Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] Plener malarski „Aktor z ogrodem w tle”

Plener malarski „Aktor z ogrodem w tle” 
 
pleneraktor.jpg 
 60940001.jpg
 plener2.jpg

          Plener pod has?em „Aktor z ogrodem w tle”, w ramach akcji „?awka dla ?azienek Królewskich – Dom dla Dzieci Ulicy”, odbywa si? w s?siedztwie Starej Pomara?czarni w ?azienkach. Organizowany jest przez
Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, pod patronatem dyrektora ?azienek Królewskich, prof. Marka Kwiatkowskiego. Akcja ma na celu odnowienie i przywrócenie dawnej ?wietno?ci setkom ?awek na terenie parku, ulubionego miejsca spotka? i spacerów Warszawiaków oraz pozyskanie ?rodków na dzia?alno?? ognisk wychowawczych dla dzieci dorastaj?cych w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej i materialnej, ale najwa?niejszym  przes?aniem imprezy jest docenienie talentu m?odych wychowanków warszawskich ognisk TPDU, którzy uczestnicz? przez ca?y rok w zaj?ciach artystycznych w swoich Ogniskach. 
       
       Malarski plener jest cz??ci? ca?orocznej akcji “?awka dla ?azienek Królewskich - Dom dla Dzieci Ulicy”, któr? prowadzi Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" "Przywróci? Dzieci?stwo". Jej celem jest pozyskanie sponsorów na rzecz powstawania kolejnych ognisk wychowawczych w stolicy oraz innych cz??ciach Polski.

           W dowód wdzi?czno?ci ka?demu darczy?cy wystawiana jest ?awka w reprezentacyjnym parku - ?azienkach Królewskich. Do tej pory wystawiono trzydzie?ci dwie stylowe ?awki, w tym jedn? nale??c? do Ambasady Niemiec, która zapocz?tkowa?a Alej? Ambasad.HISTORIA PLENERU

2006.06.11        II Edycja
 
 plenerii1106.jpg
 jolantafraszynskaiiplener.jpg
II edycja pleneru odby?a si? 11 czerwca 2006. Znani polscy aktorzy ponownie zostali sportretowani przez utalentowanych wychowanków ognisk Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy (TPDU). W II plenerze uczestniczyli:

Anna Dereszowska , Jolanta Fraszy?ska , Ewa Zi?tek , Lucyna Malec ,Wojciech Wysocki Agata Buzek, Emilian Kami?ski, Justyna Sie?czy??o, Agnieszka Wosi?ska, Micha? Czernecki, Marta Walesiak, Gra?yna Wolszczak , Andrzej Kopiczy?ski
       
 Spo?ród namalowanych  portretów zebranych aktorów zosta?a  wybrana najlepsza praca. Tu? po II plenerze mieli?my okazj? uczestniczy? w letniej Gali Business Centre Club i zaprezentowa? namalowane prace.

        Nad przebiegiem konkursu oraz t?em artystycznym II-go pleneru czuwa?o jury pod przewodnictwem Edwarda Lutczyna.

Patronat nad akcj? obj??a Pierwsza Dama - Maria Kaczy?ska,
która jest jednocze?nie Honorowym Prezesem Towarzystwa "Przywróci? Dzieci?stwo”                                              


2004.06.06               I Edycja

      Plener odby? si? 6 czerwca 2004 roku w warszawskich ?azienkach. Autorami by?y uzdolnione plastycznie dzieci z Ognisk Wychowawczych Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, a dochód z imprezy przeznaczony zosta? na wsparcie artystyczno – pedagogicznych form pracy z dzie?mi z tych o?rodków.
W  I edycji pleneru  udzia? wzi?li: 
7.jpg 
1. Marcin Bosak
8.jpg 
2. Matylda Dami?cka
2.jpg
3. Ewa Gawryluk
5.jpg 
4.Krzysztof Goszty?a
9.jpg 
5. Miros?aw J?kot
 
1.jpg 
 6. Anna Korcz
6.jpg  
7. Laura ??cz 
92.jpg 
8. Zofia Merle
4.jpg 
 10. Grzegorz Wons
3_1.jpg 
 11. Ewa Wencel
oraz  oraz 12. Wojciech Machnicki 13. Ewa Kania  14. Andrzej Szopa


 60930004.jpg
 60930007.jpg 60940020.jpg 
          Z ka?dego spo?ród 13 ognisk zosta?o wytypowanych dwoje najbardziej uzdolnionych plastycznie dzieci, aby utrwali? postaci ulubionych aktorów w scenerii ?azienek. Wszystkie prace ??czy? wspólny motyw – ka?dy z aktorów siedzia? na jednej z ?awek w Ogrodzie Ró?anym ufundowanych przez Darczy?ców Towarzystwa w ramach akcji „?awka dla ?azienek Królewskich – Dom dla Dzieci Ulicy”. 

Po zako?czeniu cz??ci
konkursowej, zebrane prace zosta?y ocenione przez profesjonalne jury, w którym zasiedli: Ewa Miazek – artysta malarz, prezes OW ZPAP,  prof. Stanis?aw Andrzejewski – Dziekan Wydzia?u Malarstwa ASP w Warszawie, Andrzej Kalina – artysta grafik, prof. Marek Kwiatkowski – Dyrektor ?azienek Królewskich, Franciszek Ma?luszczak – artysta malarz, Jan K. Mudryk – Wi?licki – artysta malarz, pedagog.
Niektóre z namalowanych prac zosta?y sprzedane na licytacji podczas zimowej Gali Business Centre Club w Teatrze Wielkim w Warszawie.                                                                                                                                    Autorzy:  TPDzUl
0 Komentarzy · 32954 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR