Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 STARÓWKA - Ekologiczna Gra Miejska
2012.09.23 - Ekologiczna Gra miejska "Bastiony Przyrody - Drzewdroidy"

Ekologiczna Gra Miejska „Bastiony Przyrody - Drzewdroidy” – zorganizowana przez Fundacj? Nasza Ziemia, w ramach podsumowania obchodów Akcji Sprz?tanie ?wiata, przebiegaj?cej pod has?em „Kocham, lubi?, szanuj?... nie ?miec?" oraz programu „Po Stronie Natury”.

 23 wrze?nia 2012 ogniskowa dru?yna pod nazw? „Farszawskie Wistaszki” w sk?adzie”: Natalia K., Ola D. i Mateusz W. – kapitan ciocia Ma?gosia wyruszy?a z Placu Na Rozdro?u, by wcieli? si? w za?og? Drzewdroida i ratowa? wirtualne miasto  Katastrofolis przed zagro?eniami.

W grze wyst?powa?o kilka rodzajów katastrof: smog, powód?, osuwisko, ocieplenie.

Zadaniem naszej dru?yny by?o „zdobywanie drzew”, które mogliby?my zasadzi?, by zapobiec owym katastrofom. By zdoby? „drzewa” musieli?my wykonywa? ró?ne zadania.

Pierwsze zadanie wzi??a na siebie Natalia – z wielk? precyzj? i w skupieniu, ostro?nie manewruj?c sznurkami musia?a przeprowadzi? po specjalnej – dosy? dziurawej planszy pi?eczk? pingpongow?. Wiatr nie u?atwia? tego zadania.

Drugie zadanie pokonali?my wspólnie – by?a to mega plansza do gry w kropki. Musieli?my pokona?  organizatork?. Oczywi?cie byli?my o niebo lepsi.

Trzecie zadanie polega?o na obs?udze robota do sortowania ?mieci. By?a to wymy?lna konstrukcja, wymagaj?ca wspó?pracy ca?ego zespo?u, Mateusz jako najsilniejszy trzyma? robota, a ciocia z Ol? i Natali? w odpowiedni sposób obs?ugiwa?y przy pomocy linek rami? robota i szczypce ?api?ce ?mieci. To by?o trudne !!! Jako? nam si? uda?o, szkoda, ?e nikt nam filmu nie nakr?ci?, bo by?oby si? z czego po?mia? . R?ce bola?y od sznurków, a po zako?czonym zadaniu powiedziano nam, ?e mogli?my skorzysta? z le??cych obok, wcze?niej przygotowanych przez organizatora r?kawiczek…

Czwarte zadanie wymaga?o du?o my?lenia i kombinowania. Na planszy zobaczyli?my rozk?ad mieszkania, a w nim, ró?ne zadania do wykonania. Wykonywanie zada? wi?za?o si? ze zdobywaniem punktów w postaci energii, b?d? te? utrat? energii. Trzeba by?o dobrze zaplanowa?, co op?aca si? zrobi? i w jakiej kolejno?ci. Chwilami mieli?my ró?ne pomys?y, ale zawsze udawa?o si? znale?? kompromis, zadanie zaliczyli?my.

W sumie zdobyli?my 22 punkty. Nie starczy?o nam czasu na zaliczenie ostatniego zadania polegaj?cego na budowie wodoci?gu.

Dzi?kujemy organizatorom za pomys?owe zadania i fajn? zabaw?.

Przed przyst?pieniem do Gry uda?o nam si? zobaczy? przygotowania go wy?cigu mydelniczek – czego to ludzie nie wymy?l?…


foto.jpgzobacz foto...
0 Komentarzy · 12146 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR