Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][W?ochy] Akcja zima

AKCJA ZIMA


2009

W tym roku dzieci z Ogniska „W?ochy” sp?dzi?y ferie w nw. sposób: 

1. Oko?o 40. dzieci uczestniczy?o w akcji pn. „Zima w mie?cie” prowadzonej przez Szko?? Podstawow? Nr 94 w której mie?ci si? nasza placówka. W akcji brali równie? wychowawcy z Ogniska „W?ochy”. Dzieci sp?dza?y czas na nw. aktywno?ciach tj : wyj?cia do kina, ZOO, na basen, do INCAPLAY w Blue City, do ko?cio?a kapucynów przy ul. Miodowej w celu obejrzenia szopki, na wystaw? akwarystyczn? w PKiN, na projekcje filmu w DK: „Most do Terabithii, „Wy?cig marze?”, zaj?cia plastyczne m.in. „Moje ulubione zwierz?” i „Warszawa przysz?o?ci”, zaj?cia sportowe itd.
 

2. Czworo dzieci z Ogniska „W?ochy” wyjecha?o na mi?dzyogniskowy narciarski obóz w Sopotni Wielkiej. W trakcie obozu dzieci doskonali?y swoje umiej?tno?ci narciarskie pod okiem instruktora. By?y równie? na wycieczce oraz mia?y organizowane ró?ne zaj?cia tj. muzyczne itd.

3. Niektóre dzieci w czasie ferii odwiedzi?y babcie, ciocie i dalsz? rodzin?.2008

Ferie w Ognisku „W?ochy”


Czas zimowego wypoczynku rozpocz?li?my ju? 8.02. Tego dnia go?cili?my w naszym Ognisku aktorów z bia?ostockiego Teatru ARKADIA, którzy przedstawili nam wspania??, pe?n? humoru i ?yciowych m?dro?ci sztuk? pt.: „Pierwsza zima smoka Misiaka”.

    

Podczas kolejnych dni ferii brali?my udzia? w akcji ZIMA W MIE?CIE, organizowanej przez Szko?? Podstawow? nr 94 im. Józefa Pi?sudskiego, w której mie?ci si? nasze Ognisko.

Ka?dego dnia czeka?y na dzieci ró?ne atrakcje. Po porannym apelu, prowadzonym przez Pani? Dyrektor, dzieci pod opiek? nauczycieli ze szko?y oraz wychowawców z Ogniska „W?ochy”  bra?y udzia? w ciekawych zaj?ciach:
  • kulturalnych: kino, teatr, projekcja filmów we w?ochowskim Domu Kultury,
  • sportowych: basen, kr?gielnia, zawody sportowe,
  • plastycznych: rysunek, lepienie w glinie, malowanie na szkle,
  • komputerowych,
  • rekreacyjno-edukacyjnych: wyjazd do Kampinosu (przeja?d?ka bryczk? i ognisko) oraz wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
Po twórczych i wyczerpuj?cych niekiedy zaj?ciach grupowych mogli?my zje?? obiad w sto?ówce szkolnej. Do domów wracali?my bardzo zadowoleni i pe?ni wra?e?.

Kilkoro z naszych wychowanków bra?o tak?e udzia? w mi?dzyogniskowym obozie narciarskim w Sopotni Wielkiej (28.01. - 9.02.), gdzie pod okiem instruktora mogli uczy? si?, b?d? doskonali? swe umiej?tno?ci narciarskie.

Ten atrakcyjnie sp?dzony czas ferii zimowych pozwoli? nam nabra? si? do zmierzenia si? z kolejnym semestrem nauki

 

 Autor: Anna Junczyk
0 Komentarzy · 29495 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR