Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 26-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 - 2013 WYDARZENIA w ZOW
2012 - 2013 WYDARZENIA w ZOW
2013. sierpie? - lipiec WARSZAWSKA STREFA RODZINY - Przystanek Stara 4 - relacje :
29-30.07.2013Fabryka pomys?ów
Bezpieczne wakacje
03-04.08.2013Morska przygoda
06-07.07.2013Energetyczne zabawy
Rodzina Tuwima
10-11.08.2013Wakacyjny Klub Podró?nika
13-14.07.2013Rodzinne malowanki17-18.08.2013?piewa? ka?dy mo?e
(foto...)
20-21.07.2013Rodzinne spotkania z wierszami Tuwima24-25.08.2013Zakr?? si?
27-28.07.2013Dla ka?dego co? mi?ego31.08-1.09.2013Prawdziwi przyjaciele s? w?ród nas !
2013. sierpie? - lipiec Wakacyjne wyjazdy wychowanków ZOW (czytaj wi?cej...)
2013.06.15 "?ródmiejski Festyn Rodzinny" wspó?organizowany przez Ogniska ZOW - "Starówka" i "Stara Prochownia"
2013.06.14 "9 Mokotowski Festyn Wakcyjny 2013" wspó?organizowany przez Ognisko ZOW "Mokotów"
2013.06.08 "Poznaj s?siada" - Festyn Rodzinny wspó?organizowany przez Ognisko ZOW "Marymont"
2013.06.07 "Dzieci?cy Festiwal Zabawy we W?ochach" wspó?organizowany przez Ognisko ZOW "Ok?cie"
2013.05.26 "Majówka na Skarpie" - warszawski Piknik Rodzinny w ZOW, organizowany we wspó?pracy z Drog? Kultury – nieformaln? organizacj? instytucji, stowarzysze? i przedsi?biorstw, które maj? siedziby na skarpie wi?lanej.
2013.05.20-04.16 Projekt pn. "Warszawa moim przyjacielem - skutecznym nauczycielem" organizowany przez Ognisko ZOW "Goc?aw
2013.04.24 II Konkurs Literacki ZOW pn. "Moja godzina dla Ziemi".
2013.04.18 Impreza integracyjna dla wychowanków Ognisk pn. "Dziewczyny i ch?opaki - ubaw nie byle jaki", organizowana przez Ognisko ZOW "Muranów".
2013.04.17-06.30 Konkurs plastyczny po?wi?cony 80 - leciu dzia?alno?ci Ogniska Wychowawczego „Praga”- czytaj wi?cej...
2013.03.13-2013.02.11 XV Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim
2013.02.21 Jubileusz 20-lecia Ogniska ZOW "Mokotów"
2013.02.09-01.28 "Zima w mie?cie" w Ogniskach ZOW :
28.01.-01.02. Goc?aw, Grochów,Ok?cie,Praga
28.01.-06.02.Mokotów
28.01.-08.02.MarymontMuranów.Starówka i Stara Prochownia

- "Zima na Starej"
28.01-09.02 Bielany
2012.12.20-12 Wigilie ogniskowe
12.XII - Ognisko ZOW "Praga"18.XII - Ognisko ZOW "Ok?cie"
12.XII - Ognisko ZOW "Grochów"18.XII - Ognisko ZOW "Starówka"
13.XII - Ognisko ZOW "Mokotów"19.XII - Ognisko ZOW "Goc?aw"
15.XII - ZOW 20.XII - Ognisko ZOW "Bielany"
17.XII - Ognisko ZOW "Marymont"20.XII - Ognisko ZOW "Stara Prochownia"
18.XII - Ognisko ZOW "Muranów"
2012.12.15 Spotkanie Wigilijne pracowników Zespo?u Ognisk Wychowawczych w Ognisku ZOW "Grochów".
2012.12.15 Ognisko ZOW "Praga" oraz wolontariat pracowniczy PZU zorganizowali integracyjn? imprez? miko?ajkow? dla wychowanków Ogniska "Praga".
2012.12.15 W Ognisku ZOW "Marymont" zako?czono projekt pn. "Moja pierwsza praca", realizowany od 1 listopada 2012. W trakcie realizacji projektu wychowankowie Ogniska przygotowywali prace plastyczne na aukcje i kiermasze ?wi?teczne w Muratorze, Banku BG? oraz SAS Institute.
2012.12.15 W Ognisku ZOW "Bielany" odby?a si? akcja z udzia?em wolontariatu pracowniczego z 3 firm - Orange, Kredyt Bank i Prowident oraz pracowników i wychowanków Ogniska. Inicjatorem i wspó?organizatorem akcji by?oCentrum Wolontariatu w Warszawie. W czasie akcji odby?o si? m.in. malowanie pomieszcze? i drzwi, monta? sprz?tu i mebli kuchennych.
2012.12.14 W Ognisku ZOW "Stara Prochownia" odby?o si? uroczyste spotkanie ze ?wi?tym Miko?ajem ! Z tej okazji dzieciaki z Ogniska przygotowa?y dla rodziców i opiekunów przedstawienie pt. "Ja? i Ma?gosia".
2012.12.14 Wigilia dla organizacji pozarz?dowych w Ognisku ZOW "Bielany"
2012.12.14 W Klubie Malucha, dzia?aj?cym w Ognisku ZOW "Mokotów" odby?o si? ?wi?teczne spotkanie integracyjne dzieci i rodziców
2012.12.09 Ognisko ZOW "Grochów" wzi??o udzia? w Integracyjnym Spotkaniu Miko?ajkowym na zaproszenie Banku PKO BP.
2012.12.08 Wychowankowie Ogniska ZOW "Praga" wzi?li udzia? w pokazie fina?owym umiej?tno?ci zdobytych na warsztatach b?bniarskich w ramach projektu "Praga Obywatele".
2012.12.07
II ogniskowy Dzie? Wolontariusza
2012.12.06 Wychowankowie Ogniska ZOW "Bielany" wzi?li udzia? w okoliczno?ciowym spotkaniu miko?ajkowym organizowanym przez Urz?d Dzielnicy Bielany - Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia dla podopiecznych placówek opieku?czo - wychowawczych wsparcia dziennego dzia?aj?cych na terenie Dzielnicy Bielany.
2012.12.06 Ognisko ZOW "Starówka" wzi??o udzia? w Miko?ajkowej Grze Miejskiej, zorganizowanej przez wolontariuszy Ogniska "Starówka" pod kierunkiem Izy Kwa?niak. Gra odby?a si? w rejonie Starego i Nowego Miasta.
2012.12.06 Ognisko ZOW "Mokotów" wzi??o udzia? w imprezie miko?ajkowej w Teatrze "Druga Strefa". Wydarzeniem dnia by?a premiera p?yty nagranej przez dzieciaki z Domu Dziecka
2012.12.05
W Ognisku ZOW „Goc?aw” odby?o si? podsumowanie projektu pn. "Pokocha? zwierzaka - to ?atwe dla dzieciaka", realizowanego w Zespole Ognisk Wychowawczych od 25 pa?dziernika 2012.
2012.12.04
Ognisko ZOW "Mokotów" wzi??o udzia? w projekcie pn. "Niepe?nosprawni Dzieciom", dzia?aj?cego pod patronatem Powszechnej Akademii M?odzie?y. Celem projektu by?o w??czenie niepe?nosprawnych wolontariuszy w dzia?ania na rzecz spo?ecze?stwa.
2012.12.03 Ognisko ZOW "Bielany" wzi??o udzia? w uroczystym spotkaniu z okazji X Biela?skiego Dnia Wolontariusza zorganizowanym przez
Zarz?d Dzielnicy Bielany w sali widowiskowej Urz?du Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
2012.11.30 W ramach projektu "Podaj dalej", Ognisko ZOW "Praga" uczestniczy?o w spektaklu teatralnym w Teatrze "Lalka", w którym wyst?pi?a wychowanka Ogniska.
2012.11.30 W budynku ZOW przy ul Starej 4, odby?a si? akcja z udzia?em wolontariatu pracowniczego General Electric Volunteers. W trakcie akcji zosta?y pomalowane m.in. pomieszczenia wspólne dla Ognisk ZOW - "Stara Prochownia" i "Starówka"(hol dolny) oraz pomieszczenia CP? Bastion.
2012.11.23 Piknik Rodzinny w Ognisku ZOW "Mokotów"
2012.11.20 Wychownkowie Ogniska ZOW "Praga" wzi?li udzia? w spotkaniu z Pani? Ew? Chotomsk? - wspó?za?o?ycielk? dzieci?cego zespo?u "Fasolki", znan? z telewizyjnych programów, tj. "Tik Tak", "Fasola", "Ciuchcia". Spotkanie odby?o si? w Domu Kultury Praga przy ul. D?browszczaków.
2012.11.17 Ognisko ZOW "Mokotów" wzi??o udzia? w Grze Miejskiej pn. "Nordic walking dla seniorów i juniorów" realizowanej przez Dzielnic? Mokotów w ramach projektu "??czenie Pokole?". Impreza odby?a si? w Parku Morskie Oko a zako?czy?a wspólnym grilowaniem w Ognisku.
2012.11.16 ?wi?to Pracownika Socjalnego w Zespole Ognisk Wychowawczych. Wyst?pienie Dyrektora ZOW nt. - " Formy pracy opieku?czej, specjalistycznej i podwórkowej w dzia?alno?ci ZOW w r.szk. 2012-2013"
2012.11.14 W Ognisku ZOW "Stara Prochownia" odby?o si? I spotkanie z cyklu "Bezpieczne Dziecko", realizowanego we wspó?pracy z Policj?.
2012.11.05 Wizyta studyjna przedstawicieli wolontariatu pracowniczego PZU oraz Centrum Wolontariatu w Zespole Ognisk Wychowawczych.
2012.11.04-03
Wychowankowie Ogniska ZOW "Ok?cie" na zaproszenie Fundacji "Sport i Zdrowie", wzi?li udzia? w pokazie Capoeiry. W czasie dwudniowych, weekendowych spotka? poznawali kultur? Capoeiry oraz znanego brazylijskiego mistrza capoeiry.
2012.10.20 "Jesienne Zajawki" - integracyjna impreza RODZINNA, organizowana w Ognisku ZOW "Starówka", metodami aktywizuj?cymi pedagogiki zabawy
2012.10.10 Rozstrzygni?cie konkursu pt.:"Bezpieczne wakacje" og?oszonego przez pracowników Orange Polska S.A.,w ramach wolontariatu pracowniczego w Ognisku ZOW "Bielany"
2012.09.27 Jubileusz 10-lecia Ogniska ZOW "Marymont".
czytaj o historii Ogniska...
obejrzyj prezentacj? ...
2012.09.24 Na ?oliborzu rusza Program Podwórkowych Animatorów
2012.09.15 Akcja wolontariuszy z Kompanii Piwowarskiej w Ognisku ZOW "Muranów".
W czasie akcji zosta?y pomalowane pomieszczenia Ogniska i zamontowane zosta?y nowe meble, g?ównie kuchenne. Clou akcji stanowi?y integracyjne zaj?cia plastyczne pod kierunkiem pracowników ZOW Ognisko "Bielany". Wspó?organizatorem akcji by?o Centrum Wolontariatu w Warszawie.
2012.09.15 Ognisko ZOW "Mokotów" wzi??o udzia? w III Sieleckim Festynie S?siedzkim. Wydarzenie by?o kontynuacj? dzia?a? w ramach projektu "Sezon na Sielce" Partnerstwa dla Mokotowa "Moje Sielce".
2012.09.15 Wychowankowie Ogniska ZOW "Starówka" wzi?li udzia? w grze miejskiej pn. "Odkrywcy warszawskich legend" na zaproszenie Fundacji ARTE .
2012.09.06 Akcja promocyjna idei wolontariatu pracowniczego na rzecz podopiecznych ZOW, w?ród pracowników Kompanii Piwowarskiej. Wspó?organizatorem akcji by?o Centrum Wolontariatu w Warszawie.
2012.09.03 Rozpocz?cie roku ogniskowego (ju? po raz 84-ty)
2012.09.01 Pi?te urodziny strony internetowej www.zow.pl ( czytaj wi?cej... )
LATO W ZOW
Lato w Mie?cieObozy letnie
OGNISKOTERMIN w godz.:OGNISKOMIEJSCETERMIN
Bielany02-20.07.2012 8.00-16.00MokotówUstka 01.07-14.07.
Goc?aw02-13.07.20129.00-16.00BielanySztutowo 22.07.-02.08
Muranów02-13.07.201210.00-16.00St.ProchowniaKlewki 30.06.-11.07.
Praga02-13.07.20129.00-15.00GrochówLidzbark 06.08.-17.08
Starówka27-31.08.201210.00-15.00Ok?cieUstronie Morskie 02.07.-11.07
MarymontSupienie 02.07.-14.07.
StarówkaSopotnia Wlk.01.07.-14.07.
mi?dzyogniskowySopotnia Wlk. 14.07.-27.07.

0 Komentarzy · 12665 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR