Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-08-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2014 ZOW - MAJÓWKA RODZINNA
2014.05.25 "MAJÓWKA NA SKARPIE" - Majówka Rodzinna w ZOW
foto.jpg   zobacz foto...

p1080567.jpgTeren Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 otworzy? dzi? szeroko swoje podwoje dla warszawskich rodzin z dzie?mi  i turystów. „Majówka Rodzinna” przyci?gn??a do nas t?umy milusi?skich z rodzinami !

Zespó? Ognisk ju? po raz drugi przy??czy? si? do wspania?ego wydarzenia plenerowego „Majówka na Skarpie”, organizowanego przez nieformaln? Koalicj? Droga Kultury na Skarpie. 

Dla najm?odszych oraz  ich opiekunów przygotowano mnóstwo atrakcji, a ?e i pogoda nam dzisiaj bardzo by?a przychylna, ch?tnych do udzia?u w proponowanych zabawach nie zabrak?o przez ca?y czas trwania majówki.  Ka?dy znalaz? dla siebie jakie? dzia?anie, które go zafascynowa?o na d?u?szy czas !!! 

p1080531.jpgBy?y wi?c zabawy plastyczne:
»„Wiosenna Fabryka Pomys?ów” – ró?nobarwne kwiaty i ptaki z wykorzystaniem  bibu?kowych serwetek
»„Wydzieranki Niespodzianki” – pi?kne obrazki z kawa?eczków barwnej krepiny
»„Zwierzaki Klipsiaki” – pomys?owe zapinki z klamerek do bielizny
»„Weso?a Rodzinka” –  kartonowe weso?e podobizny cz?onków rodziny z wykorzystaniem plastikowych s?omek do napojów. 

p1080573.jpgBy?o sportowo:
»„ Hula Hop – zrób ten skok” – intryguj?cy tor przeszkód z kó? do hula hop
»„Wariacje z pi?k?” – zaanga?owanie dla nóg, ale i g?owy.
»„Trampolina” – tu, jak zwykle, du?a kolejka ch?tnych do poskakania ! 
p1080546.jpgBy?o zr?czno?ciowo:
»„Energetyczne zabawy” – tenis, intelektualno-adrenalinowe labirynty, sztuczki kuglarskie
»„Balonikowo” – i tu znowu kolejka ch?tnych do nauczenia si? tworzenia fantastycznych zwierz?tek z pod?u?nych baloników !
»„Stare i nowe zabawy podwórkowe” – tu, m.in. obl??enie najm?odszych uczestników prze?ywa? Mega Conect. Wrzucanie kolorowych kr??ków do otworków i wysypywanie ich ponownie, okaza?o si? tym, co „malutkie tygryski lubi? najbardziej”, ale nie tylko to…, bo –
p1080528.jpg»„Rodzinne Porz?dki” te? znalaz?y swoich fanów ! Rzut skarpetk? do kosza na bielizn?, czy wielkie po?owy w ma?ej wannie cieszy?y si? nies?abn?cym powodzeniem.
»„Mega Ba?ki Mydlane” – to ju? prawie sta?y punkt programu naszych Pikników, tak jak i zabawy animacyjne z chust? Klanzy. To zawsze dzia?a na wyobra?ni?!  
p1080535.jpgPrzez ca?? Majówk? Rodzinn? dzia?a?a Maluszkowa Kraina – a tu same atrakcje dla milusi?skich :
zr?czno?ciowe tory przeszkód, mini szczud?a, puzzle, ksi??eczki, kolorowanki, pi?ki, zabawki, gry zr?czno?ciowe, itd., itd., itd…! Dzieciaczki by?y zachwycone !!!

Zm?czeni pogod? i intensywno?ci? atrakcji rodzice, mogli odpocz?? w cieniu, na le?aczkach, ale niektórzy tylko przez chwil?… bo ju? ich pociechy ci?gn??y za r?k? do punktu, gdzie mo?na by?o gratisowo skosztowa? super s?odkiej waty cukrowej. Jej zapach rozchodzi? si? po ca?ym terenie!           

Oj, dzia?o si? dzisiaj, dzia?o ! Nieprawda? ?!
 

To by?a naprawd? udana impreza – dzi?ki pomys?odawcom (Droga Kultury), organizatorom tej imprezy (wszystkie Ogniska ZOW i O?rodek Pedagogiki Ulicy), wolontariuszom, uczestnikom i pogodzie !

                                                                                     
wszystkim wam – OGROMNE DZI?KI !!! 

Dla Zespo?u Ognisk – „Majówka na Skarpie” mia?a du?e znaczenie – aktywnie uczestniczyli?my w du?ym, integruj?cym warszawiaków, wydarzeniu kulturalnym, ale te? my sami dali?my si? lepiej pozna?.

Go?cie imprezy interesowali si? nasz? dzia?alno?ci?, zadawali du?o pyta?…

Specjalnie dla osób chc?cych lepiej pozna? histori? i dzie? dzisiejszy Ognisk, uruchomili?my k?cik historyczny prowadzony przez przedstawiciela Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Mo?na tu by?o dowiedzie? si? wi?cej o naszym za?o?ycielu i patronie oraz kupi? ksi??ki o „Dziadku” i ogniskach.

O aktualnej dzia?alno?ci Zespo?u Ognisk mo?na by?o przeczyta? w pi?knie wydanym folderze, a je?li kto? chcia? sprawdzi? swoj? wiedz? o ZOW – móg? dodatkowo przeczyta? komiks, rozwi?za? krzy?ówk?, itp. W tym punkcie mo?na by?o liczy? na pomoc przedstawicieli O?rodka Pedagogiki Ulicy.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy?y si? te? wszelkie informacje na temat Klubów Malucha i Rodzica, dzia?aj?cych przy prawie ka?dym z Ognisk ZOW. Zw?aszcza  mamusie przebywaj?ce na urlopach wychowawczych mówi?y, ?e ch?tnie bra?yby udzia? w bezp?atnych, kreatywnych spotkaniach z innymi mamami i ich pociechami pod fachowym okiem psychologów i pedagogów. Tak przynajmniej deklarowa?y…

Wszystkich zainteresowanych odsy?amy na nasz? stron? internetow? www.zow.pl . Tam znajdziecie Pa?stwo wszystkie potrzebne informacje dotycz?ce Klubów (adresy, telefony, kontakt). 

Na zako?czenie Majówki Rodzinnej wiele osób pyta?o nas, kiedy b?dzie nast?pna… ? 
Odpowiadamy – IV Majówka na Skarpie – b?dzie za rok ! 

A tymczasem…  

                            Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
                                                                   serdecznie zaprasza
                                                       wszystkie rodziny z ma?ymi dzie?mi
                                  na ul. Star? 4 (
?ródmie?cie) oraz ul. ?rodkow? 9 (Praga Pó?noc),
 

                                                      na  Warszawsk? Stref? Rodziny 
                                              w ka?dy wakacyjny weekend (
sobota, niedziela) 
                                                                  w godz. 11.00-18.00.

I tak od maja  a? do wrze?nia !!! Te? b?dzie si? dzia?o…! 


Inauguracja dzia?a? ju? wkrótce !

- 31 maja 2014 od godz. 11.00 ul. Stara 4
- 28 czerwca 2014 ul. ?rodkowa 9 
                                                                                            ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!  
                                                                                         -
Zespó? Ognisk Wychowawczych

Autor: Mira Radomska   
0 Komentarzy · 9490 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR