Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2013 ZOW I Warszawska Strefa Rodziny
2013 lipiec - sierpie? - I WARSZAWSKA STREFA RODZINY -  Przystanek Stara 4

                              strefa_rodziny.jpg     
                 
                                                         29 - 30 czerwca 2013 r.
                                                            OGNISKO BIELANY

     29 czerwca w organizacj? Warszawskiej  Strefy Rodziny w??czyli si? Przyjaciele i Rodzina Karola Borkowskiego z Chomiczówki . W ten sposób wszyscy chcieli?my uczci? Jego pami??. Karol by? wieloletnim wolontariuszem w ognisku Bielany. Swoj? przygod? z nami rozpocz?? w 2008 roku, czynnie uczestnicz?c w licznych ogniskowych imprezach.
   
W Warszawskiej Strefie Rodziny w tym dniu  wzi??o udzia? ponad 100 wolontariuszy, tzw. "Grupa Karola". Wielu z nich prowadzi?o stanowiska w strefie aktywno?ci. By?y to:
 
- mój pierwszy makija? - malowanie twarzy, 
- stylizacja fryzur,
- s?odkie kulinaria z babk?,
- pakowanie prezentów,
- k?cik produkcji muzycznej,
- pokaz break-dance i nauka podstawowych kroków ta?ca,
- floret dla dzieci,
- graffiti na p?ótnie,
- dyskoteka dla dzieci - Akademia Pana Kleksa.

     W tym dniu go?cili?my równie? funkcjonariuszy Stra?y Miejskiej i Policji. Zaproszone s?u?by przygotowa?y aktywno?ci p.n . "Bezpieczne wakacje".

    
30 czerwca to drugi dzie? Strefy. Tym razem w prowadzeniu pikniku pomogli nam nasi wychowankowie i rodzice oraz zaprzyja?nieni wolontariusze prowadz?c stoiska aktywno?ci
- malowanie twarzy,
- decoupage,  
- quling - czyli papierowe wariacje,
- makronowe korale,
- gipsowe figurki,
- zak?adki do ksi??ek
- szablonowe wzory.

Przez te dwa dni odwiedzi?o nas ponad 1600 osób !!!

Warszawska Strefa Rodziny to równie? Strefa Malucha, Strefa Relaksu, trampolina i wypo?yczalnia sprz?tu sportowego.

                                                                PODZI?KOWANIA
Dzi?kujemy Wszystkim za zaanga?owanie i pomoc w prowadzeniu Warszawskiej Strefy Rodziny !

Szczególne podzi?kowania sk?adamy Mamie Karola - Pani Hanny Borkowskiej , Jego Rodzinie i Przyjacio?om (w tym dniu Wolontariuszom) i osobom zaanga?owanym w przygotowania do Strefy, darczy?com i pozosta?ym.

Dzi?kujemy równie?:Komendantowi Rejonowej Policji Warszawa1 - m?odszemu inspektorowi S?awomirowi Piekucie, aspirantowi Marcinowi ?urawskiemu, m?odszemu aspirantowi Adamowi Ziembie, sier?antowi sztabowemu Ewie Krusiewicz

Dzi?kujemy pracownikom Referatu Profilaktyki Stra?y Miejskiej - Marcie Bachórz, Barbarze Zbroi?skiej, Beacie Tempczyk, Krzysztofowi Nyc

Dzi?kujemy Sylwii Matuszak, Justynie Zabierzowskiej, Emilii Kosiorek, Stanis?awie Zemburze, Jackowi Baranowskiemu, Wojtkowi ?mudzie - Trzebiatowkiemu, Mi?oszowi Tokarczykowi, Krzysztofowi Woszczykowi, Konradowi Ciesielskiemu, Miko?ajowi Papli?skiemu.

Dzi?kujemy Darii, Oli, Magdzie, Stasiowi, Monice, Iwonie, Ani, Darkowi, Mateuszowi - wychowankom ogniska "Bielany". 

foto.jpg
zobacz foto...
 

                                                                 6 – 7 lipca 2013
                                                OGNISKO GOC?AW I OGNISKO PRAGA

    Dzisiejsz? Stref? Rodziny przygotowa?y:  Ognisko "Goc?aw", Ognisko "Praga" oraz pracownicy CP? BASTION, a tak?e grono wolontariuszy, Rodzice wychowanków i sami wychowankowie".

     Trudno w jednym zdaniu napisa? co dzia?o si? podczas tych dni !!! A dzia?o si? wiele ...
    
Grunt to pogoda ...
    
Po pierwsze pogoda ducha pracowników ZOW, jak i wolonatriuszy oraz pogoda – "ta na niebie", (by?a rewelacyjna !)
     Jedno, jak i drugie to podstawa wszelkich zespo?owych dzia?a?, a w szczególno?ci tych realizowanych w plenerze.

    
Strefy, atrakcje, odpoczynek i relaks ...Tradycyjnie funkcjonowa?y stanowiska, tzn. "Strefa Malucha" oraz "Strefa Aktywno?ci" i "Strefa Relaksu". Tym, którzy jeszcze nie odwiedzili "WSR Przystanek Stara 4" – wyja?ni?, i? :

   "Strefa Malucha" to kompleks rekreacyjno-zabawowy dla najm?odszych, gdzie oprócz ró?nego rodzaju gier, zabawek edukacyjnych i innych rozmaito?ci dla dzieci, "królowa?a" trampolina."
   Strefa Relaksu" to miejsce, gdzie mo?na wypocz?? na le?akach, pogra? w gry planszowe, porozmawia?...
   Natomiast "Strefa Aktywno?ci" to ogrom przeró?nych form rekreacyjno-sportowych, gdzie bez trudu ka?dy znajdzie cos dla siebie i swej rodziny – tradycyjnie dzia?a?a wypo?yczalnia sprz?tu sportowego, na zainteresowanych czeka? stó? do ping-ponga, boisko do pi?ki siatkowej, bramki...

     Ognisko "Praga" zasili?o jeszcze bardziej "Stref? Aktywno?ci" – proponowanymi przez siebie atrakcjami pod nazw? "Energetyczne zabawy", a w nich m.in.:

- Pi?ka na uwi?zi
- Plansza zr?czno?ciowa
- Labirynt
- Mini szczud?a
- Gra w boule
- Rzutki do tarczy. 

    
Dla odpoczynku mo?na by?o odwiedzi? "K?cik Plastyczny" prowadzony przez Ognisko "Goc?aw", gdzie pierwszego, jak i drugiego dnia – warszawskie rodziny mog?y tworzy? arcydzie?a, a w?ród nich:
 
 
- Ozdoby z masy solnej (figurki ozdobione cekinami i koralikami, pomalowane farbami),
- "U?miechni?te Gnieciuchy" (ka?dy inny, kolorowy z balonika i m?ki),
- Malowanie twarzy (ozdobne wzorki na twarzach i r?czkach naszych milusi?skich)
- TYM ZAJ??A SI? PRAWDZIWA SPECJALISTKA, PANI ELA ZAWADZKA Z GALERII "SZUFLADA" -> ZA CO OGROMNIE DZI?KUJEMY !!!
- Zwierz?tka z balonów modelin (pi?knie wykr?cane baloniki na kszta?t zwierz?tek),
- Makaronowa bi?uteria (korale ma?e i du?e pomalowane farbkami). 

    
By? i  Tuwim...

  
Ogromn? popularno?ci? cieszy?o si? tak?e stoisko przygotowane i prowadzone przez  Ognisko "Goc?aw", a nazwane "Rodzina Tuwima", gdzie mali i duzi warszawiacy mogli w??czy? si? w przygotowanie WIELKIEJ KSI?GI RODZINY TUWIMA .
    
Idea tworzenia wspomnianej Ksi?gi zrodzi?a si? z ch?ci wsparcia ma?ych pacjentów jednego z warszawskich szpitali , którzy choruj?c i przebywaj?c na oddziale dzieci?cym – nie mog? cieszy? si? wakacjami, s?o?cem, nie mog? bawi? si? na podwórku czy przyj?? z rodzicami np. do naszej Warszawskiej Strefy Rodziny. By da? odrobin? rado?ci i przeciwstawi? si? nudzie, a przede wszystkim zach?ci? dzieciaki do czytania przecudownych wierszyków s?ynnego poety Juliana Tuwima – postanowili?my pozytywnie wykorzysta? wielki potencja? dzieci i ich rodziców do przygotowania ilustracji do wierszyków poety.

    
Tak wi?c najpierw dzieci mog?y wybra? sobie ksi??eczk? z ulubionym wierszykiem (lub tym, którego jeszcze nie znaj?, a chcia?yby pozna? ! ), nast?pnie przy stoliku lub na kocyku czytali go wspólnie (dzieci - rodzicom lub cz??ciej rodzice – dzieciom:). Ostatnim krokiem by?o wspólne narysowanie ilustracji do wiersza. Wszystkie zebrane ilustracje wraz z dedykacjami, pozdrowienia dla ma?ych pacjentów ( a by?o ich oko?o 400 !!! ) zosta?y z?o?one do specjalnego segregatora, sk?d pó?niej pi?knie przygotowane, w formie ksi??eczki – trafi? do r?k ma?ych pacjentów.

                                                                    PODZI?KOWANIA

W sobot? 6 lipca odby? si? tak?e warsztat capoeiry, prowadzony przez Fundacj? Sport i Zdrowie !!!  Za co bardzo DZI?KUJEMY !!!                          

SERDECZNIE DZI?KUJEMY WARSZAWSKIM RODZINOM 
  ORAZ TURYSTOM ZA PRZYBYCIE NA NASZ WEEKEND !!!                        

DZI?KUJEMY ZA W??CZENIE SI? DO NASZYCH DZIA?A?, 
 A  W SZCZEGÓLNO?CI DO TWORZENIA WIELKIEJ KSI?GI RODZINY TUWIMA !!!   

DZI?KUJEMY WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM, RODZICOM NASZYCH WYCHOWNKÓW
   ORAZ WYCHOWANKOM, KTÓRZY W??CZYLI SI? W PROWADZENIE NASZEJ STREFY

foto.jpg
zobacz foto...
 


                                                               13-14 lipca 2013
                                                              Ognisko "Ok?cie"

foto.jpg
zobacz foto...
 
                                                                20-21 lipca 2013
                                                              Ognisko "Mokotów"

Ognisko "Mokotów", pracownicy CP? Bastion i ZOW, Stra? Miejska z Mokotowa, wolontariusze z PCK, z Fundacji Kultury "Papierowy Motyl", z Fundacji Sport i Zabawa, wolontariusze od zaprzyja?nionej Pani Beaty oraz nasi wychowankowie zorganizowali i poprowadzili w dniach 20 i 21 lipca 2013 "WARSZAWSK? STREF? RODZINY - PRZYSTANEK STARA 4",która jest projektem w ramach Programu Rodzina m. st. Warszawy.

Naszym tematem przewodnim by?y:

                                  "RODZINNE SPOTKANIA Z WIERSZAMI JULIANA TUWIMA"

ATRAKCJE:

Strefa Malucha - przygotowana z my?l? o najm?odszych dzieciach, a w niej: zabawki edukacyjne, domki, basen z pi?eczkami, hu?tawki, igloo, zje?d?alnia, trampolina ect.

Strefa Relaksu - mo?na wypocz?? i poleniuchowa? na le?akach i kocach, schroni? si? przed s?oneczkiem w cieniu drzew, zagra? w gry planszowe, poczyta? "milusi?skim" ksi??eczki, porozmawia? ect.

Strefa Aktywno?ci - tu nikt si? nie nudzi?

W ofercie by?o:

- rodzinne spotkania z wierszami Tuwima, czyli czytanie wybranych wierszy, rodzic pomaga? w
czytaniu m?odszym dzieciom, pytania quizowe, na które odpowiada?o dziecko
- kolorowanie zak?adek z bohaterami z wierszy Tuwima
- mini - teatrzyk
- "ciachomania ", czyli dekorowanie ciastek
- eko-laleczki i eko-samochody
- kwiaty z filcu
- projektowanie i wykonanie bi?uterii - kolczyków, bransoletek, wisiorków, korali
- wakacyjna wyspa
- origami
- zwierz?ta z balonów
- malowanie balonów
- malowanie twarzy
- kolorowanki
- uk?adanki i warszawskie puzzle

Stra? Miejska
- Panowie prowadzili rozmowy na temat bezpiecze?stwa,
- przypominali o alarmowych telefonach,
- dla najm?odszych mieli kolorowanki edukacyjne

Wolontariusze z PCK
- prowadzili pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej w niebezpiecznych sytuacjach
- uczyli jak udziela? pomocy poszkodowanym i rannym,
- rodzice i dzieci mogli po?wiczy? na fantomie sztuczne oddychanie,
- malowali twarze,
- puszczali ogromne ba?ki
- prowadzili zabawy ruchowe i konkursy

Wolontariusze z Fundacji Kultury "Papierowy Motyl"
- wspólnie z dzie?mi pisali bajki
- prowadzili warsztaty literackie
- zorganizowali spotkanie z pisark?
- prowadzili zaj?cia plastyczne

Wolontariusze od pani Beaty
- prowadzili zabawy ruchowe i konkursy
- uczyli wykonywania zabawek z materia?ów recyklingowych

Wolontariusze z Fundacji Sport i Zabawa
- nauka i pokaz capoeiry

                                                                PODZI?KOWANIA
WSZYSTKIM SERDECZNIE DZI?KUJEMY
czyli:

WARSZAWSKIM RODZINOM I TURYSTOM, ?E W WEEKEND ODWIEDZILI WARSZAWSK? STREF? RODZINY

Ciociom: Klaudii, Hani, Danusi, Basi, Agnieszce, Marii, Ewie
Wujkom: Marcinowi, Tomkowi, Zbyszkowi
Panom ze Stra?y Miejskiej

Wolontariuszom:
z Warszawskiej M?odzie?owej Grupy Wolontariusza PCK
z Fundacji Kultury "Papierowy Motyl"
z Fundacji Sport i Zabawa
od zaprzyja?nionej Pani Beaty
Wolontariuszkom: Ani, Monice, Kasi
Wychowankom naszego Ogniska "Mokotów"

foto.jpg
zobacz foto...
 
                                                            27 - 28.07.2013
                                                        Ognisko
                                                           03 - 04.07.2013
                                                       Ognisko
   
                                                          10 - 11.08.2013
                                                       Ognisko "Muranów"

Napisali o Projekcie:
-
 Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (facebook)
- Urz?d m.st. Warszawy
- ?ycie Warszawy
- Polityka spo?eczna Urz?du m.st.Warszawy
- Czas dzieci
- Go?? Warszawski
- Urz?d Dzielnicy Targówek
- Urz?d Dzielnicy W?ochy
- ?ródmie?cie
- Bemowo
- TVP Warszawa
- i-Mazowsze
- Urz?d Dzielnicy Weso?a
- Katalog stron internetowych ??obków warszawskich
- serwis biura edukacji
0 Komentarzy · 12367 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR