Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]..


    ZAPRASZAMY DO OGL?DANIA NASZEJ STRONY NA FACEBOOK - u


kliknij tutaj:

Kazimierz Lisiecki "Dziadek" Ognisko Mokotów
2013/2014
8 stycznia 2014

                                              ZAJ?CIA KULINARNE

8 stycznia 2014 roku odby?y si? pierwsze w tym roku zaj?cia kulinarne. Wspólnie z wolontariuszk? cioci? Ma?gorzat? przygotowali?my owocowe sa?atki. Na wspóln? degustacj? zaprosili?my wszystkich Ogniskowców.
I tak witaminowo weszli?my w nowy rok 2014.

zobacz foto...18 grudnia 2013
                                        DOKARMIAMY PTAKI ZIM?


Na zaj?ciach z wolontariuszk? cioci? Ma?gosi? dzieci zrobi?y smalcowe kule z ziarnem dla ptaków.
Kule zosta?y powieszone na ga??ziach drzew, aby ptaki mog?y spokojnie korzysta? z ptasiej sto?ówki. Podczas zaj?? dzieci pozna?y gatunki ptaków, które zimuj? w naszym mie?cie.

  zobacz foto...
17grudnia 2013

                                             KONCERT WIGILIJNY

We wtorek 17 grudnia 2013 roku wyst?pi? DUET RODZINNY w sk?adzie El?bieta Marciniak
i Jerzy Kuszakiewicz, który ?piewa? kol?dy i pastora?ki. W Ognisku zrobi?o si? nastrojowo
i ?wi?tecznie.

SERDECZNIE DZI?KUJEMY WUJKOWI JERZEMU KACZOROWSKIEMU
za zorganizowanie koncertu wigilijnego w naszym Ognisku

zobacz foto na facebook-u

12 grudnia 2013                       
                                                          WIGILIA


W czwartek 12 grudnia 2013 roku odby?a si? w naszym Ognisku uroczysto?? wigilijna.
?piewali?my kol?dy, grupa teatralna przedstawi?a Jase?ka, ciocia Wicedyrektor ZOW
Beata Chyz-Banek z?o?y?a nam ?wi?teczne ?yczenia, pó?niej by?a wieczerza wigilijna
i prezenty od Miko?aja.

WSZYSTKIM ?YCZYMY RADOSNYCH I SZCZ??LIWYCH ?WI?T BO?EGO NARODZENIA.


zobacz foto na facebook-u
07 grudnia 2013

                                                 SIELECKA GWIAZDKA


W sobot? odby?a si? SIELECKA GWIAZDKA w Szkole Podstawowej nr 260. Organizatorem by?o Partnerstwo dla Mokotowa "Moje Sielce", do którego nale?y te? nasze Ognisko.

zobacz opis i foto na facebook-u
01 grudnia 2013

                                          WIZYTA W TEATRZE PALLADIUM

W niedziel? dzieci mia?y okazj? obejrze? widowisko baletowe "Dziadek do orzechów". Po spektaklu aktorzy i tancerze z dzie?mi robili sobie zdj?cia i rozdawali autografy. Na scenie czarodziej, który swoimi sztuczkami rozbawia? wszystkich widzów.

zobacz foto na facebook-u
29 listopada 2013

                                                 DZIE? RODZINY
 
W ?rod? 27 listopada dzieci z wolontariuszk? cioci? Ma?gosi? robi?y blok czekoladowy
na ogniskow? uroczysto??.

W pi?tek o godzinie 17:00 przyby?y do nas jak co roku rodziny dzieci. Na pocz?tku ciocia Jola - kierownik Ogniska powita?a go?ci, pó?niej by?y wyst?py dzieci. Nast?pnie wspólny pocz?stunek i dyskoteka, na której bawi?y si? dzieci razem ze swoimi rodzinami.

zobacz foto na facebook-u...
13 listopada 2013

                                            ZAJ?CIA KULINARNE

W ?rod? 13 listopada 2013 odby?y si? w naszym Ognisku zaj?cia kulinarne dla dzieci, które poprowadzi?a wolontariuszka ciocia Ma?gosia. Dzieci pod kierunkiem cioci przygotowa?y wy?mienicie pyszny deser - wafle z mas? krówkow?.

Serdecznie dzi?kujemy cioci Ma?gosi

zobacz foto na facebook-u05 listopada 2013          

                                             ZAJ?CIA TANECZNE

05 listopada zabrzmia?y niecodzienne rytmy. Muzyka rodem z Turcji, Afryki i wielu innych cz??ci ?wiata wype?nia?a pomieszczenia Ogniska, a nasi wychowankowie...ta?czyli! Dzi?ki instruktorowi "Ta?ców w kr?gu" pani Izabeli Fleiszfreser, wystarczy?o par? minut, aby ca?a grupa opanowa?a podstawowe kroki danego ta?ca i wspólnie bawi?a si? w rytm muzyki z ró?nych cz??ci ?wiata.

Dzi?kujemy Pani Izo!

zobacz foto...
 17 pa?dziernika 2013

                                 ZAJ?CIA PLASTYCZNE I KULINARNE

W czwartek 17 pa?dziernika 2013 roku w naszym Ognisku odby? si? wolontariat pracowniczy.
22 pracowników z zaprzyja?nionej z nami firmy MONDELEZ POLSKA S.A. przeprowadzi?o dla naszych dzieci warsztaty zdrowego ?ywienia oraz warsztaty plastyczne.
Wolontariusze szybko nawi?zali z dzie?mi pozytywne relacje. Warsztaty by?y bardzo atrakcyjne, wolontariusze pomagali dzieciom w zaj?ciach, powsta?y fantastyczne prace plastyczne a na talerzach u?miecha?y si? do uczestników bajkowe kanapki i nie tylko...
Zaj?cia zako?czy?y si? wspólnym pami?tkowym zdj?ciem.
W akcji uczestniczy?o oko?o 80 osób - dzieci, wolontariusze, wychowawcy i rodzice. Wszyscy byli zachwyceni, a jedna z dziewczynek poprosi?a go?ci, ?eby organizowali takie zaj?cia co tydzie?
Mali uczestnicy otrzymali paczki ze s?odkimi niespodziankami, a Ognisko "Mokotów" od firmy dosta?o w prezencie blender.

SERDECZNIE DZI?KUJEMY ZA ZAJ?CIA I UPOMINKI.


zobacz foto...
21 wrze?nia 2013
                                   IV SIELECKI FESTYN S?SIEDZKI


Dnia 21 wrze?nia 2013 roku odby? si? IV Sielecki Festyn S?siedzki w Parku Sieleckim przy ul. Che?mskiej. Organizatorem by? Urz?d Dzielnicy Mokotów i Partnerstwo dla Mokotowa "Moje Sielce" (do którego nasze Ognisko nale?y). Tegoroczny Festyn mia? has?o: "Artystycznie, rodzinnie i tanecznie".
Na scenie wyst?powa?y dzieci ze szkó? podstawowych nr 260 i 98, gimnazjum nr 3 oraz dziewcz?ta z naszego Ogniska pod kierunkiem wujka Kazimierza Zawadzkiego. Odby? si? równie? koncert Kapeli Czerniakowskiej i zabawa na dechach po godz. 18:00.
Atrakcj? festynu by?y warsztaty:
garncarskie dla rodzin
sztuka cyrkowa
robienie baniek z Teatrem Baza
ceramika i filc
technika sitodruku
malowanie buzi
"Dramowe czary-mary" dla dzieci
sieleckie przetwory
kiermasz i loteria fantowa
M?odsi uczestnicy festynu obejrzeli spektakl "Ewa i skarb Malgadii" w wykonaniu aktorów z Teatru Baza. Mieszka?cy Mokotowa mogli skorzysta? z konsultacji medycznych oraz zje?? pyszne gofry, popkorn i wat? cukrow?.

zobacz foto...

                                         
o poprzednich wydarzeniach czytaj w ARCHIWUM....
0 Komentarzy · 42117 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR