 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki. Dziewcz?ta z naszego Ogniska wyst?pi?y podczas tej imprezy na scenie i otrzyma?y nagrody w konkursie wokalnym. Do wyst?pu przygotowa? dziewcz?ta wujek Kazimierz Zawadzki. Go?ciem specjalnym imprezy by?a uczestniczka programu X-Factor. Przegl?d zako?czy? si? s?odkim pocz?stunkiem. Dzieci by?y zachwycone !!!


2012 Zaj?cia muzyczne - co nowego w czerwcu

alim1101.jpgW Ognisku „Mokotów” wujek Kazimierz Zawadzki prowadzi w ka?dy poniedzia?ek zaj?cia muzyczne. Dziewcz?ta s? podzielone na dwie grupy wiekowe: m?odsz? i starsz?. Obecnie przygotowuj? si? do wyst?pu na Przegl?dzie Artystycznym ZHP w Ministerstwie Gospodarki oraz do Mokotowskiego Festynu Wakacyjnego w Ogródku Jordanowskim.


zobacz foto...

2012 Ogniskowy Dzie? Dziecka

alim1129.jpgW dniu 1 czerwca 2012 z okazji DNIA DZIECKA w Ognisku odby?y si? konkursy sportowe i zabawy ruchowe dla dzieci. Cho? w tym roku pogoda sp?ata?a nam figla i za oknem zabrak?o s?o?ca to i tak wszyscy ?wietnie bawili?my si?. Dla wszystkich „milusi?skich” by?y s?odkie niespodzianki, lody oraz hamburgery w wykonaniu cioci Mirki.zobacz foto...


2012 Zespó? wokalny PRINK GIRLS

img_3378.jpgDwie wolontariuszki - ciocia Ewa B?achnio i ciocia Jolanta Rojewska prowadz? w naszym Ognisku zaj?cia muzyczne, które odbywaj? si? w ka?d? ?rod?. Powsta? zespó? „PRINK GIRLS”, który tworz? Kinga, Klaudia, Dominika i Klaudia. Dziewcz?ta pod kierunkiem cioci Ewy i cioci Joli doskonal? swoje zdolno?ci wokalne i ucz? si? pod profesjonaln? opiek? ?piewa? piosenki równie? solo.
Zespó? wyst?powa? na XXV Festiwalu „Piosenka w ?widrze”, gdzie Kinga za wykonanie piosenki pt.: „Przebój” otrzyma?a wyró?nienie.
20 maja 2012 roku w Parku Sowi?skiego na Woli podczas Festynu „Korowód Wolski” dziewcz?ta brawurowo za?piewa?y „Konika na biegunach”, „Ten sen”, „ Przebój” i kilka innych piosenek.
Wyst?pi?y równie? podczas Ogniskowego Pikniku Pi?karskiego 25 maja 2012 r. w Ognisku „Starówka”, podbijaj?c serca publiczno?ci.
zobacz foto...

2012 Maj na Mokotowie

alim1076.jpgW maju 2012 roku w Ognisku „Mokotów” odby?y si? zaj?cia z „Wiza?u i stylu” oraz zaj?cia „Podró?e bez biletu” prowadzone w ramach Partnerstwa dla Mokotowa „Moje Sielce”.
Na zaj?ciach z „Wiza?u i stylu” dziewcz?ta uczy?y si? sztuki makija?u japo?skiego, hinduskiego i wakacyjnego. Dzieci mog?y te? odby? podró? bez biletu do Japonii i do Afryki – Wyspy Zielonego Przyl?dka. Wszystkim uczestnikom podoba?y si? zaj?cia, poniewa? mogli obejrze? slajdy z podró?y i zadawa? pytania Pani Geograf. Na koniec otrzyma?y upominki z motywem afryka?skim i s?odycze. Kolejne zaj?cia odb?d? si? w nowym roku szkolnym.
zobacz foto...

2012 Sport na Mokotowie

alim1060.jpgZaj?cia sportowe w naszym Ognisku odbywaj? si? w ?rody. W sezonie jesienno-zimowym dzieci korzystaj? z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 98. Je?li sprzyja pogoda to zaj?cia s? na boisku szkolnym. Ch?opcy ch?tnie graj? w pi?k? no?n?, przygotowuj?c si? do Mi?dzyogniskowej Olimpiady Sportowej.


zobacz foto...


2012.04.02 Wielkanoc

alim0961.jpgUroczysty obiad wielkanocny. Uroczysto?? rozpocz??a ciocia Jola, która wszystkich przywita?a i z?o?y?a ?wi?teczne ?yczenia. Symbolicznie podzielili?my si? gotowanym jajkiem. Smaczne i tradycyjne potrawy przygotowa?a ciocia Mira. O pi?knie udekorowan? sto?ówk? i sto?y zadba?y ciocia Kasia, ciocia Marta i dzieci. Podczas posi?ku panowa?a radosna i rodzinna atmosfera. Na koniec naszego spotkania przyby? do Ogniska „wielkanocny zaj?czek” przynosz?c ka?demu s?odk? niespodziank?.
zobacz foto...


2012.03. "W profesjonalnym studio nagra?"

img_2344a_studio.jpgW dniach 17 i 24 marca 2012 roku Kinga, Klaudia i Dominika uczestnicz?ce w zaj?ciach wokalnych prowadzonych przez cioci? Ew? i cioci? Jol? w naszym Ognisku by?y w profesjonalnym studio nagra?. Mog?y pozna? specyfik? nagrywania piosenek jak prawdziwe piosenkarki. Dziewcz?ta by?y niezmiernie zachwycone mo?liwo?ci? nagrania swojego pierwszego singla.


zobacz foto...


2012.01.27-16 "Zima w Mie?cie"

p1010332.jpg
W dniach od16 stycznia do 27 stycznia 2012 roku trwa?a akcja ZIMA W MIE?CIE.Zaj?cia odbywa?y si? codziennie w godzinach od 10:00 do 15:00. Byli?my dwa razy w kinie Kadr, w parku rozrywki Hula- Kula, w Planetarium. Uczestniczyli?my w Spartakiadzie w jednej z mokotowskich szkó?, gdy pogoda dopisywa?a zje?d?ali?my na sankach i jab?uszkach z górki w Parku Morskie Oko. W Ognisku odby?y si? warsztaty plastyczne, wiza?u i stylu, zaj?cia muzyczne, zaj?cia fotografii artystycznej w plenerze oraz profesjonalna sesja zdj?ciowa. Ka?dego dnia mogli?my liczy? na dwa smaczne posi?ki przygotowane przez cioci? Mirk?.
zobacz foto...

 

2011.12.12 Wigilia

alim0790.jpgW dniu 12 grudnia 2011 roku w naszym Ognisku odby?a si? uroczysta wieczerza wigilijna. Uroczysto?? rozpocz??a si? programem artystycznym przygotowanym przez cioci? Mart? i wujka Kazimierza, by?y Jase?ka i wspólne ?piewanie kol?d. Opraw? plastyczn? przygotowa?y ciocia Kasia i ciocia Iza. ?yczenia ?wi?teczne z?o?y?y nam ciocia Beata Dyrektor ZOW i ciocia Jola nasz kierownik potem dzielili?my si? chlebem zgodnie z nasz? mokotowsk? tradycj?. Nast?pnie odby?a si? wieczerza wigilijna, sk?adaj?ca si? z przepysznych potraw przygotowanych przez cioci? Mirk?. Odwiedzi? nas równie? ?wi?ty Miko?aj z prezentami.
zobacz foto...

2011.12.09 Gwiazdka na Mokotowie

9 GRUDNIA 2011 starsze dzieci z naszego Ogniska uczestniczy?y w Mokotowskiej Gwiazdce organizowanej przez Urz?d Dzielnicy Mokotów Centrum Handlowym Sadyba Best Mall. Organizatorzy zapewnili dzieciom mnóstwo atrakcji w postaci gier i zabaw, pocz?stunku oraz podarunków od ?w. Miko?aja. Impreza odbywa?a si? w sali gier i zabaw i trwa?a przez 3 godziny

2011.11.18 Dzie? Rodziny
_dsc1658.jpg

zobacz foto...

0 Komentarzy · 11525 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR