Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Stara Prochownia] O nas


O NAS


     Ognisko „Stara Prochownia” jest placówk? wsparcia dziennego wchodz?c? w sk?ad
Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka”.

Dogodne usytuowanie w budynku ZOW, przy ul. Stara 4 zapewnia ?atw? i szybk? komunikacj?. Nazwa Ogniska „Stara Prochownia” wzi?ta zosta?a od budynku baszty Prochowej z roku 1573 wybudowanego przez królow? Ann? Jagiellonk? na rogu ulic Bole?? i Mostowej. Tutaj od 1959 roku mie?ci?o si? ognisko „Starówka”, które zosta?o podzielone we wrze?niu 1999 roku na dwa ogniska „Starówka i „Stara Prochownia”.  Ognisko pracuje 5 dni w tygodniu od poniedzia?ku do pi?tku, minimum 5 godzin dziennie. Godziny pracy ogniska dostosowane s? do potrzeb dzieci i ich rodziców.


KONTAKT


Ognisko Wychowawcze Stara Prochownia
Adres: 00-231 Warszawa, ul. Stara 4
Kontakt: tel. (22) 635 28 05
e-mail:

 

staraprochownia@zow.pl
     


SPECYFIKA OGNISKA

Ognisko Stara Prochownia jest miejscem, w którym dzieci w przyjaznej, ciep?ej atmosferze mog? otrzyma? pomoc w nauce, wsparcie psychologiczne i ciekawie sp?dzi? czas wolny po lekcjach.

Nasza placówka jest dla dzieci m?odszych w wieku od 6r.?. do 10r.?

W ognisku „Stara Prochownia” realizowany jest program wychowawczy „Poznaj? ?wiat …”. Program wspiera wieloaspektowo dziecko i jego rodzin?. Program  wychowawczy ogniska bazuje na metodzie „ma?ych kroków”, wzmocnie? pozytywnych oraz maksymalnego zindywidualizowania pracy i dostosowania wymaga? do mo?liwo?ci dzieci.

Zak?ada stworzenie dziecku takich warunków, by jego rozwój przebiega? prawid?owo, by pobudza? do aktywno?ci, by? zgodny z oczekiwaniami spo?ecze?stwa i zasadami moralnymi, by wychowankowie lepiej poznawali siebie i otaczaj?cy ich ?wiat.

W pracy wychowawczej postawili?my na:

  • wyrównywanie szans edukacyjnych wychowanków
  • rozbudzanie aktywno?ci, rozwój zdolno?ci, zainteresowa? i umiej?tno?ci wychowanków poprzez zaj?cia dodatkowe,
  • wzmacnianie rozwoju osobistego wychowanka,
  • prac? z rodzin? dziecka

 

     Kompleksowa praca z dzieckiem oraz jego rodzin? i najbli?szym ?rodowiskiem przyczynia si? do wzrostu zaufania jakim darz? nas rodzice dzieci i wysokiej gotowo?ci i otwarto?ci na wspó?prac?.PARTNERZY


Szko?a Podstawowa nr 158 im. Jana Kili?skiego w Warszawie

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie

 Biuro Turystyczne "GULIWER" w Legionowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul.Dzielnej w Warszawie

Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4"

Towarzystwo "Przywróci? Dzieci?stwo"0 Komentarzy · 50928 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR