Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Ok?cie] O Nas


O NAS


KONTAKT


Ognisko Wychowawcze Ok?cie
Adres: 02-261 Warszawa, ul. Malownicza 31a
Kontakt: tel. (22) 886 63 42
kierownik Ogniska 697 880 715
e-mail:
okecie@zow.pl

  

      
Specyfika Ogniska


Od 1.09.2007 Ognisko mie?ci si? w budynku Gimnazjum nr 114 przy ul Malowniczej 31a.
Ognisko obejmuje opiek? 30 dzieci z terenu Ok?cia. Celem naszego dzia?ania jest wspomaganie dzieci i m?odzie?y oraz ich rodzin w rozwi?zywaniu problemów wychowawczych i szkolnych. Du?y nacisk k?adziemy na integracj? ?rodowisk szkolnych, co owocuje zniwelowaniem u dzieci m?odszych stresu zwi?zanego z przej?ciem do nowej szko?y, pomaga zaadoptowa? si? do nowych warunków.
Wszyscy wychowankowie mog? korzysta? z pomocy w odrabianiu lekcji. Oferujemy dodatkowo profesjonaln? pomoc reedukacyjn? i terapeutyczn? dzieciom i m?odzie?y ze specyficznymi trudno?ciami w nauce. Prowadzimy zaj?cia: kulinarne, sportowe, plastyczne, muzyczno - wokalne i filmowe (dla grupy starszej).

Pracuj?c z dzieckiem zajmujemy si? równie? jego rodzin?. Uczymy dzieci i rodziców radzenia sobie z problemami domowymi, edukujemy rodziców w zakresie potrzeb emocjonalnych dzieci. Wszelkie dzia?ania prowadzimy w ?cis?ej wspó?pracy z pedagogami szkolnymi i pracownikami O?rodka Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy W?ochy.
 
Kadra Ogniska

Kierownik Ogniska: Diana ?ciga?a

Wychowawcy: Teresa Woi?ska - Koz?owska i Beata Ka??basiak

Pedagog: Leszek Kacprowicz

Wszyscy maj? wy?sze wykszta?cenie z przygotowaniem pedagogicznym (pedagogika ogólna, opieku?czo-wychowawcza, psychologia) oraz dodatkowe kwalifikacje:
reedukacja, organizacja pomocy spo?ecznej.  

 
Baza lokalowaOgnisko “Ok?cie” mie?ci si? w jednej sali Gimnazjum nr 114 przy ul. Malowniczej 31a. Dzi?ki przychylno?ci Pani Dyrektor Iwony Sawlewicz korzystamy z zaplecza szkolnego w postaci sal lekcyjnych, boiska pi?karskiego, boiska do koszykówki, hali sportowej (w ramach programu „Otwarte Obiekty Sportowe” ) i profesjonalnej sali do fitnessu.

Partnerzy i sponsorzy  1. Marek Skierkowski
  2. Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”
  3. Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywróci? Dzieci?stwo”
  4. O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy W?ochy m.st Warszawy
  5. Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Dzielnicy W?ochy
  6. Gimnazjum nr 114 przy ul Malowniczej 31a
  7. Szko?a Podstawowa nr 87
  8. Bank HSBC
  9. Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4" 
0 Komentarzy · 50361 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR