Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] Misja


                                        Zespó? Ognisk Wychowawczych
                                  
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
                                                       w Warszawie


Jeste?my placówk? wsparcia dziennego, prowadzon? przez Biuro Pomocy i Projektów Spo?ecznych Urz?du m.st. Warszawy.  Nasz Zespó? sk?ada si? z 10 ognisk wychowawczych i Centrum Pracy ?rodowiskowej „Bastion”. 
           
 
Jeste?my placówk? miejsk?, wpisuj?c? si? w lokalne systemy wsparcia dziecka i rodziny w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Podstaw? naszego funkcjonowania jest Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej.

Jeste?my kontynuatorami idei wychowawczej i opieku?czej K. Lisieckiego „Dziadka”.

Dzia?amy dla dobra dziecka i dobra rodziny, w atmosferze akceptacji, ?yczliwo?ci i zrozumienia, w poszanowaniu przys?uguj?cych im praw i wolno?ci.

Zajmujemy si? dzie?mi i m?odzie?? z rodzin wymagaj?cych wsparcia ze wzgl?du na trudn? sytuacj? ?yciow?, dbaj?c o ich indywidualny i spo?eczny rozwój.  Pracujemy z rodzinami naszych podopiecznych w celu  udzielania im pomocy w opiece i wychowaniu dziecka oraz pomagamy w rozwi?zywaniu ich problemów.Pomoc? obejmujemy mieszka?ców ca?ej Warszawy.

Celem dzia?ania ZOW jest wspieranie rodzin, prze?ywaj?cych trudno?ci w wype?nianiu funkcji opieku?czo – wychowawczych oraz przygotowanie naszych wychowanków do prawid?owego i ?wiadomego funkcjonowania w istniej?cej rzeczywisto?ci spo?ecznej. 

Realizujemy  ten cel poprzez:  Sta?? wspó?prac? z rodzin?, ukierunkowan? na:
  1. wspieranie jej w opiece nad dzieckiem poprzez: zagospodarowywanie czasu wolnego, rozwój zainteresowa?
  2. wspieranie jej w wychowaniu dziecka zgodnie z ogólno przyj?tym systemem norm i warto?ci
  3. pomoc w pokonywaniu trudno?ci edukacyjnych dzieci
 Formy pomocy dziecku i rodzinie:
  1. organizowanie zaj?? socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej
  2. prac? indywidualn? z wychowankiem lub / i z rodzicem
  3. udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, osobistych, rówie?niczych

  
0 Komentarzy · 60397 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR