Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][STARA PROCHOWNIA] - protokó? Konkursu Plastycznego "50 lat Sopotni"
Warszawa, dnia 28 maja 2009 r. 

PROTOKÓ? MI?DZYOGNISKOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
‘’ 50 LAT GÓRSKIEGO O?RODKA WYPOCZYNKOWEGO „KORDON” W SOPOTNI WIELKIEJ” 

zobacz foto...

Komisja konkursowa w sk?adzie: Jolanta Wo?ocznik – artysta plastyk Przewodnicz?ca Jury
Cz?onkowie jury: Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych im.K.Lisieckiego „ Dziadka” El?bieta Tatarowicz, Prezes Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywróci? Dzieci?stwo” 

Jury wybra?o osiem prac z trzech kategorii wiekowych
Wed?ug regulaminu konkursowego prace nades?ane na konkurs plastyczny podzielone zosta?y na trzy kategorie wiekowe: 8-11, 12-15, 16-18. Nagrody regulaminowe przyznano w dwóch kategoriach dzieci m?odszych wiekowo. W kategorii 16-18 lat nagród nie przyznano. Na konkurs nades?ano 75 prac z nast?puj?cych ognisk: „MOKOTÓW”, „W?OCHY”, „MURANOW”, „MARYMONT”, „PRAGA”, „STARÓWKA”, „GROCHÓW”, „ „GROCHÓW”, „BIELANY”, „OK?CIE”. Dwie prace by?y niezgodne z regulaminem konkursu: niew?a?ciwa technika wykonania prac. Ze wzgl?du na du?y  wk?ad pracy komisja ulgowo potraktowa?a prace, które nie posiada?y metryczki z czytelnie  wype?nionymi danymi wykonanymi na komputerze (nieczytelne np. nazwiska dzieci opisane przez wychowawczyni?). Na wystaw? nie zakwalifikowano 15 dzie? wychowanków ognisk. 

Jury postanowi?o przyzna? podzi?kowania wszystkim dzieciom, które wzi??y udzia? tak licznie w jubileuszu O?rodka „Kordon”. Tematycznie najcz??ciej eksponowany by? O?rodek w Sopotni Wielkiej. Nielicznymi pracami by?y: pejza? okolic Sopotni, okazy flory wyst?puj?cej w górskich okolicach tego miejsca. W ?adnej z prac nie przedstawiono fauny.

NAGRODY OTRZYMALI:
W kategorii 13-15 lat :
Nagroda I ALEKSANDER KONARSKI, LAT 14  z Ogniska MOKOTÓW,
Nagroda II  MIKO?AJ PAPLI?SKI z Ogniska MARYMONT
Nagroda III AGATA ZALEWSKA  z Ogniska GROCHÓW
Wyró?nienie SCHERLEY STYLIANOS  z Ogniska STARÓWKA 

W kategorii 8 – 12 lat
Nagroda I – MARTA BANEK  z Ogniska STARA PROCHOWNIA
Nagroda II – SABINA MURI? z Ogniska STARA PROCHOWNIA
Nagroda III – BARBARA IWA?SKA   z Ogniska STARA PROCHOWNIA
Wyró?nienie EWELINA ANCZKIEWICZ z Ogniska STARA PROCHOWNIA

Jury przyzna?o dzieciom równie? dyplomy uczestnictwa w wystawie oraz podzi?kowania za udzia? w konkursie.
DYPLOMY UCZESTNICTWA W WYSTAWIE:Ognisko Marymont: Marek Badowski, ?ukasz piasecki, Aneta Ko?mi?ska. Ognisko Starówka: Tomek Warski, Ma?gosia Malec, Ola Kaniewska. Ognisko Stara Prochownia: Kasia W?ostowska, Marysia Makowska, Maja Mosek, Dominika Starzyk, Weronika Kruppe’. Ognisko Bielany: Ania Doma?ska, Piotr Ko?cielniak. Ognisko Mokotów: Albert Czajkowski, Dawid Kubiak, Natalia Radomska. Ognisko Muranów: Ania P?achta, Piotr Wrzecion, S?awomir Preckaj?o, Dawid Kolbus, Kamil Tyczy?ski, Kamila Sieredzi?ska, Adrian Cudowski, Agnieszka Zaradna, Jarek Nowicki, Mateusz Siewicz, Paulina Czeredys, Mateusz Wojdak. Ognisko Ok?cie: Karolina Bareja, Sandra Dreksler. Ognisko Praga: Natalia S?o?ska, Maria Koz?owska, Ewelina Snopkiewicz, Kinga Paczoska. Ognisko W?ochy: Mariola Wakuli?ska. Ognisko Grochów: Justyna ?wierczy?ska, Klaudia Walkowska, Klaudia Bogulas, Klaudia Karolak.

Wszystkie prace zostan? zwrócone placówkom po ekspozycji w O?rodku „Kordon” w Sopotni Wielkiej. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega kwestionowaniu.

Podpisano:
Przewodnicz?ca Jury JOLANTA WO?OCZNIK 

Jury gratuluje wszystkim nagrodzonym dzieciom i ich opiekunom. Komisja dzi?kuje wszystkim kierownikom ognisk,  opiekunom oraz wychowankom za ich artystyczn? prac? i wzi?cie udzia?u w konkursie 
0 Komentarzy · 26901 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR