Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

[Rozmiar: 418 bajtów]WitamyWITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZESPO?U OGNISK WYCHOWAWCZYCH
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI? Z:
- NASZ? HISTORI?, WSPOMNIENIAMI I GALERI? ZDJ??
- AKTUALNO?CIAMI: RELACJAMI Z WYDARZE? I IMPREZ
- KALENDARZEM WYDARZE?

Zespó? Ognisk Wychowawczych jest placówk? wsparcia dziennego,realizuj?c? swoje zadania w trzech formach:opieku?czej, specjalistycznej i podwórkowej. ZOW jest jednostk? organizacyjn? prowadzon? przez Miasto st. Warszawa, podlegaj?c? bezpo?rednio Biuru Pomocy i Projektów Spo?ecznych m. st. Warszawy. W sk?ad ZOW wchodzi 10 ognisk: Praga, Muranów, Starówka, Goc?aw, Stara Prochownia, Mokotów, Bielany, Marymont, Ok?cie i Grochów oraz O?rodek Pedagogiki Ulicy.
[Rozmiar: 418 bajtów]INFORMACJE
ZOW
facebook_logo.jpgOgniska na FACEBOOKU !

Je?eli chcesz dowiedzie? si?, co aktualnie dzieje si? w konkretnym Ognisku ZOW - wpisz w wyszukiwarce :
Kazimierz Lisiecki "Dziadek" - Ognisko .........
Znajd? nas na facebooku!

                                                   
[Rozmiar: 418 bajtów]ZAPROSZENIA
ZOW                                                        LATO 2014
                               W ZESPOLE OGNISK WYCHOWAWCZYCH

W czasie wakacji 2014
 
 
190 wychowanków Zespo?u Ognisk Wychowawczych wypoczywa?o na 8 obozach:
 
1.StarówkaSopotnia Wielka25
2.GrochówSopotnia Wielka25
3.MarymontSiano??ty30
4.BielanySiano??ty28
5.Stara ProchowniaStegna Gda?ska18
6.Ok?cieKo?obrzeg25
7.MokotówUstka29
8.O?rodek Pedagogiki UlicyMikoszewo10

75 wychowanków wzi??o udzia? w „Lecie w mie?cie”, które organizowa?y ogniska: Praga, Muranów i Goc?aw.

Ponadto rodziny z dzie?mi z Warszawy i tury?ci mogli NIEODP?ATNIE wzi?? udzia? w  plenerowych warsztatach i animacjach WARSZAWSKIEJ STREFY RODZINY w ka?d? sobot? i niedziel? w godzinach 11.00 - 18.00 : na Starym Mie?cie - przy ul. Starej 4 lub na Pradze - przy ul. ?rodkowej 9 a od poniedzia?ku do pi?tku  na Starówce przy ul. Starej 4 w RODZINNEJ STREFIE SPORTU w godzinach 10.00 - 20.00  
                                                Podczas Warszawskiej Strefy Rodziny 2014
                                                       odwiedzi?o nas 23 670 osób, w tym : 
                                                            - Starówka 21 475 osób 
                                                            - Praga 2 196 osób

                                                 Rodzinn? Stref? Sportu na Starówce 
                                                      w dn. 30 czerwca – 29 sierpnia 
                                                          odwiedzi?o
6 690 osób  
                                                     

Projekty - "Warszawska Strefa Rodziny" oraz "Rodzinna Strefa Sportu" by?y realizowane w ramach programu „RODZINA” m.st. WARSZAWY             AKTYWNA
              RODZINA

kapitan_warszawa.jpg
                              Portal internetowy zwalcznude.pl
                            serdecznie zaprasza rodziny z dzie?mi 
                               do udzia?u w GRACH MIEJSKICH,

                   w ka?d? sobot? od 14 czerwca do 4 pa?dziernika ,
                       co tydzie? w innej z 18 dzielnic Warszawy.

Projekt Aktywna Rodzina jest finansowany ze ?rodków miasta sto?ecznego Warszawy.
                                                                                    czytaj wi?cej...
                      UWAGA :                       Rodzinne Kluby Malucha oraz Klub Seniora
           dzia?aj? w czasie roku szkolnego - od wrze?nia do czerwca
          RODZINNE 
              KLUBY 
           MALUCHA


DZIECI.gif
     Z przyjemno?ci? informujemy, ?e Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” realizuje projekt pn. „Rodzinne Kluby Malucha”. 
     Projekt adresujemy do rodziców z dzie?mi do lat 5, które nie korzystaj? z oferty ??obka czy przedszkola.
 
     Udost?pniamy przyjazne i bezpieczne miejsce w naszych Ogniskach w godz. 10-13.
     Proponujemy:
1. zaj?cia integracyjne,
2. zaj?cia animacyjne i wspóln? zabaw?,  
3. zaj?cia edukacyjne dla dzieci i rodziców: plastyczne, ruchowe, manualne, rytmiczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe.  
                      
     Zapraszamy do naszych Ognisk w Warszawie:
Bielany, Goc?aw, Mokotów, Muranów, Praga, Stara Prochownia i Starówka.
     KONTAKT...
       KLUB SENIORA
 Ognisko ZOW "Grochów" ul. R?bkowska 1, serdecznie zaprasza osoby powy?ej 65 r.? z dzielnicy Praga Po?udnie na bezp?atne zaj?cia w Klubie Seniora 

                                                                                  czytaj wi?cej...

              
[Rozmiar: 418 bajtów]WOLONTARIAT w ZOW
        

            ZOSTA?
    WOLONTARIUSZEM
                 W
           ZESPOLE 
           OGNISK
  WYCHOWAWCZYCH

     wolontariat.jpg

Zespó? Ognisk Wychowawczych poszukuje wolontariuszy (pe?noletnich) do pracy z dzie?mi i m?odzie?? w wieku szkolnym,

Je?li dysponujesz wolnym czasem od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach popo?udniowych (dni i godziny do uzgodnienia)
i chcia?by? ten czas wykorzysta? z po?ytkiem dla dobra dzieciaków, albo mo?e chcia?by? w jaki? inny sposób nam pomaga?... ZAPRASZAMY.
 
                         KONTAKT z Zespo?em Ognisk
                               tel./fax 22-831-41-94
                               e-mail:
zow@zow.pl
                  adres : oo-231 Warszawa ul. Stara 4

Zosta? wolontariuszem w jednym z 10 Ognisk ZOW


                               - czytaj wi?cej o wolontariacie ogniskowym...

Je?li jeste? zdecycdowany podj?? wyzwanie
                               - wype?nij krótki kwestionariusz...
             DZIE?
    WOLONTARIUSZA
            W ZOW
2013 - III Dzie? Wolontariusza ZOW
2012 - II Dzie? Wolontariusza ZOW 
2011 - I Dzie? Wolontariusza ZOW
                                                                                                            

                                            
[Rozmiar: 418 bajtów]RELACJE z wydarze? w ZOW
ZOW
Wydarzenia
PonWt¦rCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Losowa fotografia
Partnerzy

Urz?d m. st. Warszawy

Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy

Pomó?my Dzieciom

GEPAS

STP

Razem Dla Wolontariatu

Fundacja BG?

Warszawska Strefa Rodziny

Na Skarpie

Ulubione
Podoba Ci się nasza strona i chcesz byc na biezaco z tym co sie u nas dzieje?
Dodaj nas do ulubionych!
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR