Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Ok?cie]Nasze wyjazdy


Wypoczynek wakacyjny 


2011 OBÓZ ZIMOWY W KOSCIELISKU - zobacz foto
W czasie tegorocznych ferii byli?my w Ko?cielisku. W ramach czynnego wypoczynku zwiedzili?my Dolin? Ko?cielisk? i oczywi?cie zimow? stolic? Polski – Zakopane. Pod kierunkiem dwóch instruktorek uczyli?my si? jazdy na nartach. Nauka by?a tak efektywna, ?e ju? po kilku dniach wszyscy zje?d?ali ze stoku Witów-Ski a niektórzy nawet na Polanie Szymoszkowej.

Po wyczerpuj?cej je?dzie na nartach dzieci regenerowa?y si?y w Aqua Parku w Zakopanem i Basenach Termalnych w Szaflarach. Kolejk? linow? wjechali?my na Guba?ówk?, sk?d mogli?my podziwia? pi?kny widok na Tatry. Wzi?li?my równie? udzia? w kuligu sk?adaj?cym si? z kilkunastu sa? (!), którego dodatkow? atrakcj? by?o ognisko z pieczeniem kie?basek. Na zako?czenie obozu ta?czyli?my przy muzyce kapeli góralskiej „Zbóje”.

Nie zabrak?o tak?e zaj?? prowadzonych przez wychowawców. By?y to m. in. zaj?cia plastyczne, filmowe, karaoke, kalambury i wiele, wiele innych.


2010 OBÓZ LETNI W SOPOTNI WIELKIEJ

W tym roku dzieci i m?odzie? z Ogniska „Ok?cie”, w okresie od 9 do 21 lipca odpoczywa?y w Sopotni Wielkiej k. ?ywca. W ci?gu ca?ego pobytu mieli?my wspania?? pogod?.  Nie leniuchowali?my jednak. Zdobyli?my dwa pobliskie szczyty: Rysiank? i Pilsko. ?atwo nie by?o, ale pi?kne widoki rekompensowa?y nasze zm?czenie.  Nie zapomnimy równie? prawie 9- kilometrowej trasy nad Morskie Oko, któr? pokonali?my pieszo! Kolejk? linow? wjechali?my na Czantori? i sp?dzili?my ekscytuj?ce popo?udnie w parku linowym w Ustroniu.  Kilka razy byli?my na basenie,  a za pomoc? wehiku?u czasu przenie?li?my si? do XIX wieku w Browarze w ?ywcu. Oprócz tego aktywnie uczestniczyli?my w zaj?ciach organizowanych przez naszych wychowawców: malowali?my, robili?my rze?by z kamieni, brali?my udzia? w licznych konkursach. Wieczorami bawili?my si? na dyskotekach lub ?piewali?my przy ognisku. We wspania?ej atmosferze i ?wietnej zabawie 12 dni obozu min??o bardzo szybko, za szybko. Z ut?sknieniem czekamy na kolejny obóz.

 
01.jpg


2010 OBÓZ ZIMOWY NA PRZEHYBIE – zobacz foto 

Images: sporty_zimowe7.gifW czasie ferii  w terminie 1.02 – 10.02.2010 odby? si? obóz zimowy Ogniska Ok?cie.W tym roku pojechali?my w Beskid S?decki, a dok?adnie do schroniska PTTK Przehyba. W wyje?dzie wzi??o udzia? 20 dzieci i m?odzie?y – wychowanków Ogniska, oraz osób obj?tych programem dzia?a? ?rodowiskowych.Podczas trwania turnusu odby?y si?:

 • konkursy i przegl?dy (plastyczny, ma?ych form artystycznych, figur ?nie?nych, wiedzy ogólnej dotycz?cej Beskidu S?deckiego i zasad bezpiecznego poruszania si? po górach),
 • gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu ( zabawy na ?niegu, zjazdy na sankach, deskach zjazdowych, zabawy w ?nie?ki, rozpalanie ognisk itp.),
 • gry i zabawy ?wietlicowe, 
 • wycieczki autokarowe ( Nowy S?cz, Stary S?cz, Piwniczna),
 • spacery i wycieczki piesze po najbli?szej okolicy,
 • wycieczki po??czone z korzystaniem z wyci?gów narciarskich w Kokuszce,
 • zaj?cia na basenie,
 • ognisko z pieczeniem kie?basek,
 • dyskoteki.
By? to kolejny wyjazd zorganizowany dzi?ki przychylno?ci i zaanga?owaniu Wydzia?u Spraw Spo?ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy W?ochy m.st. Warszawy, za co serdecznie dzi?kujemy.


2009


OBÓZ LETNI W D?BRÓWNIE - zobacz foto

W terminie 29.06.2009- 9.07.2009 odby? si? obóz letni Ogniska Ok?cie. W tym roku wyjechali?my na Warmi? do miejscowo?ci D?brówno k / Ostródy. W wyje?dzie wzi??o udzia? 20 osób – ogniskowców oraz uczniów SP nr 87.W czasie wyjazdu zorganizowali?my:
 • konkursy i przegl?dy (plastyczny, ma?ych form teatralnych),
 • gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu ( gra w kometk?, mecze pi?ki no?nej, mecze pi?ki siatkowej),
 • zabawy w wodzie ( wy?cigi, pi?ka wodna, berek),
 • gry i zabawy ?wietlicowe ( tenis sto?owy, gry planszowe)
 • wycieczki autokarowe (do  Nidzicy oraz  trzydniow? wycieczk? do , Lidzbarka Welskiego),
 • spacery i wycieczki piesze ( do pobliskich miejscowo?ci, zwiedzanie Lidzbarka, D?brówna, Nidzicy, wycieczki piesze po lesie po??czone z „wyprawami na jagody”)
 • zabawy rycerskie ( zdobywanie sprawno?ci rycerza),
 • 4 wycieczki piesze do innych o?rodków wypoczynkowych posiadaj?cych sprz?t wodny ( kajaki, rowery wodne) po??czone z korzystaniem z w/w sprz?tu
 • Ognisko z pieczeniem kie?basek
 • dyskoteki
 Czas sp?dzili?my wi?c w sposób bardzo atrakcyjny. Dzieci najbardziej chwali?y sobie ?wietn? atmosfer? panuj?c? na obozie, mo?liwo?? korzystania z k?pieli oraz sprz?tu wodnego – atrakcji z których nie mog? korzysta? w miejscu zamieszkania. Dzieciom podoba?y si? tak?e o?rodki w których by?y zakwaterowane. Dzieci pozna?y nowe proste gry i zabawy, b?d?ce recept? na nud? w miejscu zamieszkania. 

2009

AKCJA  ZIMA W MIE?CIE 2009

W tym roku szkolnym w ramach ogniskowej akcji zima w mie?cie zaproponowali?my naszym wychowankom: 
 • wyj?cia na basen przy ulicy Rokossowskiej
 • zaj?cia ?wietlicowe  w siedzibie Ogniska
 • wyj?cie do kina Janki na film Madagaskar 2,
 • udzia? w  zaj?ciach teatralnych organizowanych przez Dom Kultury W?ochy,
 • udzia? w projekcji filmowej organizowanej przez Dom kultury W?ochy
 • udzia? w imprezie ko?cz?cej miejska akcj? „Zima w Mie?cie” w Sali Kongresowej
 • wyjazd na lodowisko.
 • codziennie gor?cy obiad

Wszystkie dzia?ania prowadzone w okresie ferii by?y nieodp?atne. Korzystali?my z oferty miejskiej i dzielnicowej (basen, lodowisko, zaj?cia teatralne, zaj?cia sportowe), oraz wyj?? sponsorowanych (kino, lodowisko). Posi?ki zosta?y ufundowane przez przedsi?biorc? prywatnego dzia?aj?cego na terenie dzielnicy W?ochy i od lat wspomagaj?cego nasza placówk?.2008
Akcja letnia i zimowa
 

W okresie ferii letnich i zimowych organizujemy obozy dla oko?o 20 dzieci, lub przygotowujemy i prowadzimy akcj? „ Lato/ zima w mie?cie”.Na przestrzeni ostatnich 3 lat  sp?dzamy wakacje/ ferie w ró?nych miejscowo?ciach górskich -  Istebna, Sopotnia Wielka, Murzasichle, oraz w Jedlni w puszczy Kozienickiej. Zimowe obozy górskie ??czone by?y z nauk? jazdy na nartach.
W bie??cym roku szkolnym planujemy akcj? „Lato w mie?cie” w ramach której zaoferujemy zaj?cia plastyczne, sportowe, muzyczne oraz wyj?cia do kin, na basen, do kr?gielni.
By? mo?e uda nam si? zorganizowa? kilkudniowy biwak na Mazurach.


Autor: Krzysztof Gutowski
0 Komentarzy · 47536 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR