Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] Symbole
 logo.jpg  pic03827.jpg  
           LOGO SZTANDAR KOLORYHYMN 
  LOGOlogo.jpg 

1995wspolnotaserc.jpg 
 
Historia logo

Symbol dwóch osób po??czonych wspólnym sercem funkcjonuje jako LOGO  Zespo?u Ognisk Wychowawczych od 1997 roku.  Autork? pierwowzoru logo jest Beata Liszewska.

Pomys?odawc?  powstania logo ZOW by? Wojciech Turewicz - Dyrektor ZOW, (1990 - 1996), który w 1994 roku og?osi? Konkurs na logo Wspólnoty Serc. Konkurs wygra?a Beata Liszewska, wychowawca Ogniska Goc?aw  
 

Logo by?o u?ywane pocz?tkowo tylko jako symbol wielkiej Akcji Charytatywnej  -  WSPÓLNOTA SERC z udzia?em wszystkich Ognisk, organizowanej przez ZOW z inicjatywy W.Turewicza, a nast?pnie kontynuowanej przez Beat? Chyz - Banek, kolejnego Dyrektora ZOW,  (1996 - 2001).


W ?rodku serduszka umieszczano corocznie kolejny numer Akcji  1, (1994), 2 (1995), 3 (1996), 4  (1997) . Logo Wspólnoty Serc funkcjonowa?o wówczas  na oficjalnych pismach ZOW, ale te? na koszulkach uczestników akcji i na innych gad?etach. Ka?de Ognisko mia?o te? inny kolor koszulki.
 

Od 1997 roku jest to oficjalne logo ZOW
i symbolizuje wspólnot?  idei i dzia?a? wszystkich Ogniskowców 
 

                                                                          Autor: Mira Radomska
    SZTANDAR 
 pic03827.jpg

 pic03826.jpg

pic00951.jpg 

pic00949.jpg 

pic00948.jpg 

pic00934.jpg 
Historia sztandaru T.P.Dz.Ul i ZOW 

Przed II Wojn? ?wiatow? ogniska Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy (?ródmie?cie przy ul. D?ugiej 13 i Praga, ul. ?rodkowa 9) mia?y swój sztandar ogniskowy.Sztandar ten (z relacji kol. W.Brzezi?skiego) nie mia? ?adnych napisów, ani emblematów. Sk?ada? si? tylko z dwóch kolorów; czerwonego i zielonego, przedzielonych po skosie.
Sztandar towarzyszy? ogniskom przy uroczysto?ciach ko?cielnych i przy uroczystych inauguracjach obozów letnich we Frono?owie. W zawierusze wojennej sztandar zagin??.
 

08.12.2006
w 30 rocznic? ?mierci Kazimierza Lisieckiego  w Ognisku „Starówka” w Warszawie przy ul. Starej 4 , mia?a miejsce donios?a i wzruszaj?ca uroczysto?? - wr?czenie sztandaru Zespo?owi Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
 

Inicjatorem ufundowania sztandaru by? kol. Marek Ma?kowski z Ko?a „Warszawa” Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo”. Inicjatyw? t? podj??a Dyrekcja Z.O.W.
 

Fundatorami sztandaru s?:
Images: strzalka.gif Zespó? Ognisk Wychowawczych im. K.Lisieckiego „Dziadka”
Images: strzalka.gif 
Ko?o „Warszawa” - „Przywróci? dzieci?stwo” Towarzystwo Przyjació?            Dzieci  Ulicy  im.  K.Lisieckiego „Dziadka”
Images: strzalka.gif 
Stanis?aw W?adys?aw ?yrek z ?ywca  (b. Ogniskowiec z „Muranowa” i „Starówki” )
Images: strzalka.gif Bronis?aw Weso?owski, Warszawa  (b. Ogniskowiec z „Pragi” i „Starówki” ) 
 

1.jpg Na drzewcu sztandaru s? przybite tzw. „gwo?dzie” z nazwami  sponsorów.
 

Mistrzem Ceremonii wbijania „gwo?dzi” i przekazania sztandaru by? Pan Stanis?aw Stankiewicz z ZOW.
„Gwo?dzie” przybili:  Piotr S?upek-Opolski - Dyrektor ZOW, Bogus?aw Homicki - Przewodnicz?cy Ko?a „Warszawa”  Tow.  ”Przywróci? Dzieci?stwo” oraz Bronis?aw Weso?owski. 

Z r?k Pani Gra?yny Melanowicz, wicedyrektor Biura Polityki Spo?. m.st. W-wy sztandar przyj?li - Dyrektor Z.O.W. - Piotr S?upek-Opolski oraz Prezes TPDzUl - Wac?aw Skudniewski.  W uroczysto?ci uczestniczy?a równie? Pani Teresa Sierawska.

 Zaszczytn? rol? pierwszego Pocztu Sztandarowego pe?nili wychowankowie Ogniska „Starówka” - Dominika Filipowicz, Patryk Michalak i Micha? Ko?odziej. Po uroczysto?ci w Ognisku wszyscy udali si? autokarami na Cmentarz Pow?zkowski, gdzie przy grobie Kazimierza i Marii Lisieckich spotkali si? wychowankowie „Dziadka” i aktualni wychowankowie Ognisk. 
W ciszy i w podnios?ym nastroju, przy blasku zapalonych pochodni, wszyscy uczestniczyli w po?wi?ceniu nowowybudowanego nagrobka „Dziadka” oraz wys?uchali  niezwykle wzruszaj?cych wspomnie? o Dziadku, które wyg?osi? kol. Andrzej Kawka
(b. wychowawca na obozach letnich w ?widrze w latach 60-tych) 
  
Od tej chwili - sztandar towarzyszy wszystkim wa?nym uroczysto?ciom organizowanym przez Towarzystwo „Przywróci? Dzieci?stwo” i Z.O.W. 
 
                                                                                         Autor:Bogus?aw Homicki, Mira Radomska


         cci20080319_00000.jpg         cci20080319_00001.jpg
       List intencyjny od Pani Prezydent                           Akt wr?czenia sztandaru
       m.st. Warszawy 
           - Hanny Gronkiewicz -Walz


0 Komentarzy · 59611 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR